Valami bűzlik Viccországban: a Szima-ügy háttere

logo_privatkopoA Kaposvári Nyomozó Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben és folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja Szima Juditot, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) főtitkárát, volt rendőr alezredest, és kilenc társát. A vádhatóság összesen 29 millió forint jogtalan eltulajdonítását jelölte meg a bűncselekmények elkövetési értékeként a 2012. május 3-án kelt vádiratában. A szakszervezeti vezetővel szemben 2011 júniusától előbb lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el, majd 2011. november végén előzetes letartóztatásba helyezték, és hosszú hónapokig rács mögött tartották.

A nyomozó ügyészség döntően fiktív utazási költségek elszámolása, valamint egy szekszárdi lakóingatlan felújításával összefüggésben keletkezett – mintegy 19 millió forintos – beruházási költség szakszervezeti vagyonból történő jogtalan megfizetése gyanújával indított büntetőeljárást az egykori alezredes ellen. A házban működik – bérleti szerződés alapján – a TMRSZ központi irodája, az ingatlan tulajdonosa a szakszervezet főtitkára, Szima Judit.

A Privát Kopó birtokába került nyomozati dokumentumokból kitűnik, hogy a Kaposvári Nyomozó Ügyészség a vádlottakkal szemben felrótt bűncselekményeket elsősorban egy, a szakszervezet állományából korábban elbocsátott személy – T. Enikő – által az érdekképviseleti szervezet nyilvántartásából kilopott és vélhetően manipulált, részben pedig a hölgy által készített számítógépes dokumentumok alapján látja bizonyítottnak. Azonban ezeken az iratokon a szakszervezet pecsétje, aláírásra jogosult személy aláírása – sőt, semmilyen aláírás – nem szerepel, továbbá a T. Enikő, mint feljelentő által a saját használatú adathordozójára lementett számítógépes file-ok nem voltak írásvédettek. A bűnügyi portál birtokába került ügyészi nyilatkozat szerint a nyomozóhatóság öt alkalommal tartott házkutatást az ügyben, de a lefoglalt dokumentumok, valamint az ugyancsak lefoglalt – a szakszervet tulajdonát képező – szerver adatállományában sem talált olyan információkat, amelyek egyezőek lettek volna T. Enikő vallomásával, illetve az általa az ügyészségnek átadott „bizonyítékokkal”… A vádhatóság mindezek ellenére sem kérdőjelezte meg a feljelentő – egyben „koronatanú” – szavahihetőségét, nem látta célszerűnek a nő tulajdonát képező adathordozó – amelyre az állítólagos bizonyítékokat átmásolta – informatikai szakértővel történő vizsgálatát, miként azt sem látta indokoltnak, hogy átvizsgáltassa T. Enikő otthoni számítógépét. A feljelentőhöz „erősítésként” csatlakozott két másik, korábban a TMRSZ-től ugyancsak eltávolított – ezért feltételezhetően sértődött – volt tisztségviselő is. Egyikük, Cs. Istvánné rendőrként több alkalommal lopott egy élelmiszerüzletből, amiért a testület kötelékéből elbocsátották, továbbá W. Jenő rendőr, akivel T. Enikő munkahelyi szerelmi viszonyt létesített, majd később – nem emiatt – szintén megszüntették a szakszervezetnél betöltött pozícióját.

Az ügyben egyébként először 2009. október 8-án rendeltek el nyomozást, ám 2011 elején a vádhatóság az eljárás – bűncselekmény hiányában történő – megszüntetéséről határozott, azzal az indokkal, hogy célszerűségi szempontok alapján nem lehet megkérdőjelezni egy szakszervezet gazdálkodását, a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználását vizsgálni. Ezt követően a TMRSZ utcai demonstrációkat, tiltakozásokat szervezett a korkedvezményes nyugdíj tervezett megszüntetése ellen tiltakozva. És mi történik 4 hónap elteltével? Ugyanaz az ügyészség, amely korábban nem talált bűncselekményre utaló jeleket a szakszervezet gazdálkodásában, korábbi álláspontjával ellentétben úgy döntött, hogy ami néhány hónappal korábban nem volt bűncselekmény, mégiscsak bűncselekmény…

Szima Judit: „az ügyészek törvényellenesen hozogattak mindenféle határozatokat”

– Az ellenem indult eljárást a nyomozás többszöri meghosszabbításával kapcsolatosan sorozatos törvénysértések, hatósági túlkapások jellemezték, ráadásul azokkal szemben semmiféle jogorvoslati lehetőségem nem volt –magyarázta a Privát Kopónak Szima Judit. – A nyomozási határidőket folyamatosan hosszabbították olyan személyek, akiknek arra jogosultága nem volt a büntetőeljárásról (Be.) szóló törvény alapján. A Somogy megyei főügyészhelyettes 2012. február 13. napjáig hosszabbította meg a nyomozást, és ő maga írta az erről rendelkező, 2010-ben született határozatban, hogy a 2009. október 8-án elrendelt nyomozást hosszabbítja meg, s szó sincs arról, hogy azt az eljárást esetlegesen felfüggesztették volna. Akárhogy is számolunk, itt 2 év és négy hónap telt el, azaz a vonatkozó törvény szerint nem volt jogosult a hosszabbításra a főügyészhelyettes. A határozat ellen jogorvoslatnak nem volt helye. Ugyanez történt dr. Garamvölgyi Balázs legfőbb ügyészségi ügyész által aláírt, a nyomozást 2012. május 13-ig meghosszabbító határozat esetében is. Megjegyzem: a hosszabbítás a legfőbb ügyészhez delegált jogosultság a jogszabály szerint, és újfent nem törődött azzal a ténnyel senki, hogy törvényellenesen hozogattak mindenféle határozatokat, annak érdekében, hogy majd csak találnak valami bizonyítékot velem szemben. De csak kreálni voltak képesek.

(folytatjuk)

A teljes cikk itt olvasható: http://privatkopo.hu

Előzmény: http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=GazdasagiBunugyek&AN=pinterugyek&MN=Hirmix&LN=hungarian