Több, mint 4 Millió Ft kártérítés

Jogellenes munkaviszony megszüntetés a Fővárosi Közterület Felügyeletnél

fővárosi-közterüler-felügyeletKét közterület felügyelő tagunk fordult hozzánk azzal a problémával, hogy munkáltatójuk- a  Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága- 2011.március 31.-vel  a Ktv. 17 § (1) bek. értelmében indoklás nélkül megszüntette munkaviszonyukat. Döntését a felek kifejezett kérése ellenére sem szóban, sem írásban nem indokolta. Alperes annak ellenére élt az alkotmányellenes jogszabályi lehetőséggel, hogy az Alkotmánybíróság már alkotmányellenesnek minősítette a kormánytisztviselők indoklás nélküli felmentését és számítani lehetett arra, hogy a köztisztviselők esetében is így döntenek, mely felperesek felmentését követően 5 nappal meg is történt. A TMRSZ tagjai felhatalmazása alapján munkaügyi pert kezdeményezett. Az I. fokú bíróság 2013.02.12-én a keresetnek helyt adott, amit azonban alperes megfellebbezett. A Fővárosi Törvényszék az ügyet visszautalta I. fokra. Az I. fokú  Bíróság újból megállapította a jogellenes elbocsátást és átalány kártérítést  állapított meg. A meghallgatott tanúk igazolták felperesek munkakörülményeit.  A két tagunk esetében 1,5 M-Ft felüli összeget, illetve egyéb járulékos költségeket (pl. veszélyességi pótlékok, védőital fogyasztás ellenértéket, ruházati költségtérítést) is megítélt, valamit alperest kötelezte a perköltség megtérítésére.

TMRSZ