Szakszervezeti jogok korlátozása egyes rendészeti szakközépiskolákban

Szakszervezeti jogok korlátozása egyes rendészeti szakközépiskolákban

rendSzakszervezetünk fontosnak tartja, hogy az aktív hivatásos állományban levő rendőr kollégák érdekvédelme és tájékoztatása mellett a rendőrségi szolgálatot hivatásként választó fiatalok, a rendészeti szakközépiskolákban a leendő pályájukra felkészülő tanulók számára is információkat szolgáltasson.

Fenti cél érdekében szakszervezetünk több szakközépiskolát is megkeresett a tanulók számára szakmai tájékoztató nap tartása érdekében. Az intézményvezetők elvben nem ellenezték a szakmai nap megtartását, azonban több intézményvezetőtől olyan visszajelzést kaptunk, hogy a szakmai nap tartását csak a délutáni, késő délutáni órákban engedélyezik. Szakszervezetünk ezt a szakszervezeti jogok korlátozásaként értékelte, mivel a tájékoztatás folyamatossága, közvetlen elérhetősége miatt a szakközépiskolák tanórák közti szüneteiben való tájékoztatást is fontosnak tartjuk. Mivel az intézményvezetők ettől határozottan elzárkóztak, az ORFK vezetőjét is megkerestük. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válaszában a Szakképzési törvény és a Hszt. alapján elismerte a szakközépiskolában tanulók szakszervezeti jogait, annak tartalmi megnyilvánulásában viszont osztotta az intézményvezetők azon álláspontját, hogy az intézmény működési rendje és egyéb szolgálati érdek alapján megtilthatják szakszervezetünknek a tanórák közötti szünetekben a tájékoztatók tartását. A kérdés pontos megítéléséhez segítséget jelentett volna a szakközépiskolák házirendjének ismerete, ezt azonban szakszervezetünk az intézmények honlapjain nem érte el, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat pedig nem tartotta szükségesnek a szakközépiskolai házirendek, szervezeti és működési szabályzatok vizsgálatát válasza megfogalmazásakor. Ez ügyben újabb észrevételt küldött szakszervezetünk az ORFK-nak, utalva egyben arra is, hogy nem csupán a szakszervezeti jogok tartalmáról van szó, hanem egy érdekvédelmi szervezet, más közcélú társadalmi szervezet bármilyen indokolatlan, mondvacsinált korlátozása a tanulóknak a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott oktatáshoz, tájékozódáshoz, jártasságuk és személyiségük, állampolgári tudatosságuk kifejlesztéséhez fűződő jogait is nagymértékben sérti.

 TMRSZ