Tájékoztatást kértünk a Miniszterelnöktől

A szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatos kormányzati szándékról

 

30751_download.aspx_large_normal

A magyar Alkotmánybíróság minapi döntése értelmében a 2010-2014-es kormányciklus során a szolgálati nyugdíjak jelentős megnyirbálását jelentő országgyűlési döntések továbbra is hatályban maradnak.

Közeledve a 2014-es országgyűlési választásokhoz tagjaink fokozódó érdeklődéssel kérnek tőlünk tanácsot arra, hogy élve állampolgári jogukkal (családtagjaikat, továbbá nagykorú közvetlen hozzátartozóik jelentős többségét is ideértve) szavazatukkal kit támogassanak. Ezeknek a megkereséseknek, beszélgetéseknek kikerülhetetlen jellemzője, hogy a rendészeti és egyéb hivatásos állomány járadékban részesülő és aktív állományú tagjai szinte  kivétel nélkül súlyos és sérelmes helyzetnek tekinti a szolgálati nyugdíjak eltörlését, illetve járadékká átalakítását.

A TMRSZ mint a rendőrség és egyéb állami szféra jelentős számú alkalmazottját tömörítő szakszervezet saját weboldalán folyamatosan tájékoztatja tagságát és a TMRSZ munkássága iránt érdeklődő munkavállalókat, egyben választópolgárokat.

A megkereséseikre válaszolva minden esetben kifejtjük, hogy szakszervezetünk az objektív tájékoztatáson és az érdekvédelmi feladatok ellátása mellett nem kíván aktuálpolitikai kérdésekben sarkos állásfoglalásokat tenni, de a szolgálati nyugdíjak kérdésében a már korábban kifejtett véleményeink fenntartása mellett, jogosnak érezzük azon igényüket, hogy objektív tájékoztatást adjunk számukra arról, hogy egyes politikai tömörülések (pártok) részéről mi várható a 2014-es választásokat követően, ha az adott párt kormányzó tényezővé válik.

Úgy gondolom, hogy a szolgálati nyugdíjra 2010 előtt jogosultságot szerzett egykori hivatásosak, továbbá a rendszer nyújtotta kedvezmény miatt (is) ezen hivatásban éveket, adott esetben évtizedeket eltöltött jelenleg is aktív munkavállalók olyan jelentős részét teszik ki a magyar választópolgárok teljes létszámán belül. Figyelemmel arra is, hogy többségében a választójogukkal tudatosan élő emberekről van szó, álláspontom szerint egyik kormányzásra készülő, vagy a kormányzást tovább folytatni kívánó párt számára sem elhanyagolható szempont, hogy ezen emberek mit várhatnak a szolgálati nyugdíj kérdésében az egyes pártoktól.

A 2014-es választásokhoz közeledve 2013 végén még a politikai kampány beindulása előtt tisztelettel arra szeretne választ kapni a TMRSZ tagsága, hogy a kormánypárt a szolgálati nyugdíjak kérdéskörében továbbra is ugyanazt a változatlan álláspontot képviseli-e, mint 2010. óta, vagy még a következő kormányciklus elkezdése előtt, esetlegesen felül kívánja-e vizsgálni a jelenlegi, több százezer választópolgár számára sérelmes helyzetet jelentő jogi helyzetet?

Ha felül kívánja vizsgálni, tisztelettel kérdezzük, hogy mit tud ezzel kapcsolatban közölni az érintett választópolgárokkal, és  szakszervezetünkkel ?

Az egyik ellenzéki párt (MSZP) már tett ígéretet arra vonatkozóan, hogy a szolgálati nyugdíjak szerzett jogosultságát visszaállítja kormányra kerülésük esetén a 2010. előtti állapotnak megfelelően.(lásd például: http://hvg.hu/gazdasag/20130925).

Úgy gondoljuk, hogy erre is tekintettel indokolt a fenti kérdés megfogalmazása részünkről Miniszterelnök Úr irányában. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az ország kormányzása a nemzet érdekei védelmében nem csupán ebből az egyetlen szegmensből vizsgálandó és több más területen kell eredményesen kormányozni, azonban véleményünk szerint, és a kormányzati kommunikációból illetve intézkedésekből leszűrhetően a 2010-es gazdasági helyzetnél lényegesen kedvezőbb mozgástere van a kormányzást végző erőnek ma már.

Először Miniszterelnök Urat és egyben mint a Fidesz kormányzó pártjának Elnökeként szeretnénk választ kapni arra, hogy a jelenlegi kormánypárt vissza kívánja-e állítani a szolgálati nyugdíjak 2010 előtti rendszerét, vagy sem.

A jelen megkeresésünkre adott válaszát honlapunkon tagságunk tájékoztatása céljából megjelentetjük, mint ahogy ezen megkeresésünk közzétételével addig is tagjaink türelmét kérjük a kérdéseikre adandó válasz TMRSZ általi megfogalmazásáig, amely lényegében Miniszterelnök Úr válaszának közzététele lesz szándékaink szerint.

Jelen megkeresésünket október 10-ét követően a többi – 2014-től várhatóan parlamenti képviseletet szerző – politikai pártnak is megküldjük ugyanezen kérdésre adandó válaszuk kapcsán.

Válaszát előre is tisztelettel megköszönjük.

2014. szeptember 26.

 

Az alkotmánybíróság határozata megnézhető itt: IV/2350/2012 határozat