Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben

A Kaposvári Munkaügyi Bíróság ítéletében megállapította a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság jogszabálysértő gyakorlatát, és elismerte az állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultságát.

A 2012. október 16. napján 9.30 órakor kezdődő tárgyaláson az öt felperesből kettő tagunk képviseletét jogásza útján a TMRSZ látta el.
A bíróság ítéletében – egyetértve a Legfelsőbb Bíróság korábbi, e tárgyban hozott ítéletében foglaltakkal – kimondta, hogy egyrészt a fokozott ellenőrzésként elrendelt szolgálati feladat akciószolgálatnak minősül, másrészt amennyiben az országos illetve területi szinten végrehajtásra kerülő szolgálati feladat helyi szintű ellátását az állományilletékes parancsnok rendelte el, abban az esetben a szolgálati feladat különlegességének vizsgálata nélkül, az abban való részvétel alapján jár az illetménypótlék.

A Kaposvári Munkaügyi Bíróság egyik tagunk esetében 58.672 Ft, másik tagunk esetében 39.951 Ft, valamint ezen összegek után 2010. augusztus 01. napjától járó kamat megfizetésére kötelezte az alperest.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ