Kártérítési határozat hatályon kívül helyezése

A TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva kártérítési határozatok hatályon kívül helyezése iránt indított pert a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

A Győri Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagunk 2012 februárjában szolgálati feladat teljesítése közben a szolgálati gépjárművéből kiszállva a havas, jeges úton megcsúszott és a bal oldalára, a szolgálati övén tokban elhelyezett EDR rádiójára esett, melynek kijelzője ennek következtében meghibásodott, bár a rádió forgalmazásra alkalmas állapotban maradt.

A munkáltató álláspontja szerint a munkavállaló TMRSZ tagunk nem volt elég körültekintő és óvatos, ezért a szolgálati viszonnyal kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegte és erre történő hivatkozás alapján határozatban kártérítési felelősségét megállapította, valamint 17.000 Ft megfizetésére kötelezte.

Tagunk nem ismerte el vétkességét, ezért meghatalmazása alapján a TMRSZ keresettel fordult a Győri Munkaügyi Bírósághoz.

A bíróság már az első tárgyaláson ítéletet hozott, és a TMRSZ kereseti kérelmében foglaltakkal mindenben egyetértve kimondta, hogy tagunk a szolgálati feladat végrehajtása során a vonatkozó jogszabályok és előírások maradéktalan betartása mellett, az adott helyzetben elvárható magatartást és kellő óvatosságot tanúsítva sem kerülhette el a balesetet, így a károkozás tekintetében vétkesség nem terheli.

A 2012. október 18. napján 8.15 órakor kezdődő tárgyaláson a TMRSZ-t jogászunk képviselte. A Győri Munkaügyi Bíróság alperes kártérítési határozatait hatályon kívül helyezte, és alperest perköltség megfizetésére kötelezte.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ