Közlemény

Szekszárdi Törvényszék 6.P.20.677/20l0/58 . számon I. fokú döntésének alapján- azt a TMRSZ  Bárány Zoltán TMRSZ elnöke javaslatára, döntése alapján nem fellebbezte meg – meg- az alábbi helyreigazítást teszi a www.tmrsz.hu honlapon, miután a bíróság eltiltotta a TMRSZ-t a további jogsértéstől és kötelezte arra, hogy a Rend-Őr című kiadvány következő számában, illetve a www. tmrsz . hu honlapon jelentessen meg közleményt saját költségére az ítélet rendelkező részének a jóhírnév sérelmével kapcsolatos rendelkezése közlésével.

Íme a rendelkező rész:

„A törvényszék megállapítja, hogy az a l p e r e s m e g s é r t e t t e a felperes Jó hírnevét a „Rendőr” című kiadvány 2009/2. számában, illetve az alperes www. trnrsz hu honlapján megjelent „Rendbontás és zavarkeltés a TMRSZ küldöttértekezletén” cikkben azzal a kijelentéssel, hogy „a felperes felszólalása zavaros, csúsztatásoktól hemzsegő volt, méltatlan állításokat közölt a főtitkár személyével kapcsolatban, amelynek bizonyítását meg sem kísérelte, több új tagszervezet küldöttét félrevezette”;

az alperesi honlapon megjelent „RKDSZ magyarázat: sikeres helyzettisztázás Nagylakon” című írásban azzal a közléssel, hogy a felperest „a küldöttértekezleten történt zavarkeltés mögöttes támogatójának, aTMRSZ ellen bomlasztó tevékenységet kifejtő személynek nevezte, továbbá az a közles, miszerint „arra lehet következtetni, hogy vagy nem akart megszólalni, vagy nem volt képes az üggyel összefüggésben használható gondolatokat megosztani az értekezlet résztvevőivel, így maradt a fizikai jelenléte, ami szintén nem kis teljesítmény, ismerjük el”, valamint az a közlés, hogy a felperes az RKDSZ képviseletében jelent meg;

az alperesi honlapon a „Felhívás nemtelen támadások miatt” szalagcím alatt megjelent az a közlés, hogy „volt aki telefonhívást kapott Laukó László méltatlanság miatt kizárt volt TMRSZ tisztségviselőtől, aki zavarkeltés céljából közölte, hogy a TMRSZ-nek vége, a bankszámlákat zárolták, inkasszót raktak a számlára”.

A bíróság eltiltja az a l p e r e s t a további jogsértéstől. Kötelezi az alperest, hogy a Rend-Őr című kiadvány következő számában, illetve a www. tmrs z . hu honlapon jelentessen meg közleményt saját költségére az ítélet rendelkező részének a jó hírnév sérelmével kapcsolatos rendelkezése közlésével.”