Tájékoztatás kérése szolgálati kérelmek elbírálásával kapcsolatosan

Szám: Kü.152/2012.

Tárgy: tájékoztatás, intézkedés kezdeményezése

 

 

DR. LUKÁCS JÁNOS R. DANDÁRTÁBORNOK
CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE!

 

SZEGED

 

TISZTELT FŐKAPITÁNY ÚR!

 

A közelmúltban az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában az állománytagok által beadott szolgálati kérelmek elbírálásával kapcsolatban számos, az ügymenetet hátráltató, a kérelmek elintézését elhúzó, vagy esetekben megakadályozó problémával találkoztunk.


Szolgálati kérelem
(Image by © Royalty-Free/Corbis)

Több esetben formai hiányosságokra hivatkozva tartottak, illetve adtak vissza szolgálati kérelmeket az elöljárók.

Ilyen volt például az, hogy a megnevezést szolgálati kérelemről szolgálati jegyre kellett módosítani. Ismereteink szerint a „szolgálati jegy” fogalmát egyetlen jogszabály, vagy belső norma nem ismeri, de ha az Ön rendelkezésére áll ilyen információ kérjük részünkre azt átadni.

A beadott szolgálati kérelmek, illetve szolgálati panaszok közötti különbség felismerése, illetve az ez alapján történő elintézése az állományilletékes parancsnok feladata. Leegyszerűsítve egy megközelítésből az azonban elmondható, hogy a kötelezően biztosítandó juttatások elmaradása esetén szolgálati panaszként, a lehetőség szerint adható juttatások elmaradása esetén pedig szolgálati kérelemként kell a beadványokat kezelni.

Számos probléma merült fel azzal is, hogy a beadványok utolsó lapján kit is tüntessenek fel a beadványozók. Véleményünk szerint ennek meghatározására nincs lehetőség, hiszen minden egyes beadvány elbírálása más.

A jövőbeni jogviták elkerülése, illetve az elvárásainak megfelelő formátumú beadványok elkészíthetősége érdekében szíveskedjen tájékoztatni, hogy Ön a kérelmek, panaszok ügyintézésével kapcsolatban utasítást, körlevelet adott-e ki, és abban milyen – az iratkezelési szabályokon túlmutató – formai követelményeket határozott meg.

Abban az esetben, ha ilyen iránymutatás nem született, kérjük szíveskedjen felhívni az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek figyelmét arra, hogy nincsenek formai követelmények, ezért ne tartsák vissza a különböző beadványokat mondvacsinált okokkal.

Abban az esetben, ha az egységes gyakorlat érdekében a közeljövőben kiadásra kerülne formai követelményeket meghatározó irat, kérjük részünkre is szíveskedjen azt megküldeni.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

 

Szekszárd, 2012. július 09.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Rádi Attila
ügyvivő főtitkár