Együttműködés A BAÉSZ-el a devizahitelesek megsegítéséért

Az elmúlt években közvélemény szkeptikusan állt az igazságszolgáltatáshoz. A devizahitelesek sem hitték, hogy a bíróság érvényt szerez a bankokkal szemben az igazságnak. De mégis így történt.


Devizahitel

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete évek óta harcol a bajba jutott devizahitelesek megsegítéséért. Megalakulása óta minden törvényes eszközt megragad azért, megakadályozza az emberek és az önkormányzatok, ezen keresztül az egész ország kirablását, felhívja a parlament, illetve a kormányzati szervek figyelmét a problémára, illetve jogi úton szerezzen érvényt a sok százezer adósrabszolgaságban élő honfitársunk igazának.

A BÁÉSZ nagy nyilvánosságot kapott perben képviselte a devizahiteleseket, mely történelmi jelentőségű ítélettel zárult: a magyar Bíróság elmarasztalta a Bankokat! 2011. december 8-án kelt ítéletében kimondta, hogy a devizahitel kezelési költségének devizában való megállapítása visszamenőleges hatállyal SEMMIS.

Ítéletének indokolásában a Bíróság kifejtette, hogy a bankok által támasztott szerződési feltétel tisztességtelen azért, mert a benne megállapított kezelési költség svájci frankban történő elszámolása a pénzintézet részéről haszonelemeket tartalmaz, burkolt ügyleti kamatként jelenik meg, így a fogyasztó hátrányára a másik félnek teljesen indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít. Ezért a bíróság ezen kikötés semmisségét is megállapította.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a kezdetektől fogva figyelemmel kísérte a BÁÉSZ tevékenységét, főként azért, mert sajnos a rendőrség személyi állományának tagjai között is sokan vergődnek a devizahitelek csapdájában, és szerettünk volna számukra segítséget nyújtani, és kiutat találni szorongatott helyzetükből.

Több ízben is megkísérelték a rendvédelmi szakszervezetek felhívni a Belügyminisztérium figyelmét arra, hogy a devizahitelek problémája a hivatásos állomány tagjait is érinti, illetve próbáltunk segítséget kérni, de a tárgyalások érdemi megoldást sajnos nem hoztak.

Ezért határoztuk el, hogy együttműködési ajánlatot teszünk a BÁÉSZ-nek, elősegítve a két érdekvédelmi szervezet munkájának megkönnyítését, az érdekvédelmi tevékenység eredményességének előmozdítását.

Szakszervezetünk a BÁÉSZ elnökével megállapodott a tapasztalatcserében, illetve egymás tanácsokkal történő segítésében, illetve a szervezeteink munkájának összehangolásában a devizahitelesek bíróság előtti képviselete érdekében.

Tájékoztatunk titeket arról, hogy a TMRSZ a bankok ellen próbapert indít. Ezért várjuk mindazoknak a kollégáknak a megkeresést, akik a problémával érintettek.

Megkereséseiteket megküldhetitek nekünk írásban a tmrsz@interware.hu címre, illetve leadhatjátok azt személyesen a TMRSZ helyi tisztségviselőinél.

Szóban is megtehetitek bejelentéseteket a jogi ügyeleten. Jogász kollegáink várják a jelentkezéseteket. Ha további kérdésetek van, forduljatok hozzájuk bizalommal.

 

 

TMRSZ