Tájékoztató a szolgálati járadékkal kapcsolatban

Mint, ahogyan azt tudjátok az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. Törvényt, amely 2012. január 1. napján lépett hatályba.


Tájékoztató a szolgálati járadékkal kapcsolatban

Ezen törvény értelmében nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minősítő határozattal megállapították.

A fentiekre tekintettel fel szeretnénk hívni a figyelmeteket arra, hogy akik szolgálati járandóságban részesülnek és a FÜV határozatukban az szerepel, hogy az alkalmatlanság a szolgálattal összefüggésben következett be, azoknak kérelmezniük kell a volt munkáltatójánál az alkalmatlanságot megállapító határozat módosítását. Ezt abban az esetben kell kérni, ha a határozatban nem szerepel az, hogy a Hszt. hivatkozott rendelkezése kapja a járandóságot.

 

 

TMRSZ

 

 

Korábbi anyagok:

Tájékoztató a szolgálati nyugdíjról (járadékról)
Tájékoztató – Szolgálati járadék
Tájékoztató – Szolgálati járadék 2.