Tiltakozzunk!

A TMRSZ tájékoztatja a rendőrség munkavállalóit, szakszervezetünk tagjait, illetve minden magyar állampolgárt, hogy Petícióban kívánunk tiltakozni Szima Judit meghurcoltatása, fogvatartása és bűnözőként kezelése ellen!


Szima Judit

A TMRSZ Főtitkára ellen 2011. június 6. napjától, koholt vádak alapján lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. A hatalom célja, hogy szakszervezetünk a Főtitkár akadályoztatása miatt ne tudja megfelelően ellátni érdekvédelmi tevékenységét.

A kormány megbélyegzett, és bűnözőnek tekint egy asszonyt, aki életét a szakszervezeti tevékenységnek, a magyar rendőrség szervezete, és tagjai védelmének szentelte. Bátran kiállt az új törvénytervezet ellen, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók szerzett jogaiktól történő megfosztása ellen, a társadalmi igazságosságért, tagjaink, és a magyar állampolgárok érdekeinek védelmében.

Aki Főtitkárunkat ismeri, tudja, hogy eddig is számos méltánytalan támadás érte a mindenkori kormány részéről, ez azonban soha nem ingatta meg a hitét abban, hogy van értelme a TMRSZ szervezetében folytatott tevékenységének. Kitartó munkájának köszönhetően szakszervezetünk számtalan eredményt ért el a múltban, a tagok, a munkatársak, és a magyar munkavállalók érdekeinek védelme terén.

Most azonban rajtunk a sor. Álljunk ki együtt Szima Juditért! Nyilvánítsuk ki közösen a véleményünket a jelenlegi magyar politikáról, a magyar kormányról, a kormány szervezett törvénymódosításairól, a rendőrséget érintő átszervezésekről, a mai magyar helyzetről, arról az életről, amibe bele alkarnak kényszeríteni minket!

Aki velünk együtt úgy gondolja, hogy egy demokráciában megengedhetetlen, hogy egy szakszervezeti vezetőt bebörtönözzenek, majd száműzzék a szakszervezeti érdekvédelem területéről, éppen akkor, amikor a rendszerváltás óta a legnagyobb munkavállalói megmozdulását készíti elő, akkor, mikor a kormány tervezett „reformjai” soha nem látott mértékben csorbítanák meg a rendőrök jogait, az tartson velünk, és a Petíció aláírásával tiltakozzon velünk.

Tudnotok kell azonban, hogy mára a munkavállalók érdekvédelme – mint szakszervezeti munka – lényegében elválaszthatatlan a politikától. Minden, a saját érdekeink védelmében tett lépésünk politikai színezetet kap, politikai üzenetet hordoz.

Ma Magyarországon ha kiállunk saját érdekeink védelmében, szakszervezetünk, vagy Főtitkárunk védelmében, az egyet jelent a kormányzattal szembeni valós ellenzéki politizálással, bármennyire szeretnék ezt kettéválasztani. Miniszterelnökünk ugyanis csupán tekintélyelvű kormányzást tud elképzelni. Az ezzel szembe helyezkedőkkel pedig, felhasználva a rendőrséget, az ügyészséget, és az egyéb államhatalmi szerveket, kíméletlenül leszámol.

Kérünk titeket, hogy Petíciónk aláírásáról a fentiek tudatában döntsetek.

Ebben az országban az elmúlt 20 évben a mai politikai elit mindent tönkretett, amit lehetett, ne hagyjuk, hogy a méltóságunkat is elvegyék tőlünk!! Tiltakozzunk együtt Főtitkár Asszonyért, a magyar rendőrségért, egy igazságosabb Magyarországért!!

Tiltakozó akciónkhoz csatlakozni a tisztségviselőinknél megtalálható űrlapon, illetve a honlapunkról letölthető Petíciót kitöltve tudtok. Kérünk titeket, hogy a kitöltött példányokat postai úton, illetve a legközelebbi TMRSZ tisztségviselőnknél leadva juttassátok el a TMRSZ központba. Kérünk mindenkit, hogy terjesszétek Petíciónkat ismerőseitek körében is.

Reméljük, hogy tagjaink, illetve támogatóink által benyújtott tömeges panaszok gondolkodásra kényszerítik az ügyészség vezetőit, és jogszabályellenes intézkedésüket visszavonják.

További, esetlegesen felmerülő kérdéseitekkel forduljatok bizalommal a TMRSZ tisztségviselőihez.

 

 

 

TMRSZ

 

 

Letöltés:

Petíció letöltése – mentsd le a gépedre!