Ki szabotálja el a megoldást 2010. május 22-e óta ?

A kormány munkáját – 2010. júliusi megalakítása óta – egyértelműen a rendészet és rendőrellenes jelzőkkel lehet minősíteni.

A jelenlegi kormány és annak tagjai ellenzékben ennek éppen az ellenkezőjét ígérték. A rendvédelmi és fegyveres szervezetek munkavállalói érdekképviseletei – bízva az ellenzékben kedvezően és szimpatikusan megnyilvánuló, de jelenleg kormánytényezőként funkcionáló politikai erő szavában, ígéreteiben – nagy reményekkel várták, hogy 8 év rendészetellenes politikáját követően olyan erő kezd el kormányozni, amely a rendészet rendbetételére, a közbiztonság megerősítésére, valamint a rendőrök egzisztenciális és morális megbecsülésére fog irányulni.

A rendészetellenes korábbi 8 év során sem ellenzéki, sem pedig kormánykörök részéről nem merült fel a szolgálati nyugdíjjogosultság és intézményrendszer létjogosultságának a megkérdőjelezése.

Nézzük – természetesen csak példálózó jelleggel -, hogy a jelenlegi kormányzópárt prominens képviselői milyen nyilatkozatokkal tévesztették meg a magyar rendészet munkavállalóit, családtagjait. Nézzük meg, milyen képmutató, álságos és hazug nyilatkozatokat tettek annak érdekében, hogy magukhoz ragadják az emberek szimpátiájának megnyerésével, a választások megnyerésével a kormányrudat.

A következőket nem szakszervezeti vezetők írták, hanem maga a kormányfő Orbán Viktor, a Széll Kálmán tervben megjelentetett elképzelésekkel ellentétben csupa olyan dolgot ígért, amelyet a mai történések és kormányzati szándékok tükrében pitiáner, a politikai szélhámoskodás jelzőjével minősíthető, államférfiakra nem jellemző hazudozásnak lehet csak minősíteni.

„2.6 (…) Ma egy kezdő rendőri fizetés nettó 80-90 ezer forint, és több évtizedes rendőri szakmai múlttal sincs lehetőség arra, hogy egy rendőr családja, gyermekei számára tisztességes megélhetést biztosítson.

Vannak olyan rendőr családok, akik a mai szociális rendszer szerint segélyre jogosultak!

(…) Mi jó fizetséget fogunk adni a munkájukért. A rendőröknek olyan jövedelemre van szükségük, amely biztonságot jelent számukra.

Elfogadhatatlan, hogy a rendőrt egzisztenciális bizonytalanságban tartsa a kormány.

Fontos, hogy a magyar rendőrök számára hivatásuk gyakorlása karrierpályát jelentsen, amelybe a kiszámítható és biztos jövedelemmel járó előmenetel vagy a lakáshelyzet megoldása egyformán beletartozik.

Ma Magyarországon kevés rendőr van, akik ráadásul megalázó bérért dolgoznak, de talán még ennél is nagyobb baj, hogy a rendőr kezében nincs eszköz a cselekvésre.”

Ezt az eszmefuttatást abban a Nemzeti Együttműködés Programja című ígéretektől hemzsegő kampányfüzetében fogalmazta meg Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, Orbán Viktor – meglebegtetve a rendőrök előtt azt, hogy helyzetüket a kormány javítani fogja -, melynek I. fejezete, a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata – mint politikai deklaráció, mint az adott szó szentségét írásba foglaló ígérvény – ott függ minden intézmény bejáratánál, most már csak addig, amíg az új alkotmány hitvallásának szellemében le nem kell cserélni. Ez maga a kormányprogram.

Ez a Nemzeti Együttműködés programja H 147 irományszámon az Országgyűlés Hivatalához 2010. május 22-én érkezett dr. Orbán Viktor aláírásával.

A fülkeforradalmat lehetővé tevő ezen hazugságbeszéd „méltó” folyománya és megtestesülése annak a politikai ámokfutásnak, gazdasági szabadrablásnak amelyet a magyar nép immár 20 éve kénytelen elviselni.

Nem a nyugdíjasok 1, azaz egy százalékát kitevő szolgálati nyugdíjasok miatt van nehéz gazdasági helyzetben a Magyar Köztársaság, hanem azért mert a választók szemébe reggel, délben este és éjjel hazudozó politikai elit hozzá nem értése és gátlástalansága a választók megtévesztésével, a nemzetállam leépítésével és az ország lakossága jelentős részének gyarmati rabszolgák sorába taszításával jellemezhető.

Mindenki megtekintheti, elolvashatja és meggyőződhet róla, hogy a 2010. nyarán elkezdődött kormányciklus is ugyanezzel a bíráló minősítéssel jellemezhető.

A jelenlegi kormány sem különb a Deákné vásznánál.

Hazudtak és hazudnak a választópolgároknak reggel, este és éjjel. Politikai felhatalmazásuk hazugságban fogant, nemzetrontó és romboló tevékenységük pedig az összes magyarországi munkavállaló nyakába kívánja varrni az ő hozzá nem értésük, az ő luxuséletvitelük bűnös jellegéből adódó nehézségeket és következményeket.

Az alcsúti hazugságbeszédnek minősíthető deklaráció 46-50. oldala közötti írást tanulmányozva megállapítható, hogy a jelenlegi kormány is a szemébe hazudott a rendészeti munkavállalóknak, és a feladatukat elvégző, majd nyugállományba vonult szolgálati nyugdíjasoknak.

http://www.kormany.hu/download/c/27/10000/a%20nemzeti%20egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%20programja.pdf

 

 

TMRSZ