Felhívás! Május 6-án tarts velünk!

Tisztelt Rendőrségi Munkavállalók!
Tisztelt TMRSZ Tagok!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, mint a Demonstrációs Bizottság törekvését támogató egyik szervezet, 2011. április 19-én részt vett az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának az ülésén.

Az ülés első napirendi pontja a szolgálati nyugdíj és a hivatásos állományúak részére kialakítandó életpálya-modellel kapcsolatban felmerült aggodalmak hangoztatása, azok megvitatása lett volna a Demonstrációs Bizottság tagjai és az Országgyűlési szakbizottsága között.

Nincs megállapodás

Az ülés befejeztével továbbra is fennállnak azok a kétségek és félelmek, amely a kormányzati kommunikáció értelmezése alapján azzal fenyegeti a rendészeten belül dolgozó hivatásos állományú személyeket és a már szolgálati nyugállományba vonult egykori kollégákat, hogy a szolgálati nyugdíj nem csupán a jövőre, hanem visszamenőleges hatállyal is csorbításra, illetve megszüntetésre kerül.

A Demonstrációs Bizottság 2011. május 6-ra újabb demonstráció megtartását jelentette be, amelyre kérünk minden rendészeti munkavállalót, hogy szeretteivel együtt jelenjen meg és tiltakozzon a kormány szándéka ellen.

Felvetődik joggal a kérdés, hogy a jogállamiság keretén belül milyen eszközök állnak rendelkezésre a követelések – azaz a szerzett jogok védelme – elérésére. Sajnálatos tény, hogy a sztrájkjog egyelőre még áll fenn lehetőségként, noha az érdekérvényesítés leghatékonyabb eszköze. Amennyiben megadásra kerül, abban az esetben is nehézségekbe fog ütközni egy jogszerű sztrájk megtartása, mivel a Nemzeti Együttműködés Forradalmi Kormányzata első ténykedéseinek egyikeként a sztrájkjog kiüresítését célzó jogszabály-módosítást szavazott meg. A TMRSZ Alkotmánybírósági beadványa több mint 2 éve elintézetlenül vár döntésre az Alkotmánybíróságtól. Bízunk abban, hogy mielőbb kedvező döntést fog hozni e tekintetben az Alkotmánybíróság.

A kormányzat elleni tiltakozás csak akkor vezethet eredményre, ha a társadalom minél szélesebb rétegének kerül bemutatásra az, hogy a kormányzati politikusok csúsztatnak, hazudoznak a hivatásos állományúak szolgálati nyugdíja vonatkozásában. Ezért kérünk benneteket, hogy napi munkavégzésetek során a veletek kapcsolatba kerülő állampolgároknak mondjátok el, hogy

A kormány kommunikációja hazug. A rendőr nem vállalhat másodállást, és azzal az ígérvénnyel szerelt fel rendőrnek, hogy 25 évi szolgálatot követően életkortól függetlenül szolgálati nyugdíjra válik jogosulttá, ha a további feltételek is fennállnak. Ilyen további feltétel az egészségromlás, vagy a beosztás megszűnése. Ezt az állam ígérte és emellett a feltétel mellett vállalták a hivatásosak az alkotmányos jogaik soráról való lemondást, a szigorú kötelmi rendet. Ezt visszamenőleg elvenni politikai szélhámoskodás és csalás. Gagyizás.

A rendőrök átlagéletkora 63 év.

A rendőr nem vállalhat másodállást, abból kell megélnie, amit illetményként megkap. Felhalmozásra, megtakarításra esély sincs. A szolgálati nyugdíj lehetőségével élés mellett a rendőr már vállalhat olyan civil jellegű munkát, amelyhez nem kell a parancsnoka külön engedélye és a nyugdíj mellett talán emberhez méltó életet tud biztosítani a családjának. Ezért nem kellene, hogy megvetés járjon a politikusok részéről, annál is inkább mivel ők a valódi álláshalmozók (polgármester, országgyűlési képviselő, közgyűlés tagja/elnöke, felügyelő bizottsági tagság, igazgatósági tagság, kormánymegbízott, stb.), ők azok, akik az ország erőforrásait valóban élősködő és valóban morálisan vállalhatatlan módon apasztják.

Fentieken túlmenően, ha a kormány hazug propagandája miatt olyan lelki, pszichés állapotba kerültök, amely veszélyezteti a munkavégzéseteket is, forduljatok a háziorvosotokhoz és amennyiben az orvos pihenést, sétát, szabad levegőn tartózkodást ír elő, annak sincs akadálya, hogy eljöjjetek a 2011. május 6-ára tervezett rendészeti demonstrációra.

Minél nagyobb számban jelenünk meg a demonstráción, annál nagyobb az esély a tettrekészség eredményre váltásának. Kérünk benneteket, hogy a részvételhez szükséges lépéseket tegyétek meg, egyeztessetek azon kollégáitokkal vezetőitekkel, akik nem kívánnak megjelenni a demonstráción, hogy aznap lehetőség szerint ők lássák el a szükséges szolgálatot.

A demonstrációs szándékotokat időben jelezzétek a TMRSZ központjába, hogy a szükséges egyeztetéseket, logisztikai lépéseket a zökkenőmentesség biztosítása érdekében meg tudjuk tenni. Higgyétek el, hogy ha nem jöttök el, ez a kormány nem csupán a most még aktív állomány szolgálati nyugdíját fogja ellopni, hanem a már szolgálati nyugállományban lévők pénzére is feni a fogát. Legyen számotokra intő példa, hogy 3 millió választópolgár egyéni megtakarítását lopta el a gagyizók kormánya 3 ezer milliárd forint értékben és ezt az összeget kizárólag arra a célra fordította, hogy a haveri nemzetközi pénztőke feneketlen zsákjába belelapátolja a Ti megtakarításotok. Először azt mondták, hogy ez kell a nyugdíjkassza egyensúlyba hozására, most pedig mi, hivatásosak kerülnénk sorra, ha hagyjuk.
Vegyétek figyelembe, hogy ez a kormány ugyanúgy a szemetekbe hazudik, mint Gyurcsány kormánya. Milliárdos nagyságrendben adakoztak a magyar emberek a kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak a megsegítésére is, és ebből lényegében egy forintot sem a károsultak megsegítésére kíván fordítani a kormány, hanem úgynevezett „közösségi célokra” kívánja fordítani úgy az adakozók pénzét, hogy az adakozók ezt a pénzt nem erre adták.

A gagyizók kormánya különböző címeken szereti beszedni a pénzt, de aztán már nem ezekre a szimpatikus célokra, hanem saját önös egyéni politikai érdekeik szerint, a szavazatszerzés és a politikai korrektség álságos címszavával takarózva szeretik eltapsolni, elherdálni a mi pénzünket.

Ha hagyjuk, hogy ezt tegyék. 2011. május 6. napja az igazság napja lesz. A kormányt rá kell döbbenteni arra, hogy a legvégsőkig elszántak a rendészeti munkavállalók és szolgálati nyugdíjasok. A Demonstrációs Bizottság elnöke kinyilvánította, hogy „minden eszközt” fel fogunk használni, hogy a kormány más belátásra térjen. Ezzel szakszervezetünk egyetért. Sőt a dolgok jelenlegi állása szerint a kormány eljátszotta a honvédség és a rendészet munkavállalói, illetve nyugdíjasai előtt a hitelét. A kormány hitelét vesztette, a demonstráció hatékony lépés lehet arra, hogy ez a kormányzatban, a kormányoldal politikusaiban is felismerésre kerüljön.

Nem tűrhetjük, nem tűrjük tovább az igazságtalanságot, a politikusi szabadrablás és szószegés következmények nélkül maradását!

2011. május 6-án találkozzunk!

 

 

TMRSZ