Belügyminiszter nem érti, hogy a rendőrök miért akarnak demonstrálni

Az alábbiakban a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztályáról, Zsinka András főosztályvezetőtől érkezett levelet olvashatjátok.

 

BELÜGYMlNISZTÉRIUM
SZEMÉLYŰGYI FŐOSZTÁLY

 

 

 

Szima Judit főtitkár asszony részére
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

Iktatószám: BM 3879/2/2011.

Szekszárd

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

Kónya Péter úr, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége elnöke által bejelentett demonstrációs akció sorozattal kapcsolatosan belügyminiszter úr megbízásából – az alábbiakról tájékoztatom.

Miniszter úr álláspontja szerint a hivatásos állomány tagjainak szükségtelen hivatásuk védelmében bármiféle demonstrációt tartani. A Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumának (RÉF) jogelődjeként működő Szolgálati jogviszonyban állók Érdekvédelmi Fórumán, az egyes rendészeti tárgyú törvények módosítása kapcsán lefolytatott tárgyalások során, illetve az illetmény- és nyugdíjrendszer korábbi koncepciójának tárgyalása folyamán számos lehetőség nyílt arra, hogy az érdekképviseletek álláspontjukat kifejtsék.

A RÉF 2011. március 25-én megtartott ülésén a tárgyaló felek megállapodtak, hogy április 1-jéig eljuttatják a minisztérium részére elképzeléseiket, felvetéseiket, azonban ilyen javaslat sajnálatos módon a mai napig nem érkezett.
A tárgyalási folyamat jelenlegi fázisában a tárca vezetése előtt nem világosak a demonstráció indokai, azonban annak meghirdetése megkérdőjelezi az érdekképviseleti oldal kinyilvánított egyeztetési szándék komolyságát.

A Belügyminisztérium továbbra is várja a szakszervezetek javaslatait, amelyeket a megállapodás szerinti időpontig írásban, a RÉF 2011. április 5-ére tervezett ülésén szóban is kifejthetnek. Ugyanezen alkalommal módjuk lesz meghallgatni a minisztérium vezetésének állásfoglalását, amelyet a Széll Kálmán Bizottság előtt kíván képviselni.

Amennyiben a demonstrálók célja a Széll Kálmán Tervben rögzített célkitűzések megváltoztatása, úgy nagy bizonyossággal állítható, hogy ilyen eredményt a demonstráció nem fog elérni. Ugyanakkor a közös célt szolgáló, építő jellegű, jövőbe tekintő javaslatok figyelembe vételére továbbra is lehetőség van, olyanokra, amelyek a hivatásos életpálya modell kidolgozása során a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjai és a későbbiekben belépő állomány érdekeit szolgálva, mindkét fél számára elfogadható megoldást jelenthetnek.

 

 

Budapest, 2011. március 30.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Zsinka András
főosztályvezető

 

 

Készült: 1 példányban

Kapják:. Címzett (e-mail-ben)

Irattár
2/2

 

Letölthető: PDF formátumban