Főkapitányi Klub – Hogy és miből működik?

Levélben fordultunk az országos rendőrfőkapitányhoz. Levelünkben érdeklődünk az úgynevezett “Főkapitányi Klub”-ról. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a klub tagjai milyen javaslatokat tettek le a hivatásos állomány nyugdíjrendszerével, illetve az életpálya modell kialakításával kapcsolatosan.

Szám: Kü.144/2011.

 

 

Dr. Hatala József r. altábornagy
Országos Rendőr-főkapitány részére

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Tettekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviseletében az alábbi megkereséssel, közérdekű adatkéréssel fordulok Önhöz.

A Főkapitányi Klub soron következő ülésének napirendi pontjai közt szerepel a hivatásos állomány nyugdíj rendszere, továbbá az életpálya modell kialakítása.

Ennek megfelelően Ön felkérte a megyei vezetőket, hogy javaslataikat tegyék meg a fenti kérdéskörben.

Miután az állomány élet- és munkakörülményeit érintő kérdések szerepelnek a napirendben, ezért azok a szakszervezetek jogosultsági körébe tartoznak.

Fentiek alapján haladéktalanul kérem, hogy a megküldött javaslatokat, a megyei főkapitányok felé küldött 7634/2011. sz. megkeresést és az arra adott válaszokat, soron kívül megküldeni szíveskedjen részünkre.

Kérem továbbá, hogy a soron következő Főkapitányi Klub napirendjét és az arra szóló meghívót szakszervezetünknek is megküldeni szíveskedjen.

Egyben kérem tájékoztatását, hogy a Főkapitányi Klub a Rendőrség szervezetén belül milyen helyet foglal el, illetve bejegyzett szervezet-e. Amennyiben igen, kérem a klubra vonatkozó dokumentumokat szíveskedjen megküldeni nekünk.

Ezzel egyidejűleg kérem, tájékoztatni szíveskedjen, hogy a klub működtetése milyen pénzekből történik.

Felhívom figyelmét a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, mely kimondja, hogy közérdekű adat megismerésére bárki igényt nyújthat be. A kért adatokat legfeljebb 15 napon belül meg kell küldeni a kérelmezőnek.

 

 

Szekszárd, 2011. március 30.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár