Árnyékra vetődés, csak azért is gyanúsítás

A szakértő a házkutatáskor lefoglalt adatállományon sem talált bűncselekményre utaló dokumentumot!
Hogyan lehetetlenítsük az igazmondókat?
A Budapesti Katonai Ügyészségnek sem hatásköre sem illetékessége nem volt.
A FIDESZ kormányzásának első napja, vészjósló jelek?!

1. 2010. április 21-én  dr. Szabó Attila a Budapesti Katonai Ügyészség(továbbiakban BKÜ)  egyik csoportvezető ügyésze büntetőeljárásra való hivatkozással megkereséssel fordult a TMRSZ-hez, miszerint  hatósága hivatalosan észlelte, hogy a www.tmrsz.hu weboldalon 2009. szeptember 23-án a – Tájékoztatás a Bajnai Gordon vezette kormányzat rendőrellenes intézkedéseiről – http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/649-tajekoztatas-gyms-mrfk.html– címen megjelent közleményhez 2010. április 21- ig 36 hozzászólás került rögzítésre.

Dr. Szabó Attila azt is írta, hogy a hatósága, mármint a BKÜ a honlapon tapasztalta, hogy hozzászólni csak regisztrált tagnak van lehetősége, ezért a  Be. 71. §. (1) bekezdésére hivatkozva kérte, hogy a TMRSZ főtitkára adja meg a megjelölt közleményhez hozzászólók nevét, személyi felhasználónevét, e-mail címét, rendfokozatát, szolgálati helyét.

(Úgy hírlik a BKÜ ügyészeinek kötelező a TMRSZ honlapján csüngniük és minden hozzászólást árgus szemekkel figyelni, hátha valamibe bele tudják magyarázni a bujtogatást! Tehát ez úgy értendő, hogy a kritikai hangvételt nem tűrik és keresik a delikvenst minden bokorban, hogy kit tudnak meghurcolni, ellehetetleníteni, megfélemlíteni. Számukra és megbízóik számára úgy látszik továbbra is probléma, ha valakinek önálló, kritikai hangvételmű véleménye van. Az ügyészség a XXI. századi Magyarország gondolatrendőrségeként már eddig is lelkesen, nagy ügybuzgalommal tett tanúbizonyságot arról, hogy akinek a véleménye nem egyezik a hivatalos kormányzati elképzelésekkel és ennek hangot ad, azt bizony bűnözőként kezelik, még akkor is ha csak megfogalmazza és leírja, kimondja az általános közvélekedést. Bezzeg a rendőri vezetőknél nem győztek, nem győznek söprögetni a szőnyeg alá)

2. A TMRSZ 2010.05.21-én tájékoztatta a BKÜ-t, hogy helytálló a megállapításuk arra vonatkozóan, hogy a honlapon az egyes cikkekhez, a vendégkönyvbe, valamint a fórumba hozzászólni, illetőleg írást megjeleníteni csak előzetes regisztrációt követően, regisztrált tagként van lehetőség.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes cikkekhez történt hozzászólások személyeit konkrétan meg tudnák nevezni. Tájékoztatást adtak arról is, hogy a regisztrációnál bekért személyi azonosításra alkalmas adatok az ellenőrzést követően, a felhasználói hozzáférés létrehozásakor automatikusan törlődnek a rendszerből, ahogy azt a honlap Adatvédelmi nyilatkozatában is feltüntették. Így tehát a TMRSZ a BKÜ által kért 36 hozzászólást bejegyző személyek nevét és egyéb személyes adatát megadni nem tudta.

Ezen felül tájékoztatták arról is, hogy a honlapra történő regisztrációnál rendfokozatot, szolgálati helyet és más adatokat eleve be sem kérnek, mivel a honlap használatának lehetőségét nem csak hivatásos állományú tagjaiknak, hanem valamennyi tag számára biztosítják, így a rendőrségen nem dolgozó tagok, valamint pártoló tagok esetében is.

Ezzel egyidejűleg a TMRSZ álláspontja az volt, hogy megkeresés a Be. és az adatvédelmi törvény garanciális szabályaiba ütközik, és ennél fogva törvénysértő, mivel a BKÜ nem jelölte meg a kért személyes adatok kezelésének célját, azaz nem jelölte meg a célhoz kötöttséget, amely a Be. 71.§. (3) bekezdésében lefektetett garanciális joga az érintetteknek, mely éppen azt írja elő a megkereső szerv számára:

“A megkeresésben az adatkezelés pontos célját ás a kért adatok körét meg kel! jelölni.” Ezzel kapcsolatban a BKÜ csoportvezetője csupán a kért adatok körét jelölte meg, de az adatkezelés pontos célját továbbra sem ismertette. Figyelmen kívül hagyta a Be. 8.§.-ában foglaltakat és az eljárás alá vonni kívánt szakszervezeti képviselőtől kért be adatokat, önvádra kötelezés tilalmának figyelmen kívül hagyásával kíván — megkeresés útján — olyan adatokhoz jutni a nyomozó hatóság, amelyet ő a nyomozásban fel kíván használni, mely  adatvédelmi és büntető eljárásjogi szempontból is súlyos aggályokat vet fel a nyomozó hatóság eljárásának törvényessége tekintetében.

Ezért a TMRSZ panaszt jelentett be a válasz megadásával egyidejűleg a BKÜ ellen kiegészítve azzal, hogy a BKÜ megkeresése az adatközlés céljának megjelölése mellett a jogorvoslati jogra való kioktatás — miszerint a kötelezést panasz Útján vitatni lehet a Be. 195.§.-a alapján — is hiányzik a tevésre kötelező átiratból.

3. 2010.05.31. A FIDESZ kormányzásának első napján házkutatás a TMRSZ székhelyén. A BKÜ házkutatást vezetője szerint azért tartanak házkutatást, mert szándékosan nem adtuk ki az adatokat, azaz a TMRSZ szerintük hazudott. http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/1063-a-hatalom-diszkret-baja.html

4. (Találó a cím, mert azóta kiderült, hogy a Lázár féle vonal tart a tettrekészektől, annak főtitkárától, mert még az Alkotmányt is módosították. Mondhatnám, mint ördög a tömjénfüsttől. Én lex Szimának neveztem el, ami egyébként a történelem egyik legszégyenteljesebb döntése volt, hiszen a rendőrt, tűzoltót, katonát, bévést a hivatalos kormányzati politika a bűnözőkkel tette egyenértékűvé. Ez több kérdést is felvet, de most ennek nem itt a helye)

5. 2010.06.23. iü. számítástechnikai szakértői vélemény szerint  a BKÜ 2010. május 31-i határozatával a bűnügyben kirendelt “számítógépen található adatok archiválására és szakértői vélemény előterjesztésére” kérte fel a szakértőt.

A kirendelő végzést 2010. május 31 -én kapta kézhez. A szakvélemény előterjesztésére a kirendelő 2010. június 15. napját határozta meg.

Szakértő előadta, hogy a szakvéleményét a legjobb szakmai tudása szerint, minden befolyástól mentesen alakította ki.

A feladata a szakértőnek a BKÜ kirendelő határozata által:

1. A kirendelt szakértő “archiválja a tmrsz.hu honlapon  2009. szeptember 23-án Tájékoztatás a Bajnai Gordon vezette kormányzat újabb rendőrellenes intézkedéséről” címen megjelent cikket és az ahhoz írt hozzászólásokat.

2. A kirendelt szakértő vegyen részt a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete használatában lévő Szekszárd. Tanya u.4. szám alatti ingatlan helyiségeiben 2010. május 31-én tartandó házkutatáson és archiválja az ott talált számítástechnikai eszközök adatállományát.

3. A kirendelt szakértő archiválja és állapítsa meg a 2009. szeptember 23-án .‚ Tájékoztatás a Bajnai Gordon vezette kormányzat rendőrellenes intézkedéseiről – http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/649-tajekoztatas-gyms-mrfk.html- címen a hozzászólást írt személyek szakszervezet által regisztráció kapcsán rögzített, a számítástechnikai eszközben lefoglalt számítástechnikai eszközben található adatait.

“A szakértő egyéb észrevételei

Szakvélemény:

2009. szeptember 23-án‚ Tájékoztatás a Bajnai Gordon vezette kormányzat rendőrellenes intézkedéseiről – http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/649-tajekoztatas-gyms-mrfk.html- „címen megjelölt cikkhez hozzászólást írt személyek Szakszervezet által a regisztráció kapcsán rögzített, a lefoglalt számítástechnikai eszközben található adatainak fellelése érdekében a lefoglalt adatok között intenzív keresést folytattam. A hozzászólók azonosítására alkalmas adatot nem találtam. A fellelt állományokat megvizsgálva megállapítható, hogy a keresett szavak az illető állományokban sem nick nevekként, sem pedig azok tárolásával vagy azonosíthatóságával kapcsolatban nem szerepelnek.”

Észrevétele nem volt.

6. Miután semmit nem találtak a főtitkárt bujtogatás vétsége kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/1063-a-hatalom-diszkret-baja.html

Most akkor aki végzi tisztességgel a munkáját azt továbbra is vegzálják? A politika tudtával és beleegyezésével ezt meglehet tenni ma Magyarországon?

Semmi sem változott tehát, csak a piros lett narancs színű?

 

 

 

 

K. Máté

 

 

Letölthető anyag:

BKÜ – TMRSZ levelezés és Szakértői vélemény PDF formátumban