A TMRSZ már nincs egyedül

Forrás: Rendészeti Védegylet honlapja

Belső-külső készülődés a Rendészeti Védegyletnél

A Rendészeti Védegylet 2010. február 26-án megkezdte az egyeztetéseket a 2010. évi rendőrségi cafetéria követelésének kiharcolásában. Az RV az egyeztetések folytatását a vele egy oldalon álló, a rendőrségi munkavállalók érdekeit képviselő azon hazai szervezetekkel és támogatókkal (más rendőrségi szakszervezettel, rendőrségi aktív és nyugállományú szakmai érdekképviselettel, rendőrségi egyéb célú társadalmi szervezettel, egyes rendőrségi közalkalmazotti tanácsokkal) végzi, amely szervezetek önmaguk korlátozására nem írtak alá a munkáltatóval bér és béren kívüli követeléssel kapcsolatos –  az egész 2010. évre –  demonstrációs moratóriumot.

 

 

Ugyanakkor az RV a 2010. évi rendőrségi cafetéria követelésének kiharcolásában támaszkodni kíván a Horvát Rendőr Szakszervezet (Sindikat Policije Hrvatske) barátságára és szolidáris erejére is. E célból 2010. március 04-ére a Rendészeti Védegylet országos vezetői és a Horvát Rendőr Szakszervezet országos vezetője, továbbá a magyar-horvát államhatár (Schengeni külső határ) horvátországi oldalának megyei elnöke tárgyalást kezdeményeztek.

 

Az RV 2010. március 15-ig felméri saját, valóságosan mozgósítható erejét és eszközeit a Schengeni külső határon szolgálatot teljesítő tagsága körében, annak érdekében, hogy 2010. Húsvét másnapján éjféltől készen álljon a Magyarországon eddig még soha nem alkalmazott „különleges demonstrációja” megvalósítására.

A Rendészeti Védegylet Demonstrációs Bizottsága 2010. március 16-án értékeli a saját mozgósítható erő-eszköz lehetőségeit, a gördülő „különleges demonstrációja” elindításához nélkülözhetetlen belső tagsági aktivitás mértékét, az aktív támogatók létszámát és emberi –szakmai elszántságát. A 2010. március 16. napi értékelés komoly kockázatelemzéssel, jogi és állományvédelmi szakemberek álláspontjának figyelembevételével záródik. Az értékelésről az RV nem ad ki nyilvános tájékoztatást. Az érintett tagság a demonstráció megkezdése előtt kap információt.

Ezzel kapcsolatosan az RV Demonstrációs Bizottsága megerősíti, hogy amatőr szintű, felvonulásos, hőzöngő demonstrációt nem szervez. Erős és hiteles belső tagsági, továbbá erős, más érdekvédő szervezeti támogatás hiányában, illetve erős külföldi rendőr-szakszervezeti szolidáris támogatás elmaradása esetén, stabil belső-külső kommunikációs támogatás nélkül, vagy a legkisebb politikai befolyásolás gyanúja esetén, alapvetően átértékeli, ha szükséges, akkor törli a 2010. évi rendőrségi cafetéria ügyben tervezett demonstratív lépéseit.

A Rendészeti Védegylet Demonstrációs Bizottsága lépései igazolására kinyilvánítja, hogy a rendőrök döntő többsége továbbra is elégedetlen az illetményével 2010-ben is, mert átlagosan 8,7 százalékos reálbércsökkenést szenvedtek el.

A 13. havi különjuttatás teljes hiánya, a tavaly még folyósított hidegétkezési utalvány (72 ezer forint) és az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (70-100 ezer forint) ez évi elvesztése a végrehajtásban dolgozó tiszthelyettesi állománynál 50-90 ezer forintnyi, az ugyanitt dolgozó tiszteknél minimum 100 ezer, a főtiszteknél több százezer forintos idei veszteséget jelent.

A Rendőrségnél működő érdekképviseletek 2010. február 03-ig tudtak együttműködni, az egységesen követelt 450.000 forintos évi cafetéria keret követelésükkel.

Az RV elutasítja az olyan érdekvédelmi szervezetektől jövő kommunikációs áradatot, amely arra hivatott, hogy igazoljon olyan, a munkáltatóval kötött megállapodási paktum pontokat, melyek ok-okozati összefüggései bizonyítatlanok, csak önigazolási kísérleteknek tekinthetőek. Ilyen a Hszt. módosítással és az 1,2-es szorzós számok és beosztások megnevezésének kormányrendeleti szabályozásával kapcsolatos érdekvédelmi követelés munkáltatói teljesítés összemosása a 2010. évi rendőrségi cafetéria megállapodásban szereplő köztisztviselői illetményalap 6,5 szeres aláírásával. Kimondható logikai és tapasztalati alapon, hogy az érdekvédelmi szervezetek Hszt. módosítási követelése és a cafetéria megállapodás összekötése egyoldalú munkáltatói diktátum volt az IRM részéről. A 2010. február 03-tól folyó tárgyalásokon az ott maradó négy szakszervezettel szemben a munkáltatói oldal nem határozta meg, hogy a megállapodás csak köztisztviselői illetményalap 6,5 szeres aláírása után jöhet létre, hisz csupán a két téma összekapcsolását jelentette ki a munkáltató ultimátumszerűen.

Három szakszervezet esetében – mint ahogyan látszik – valóban a köztisztviselői illetményalap 6,5 szeres aláírása jelentette a megállapodást. A Rendészeti Védegylet esetében nem, sőt a Hszt. módosítással és az 1,2-es szorzós számok és beosztások megnevezésének kormányrendeleti szabályozásával kapcsolatos RV követelés munkáltatói teljesítésének nem volt ára a cafetéria megállapodás aláírása. A rendezett tárgyalási viszonyok és feltételek közös deklarálása is elég volt. Így a Rendészeti Védegylet 8-szoros köztisztviselői illetményalap 2010. évi rendőrségi cafetéria keret követelése érvényben maradt, nincs egész évre szóló öncsonkításos moratórium az RV részéről.

Talán kellett volna várni másoknak is legalább 24-48 órát a megállapodás aláírásával! Akkor most minden egyes rendőr cafetéria kerete közel nyolcvanezer forinttal több lenne? Ennek megválaszolásához nem kell bátortalannak  lenni: Igen!

S talán át kellett volna gondolni, minimum stratégiailag újra elemezni és a munkavállalói oldal tárgyalási pozíciójának mindenáron történő erősítése céljából módosítani, ez egyik jelentős hivatásos rendőri tagsággal rendelkező szakszervezet közös tárgyalásokból történő kizárását.

Itt még külön ki kell emelni az 1,2-es szorzós számok és beosztások megnevezésének kormányrendeleti szabályozásával kapcsolatos érdekvédelmi követelést, mert ebben a kérdésben a kormány és az IRM törvénysértéses mulasztásban van immár hónapok óta. A hatályos Hszt. szerint ugyanis meg kell határozni (nevesíteni) rendeletben az 1,2 szorzóra jogosult beosztásokat, hogy a törvény szerint azok elszámolhatóak lehessenek az érintett személyekre. Ha ezt nem teszi meg ez a kormány, akkor kötelezően meg kell tennie a következő kormánynak a vonatkozó törvényi kötelezettség alapján, ellenben 2011. január 11-től indulnak a perek, persze előtte az Alkotmány Bírósági beadvány.

Tehát ebben a kérdésben a kormány csupán a törvénysértéses mulasztását rendezi, amelyet a módosított Hszt. hatálybalépése után 30 napon belül, mint a törvényesség jelképe, már maga mögött tudhatott volna. Az más kérdés, hogy úgy nézett ki, sokan úgy kommunikálták, hogy 2010. december 31-től nem lesz 1,2 szeres szolgálati idő beszámítás, hisz nincs megnevesítve. De nem a törvényi feltétele nincs meg, hanem a kötelező rendeleti szabályozása késik egyelőre, és ez nagyon nagy különbség! Azonban a látszat szerint ezt is el lehet adni tagtoborzási célokra…

Kovács Iván RV szóvivő

 

 

Forrás: Rendészeti Védegylet honlapja