Rendőrségi számok

Forrás: Zalai Hírlap 2010. február. 25. csütörtök – Szerző: Pásztor András

Nagykanizsa (pa) – Míg tavaly a közterületek biztonsága, az idén a lakossági bizalom erősítése a cél a rendőrségnél – hangzott el tegnap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság éves beszámolóján a Medgyaszay Házban.

 

A rendőri állomány tevékenységéről, a megye közbiztonsági helyzetéről, az ismertté vált bűncselekményekről Tiborcz János megyei rendőrfőkapitány adott tájékoztatást. Mint azt előrebocsátotta: a tavalyi év sem múlt el szervezeti változás nélkül, a határőrség integrációja kapcsán megszűnt a korábban önálló szervként működő letenyei határrendészeti kirendeltség. A jogutód szervezet a kanizsai rendőrkapitányság lett, melynek berkein belül alakult meg a határrendészeti osztály. A megyei főkapitány az állomány átlagéletkoráról is ejtett pár szót, mely ugyan emelkedett a határőr kollégák átvételével, ám még így sem éri el a 34 évet. A megye teljes rendőri állományában csupán 9 fő van, aki betöltötte az 50. életévét.

A szakmai munka értékelése kapcsán elhangzott: a megyében ismertté vált bűncselekmények száma majdnem 9 százalékos növekedést mutat a 2008-as adatokhoz képest.

A bűncselekményszám növekedése leginkább egy közokirat-hamisítási üggyel függ össze, melyet a keszthelyi kapitányság göngyölített fel.

– Az összes bűneset közül továbbra is a vagyon elleni cselekmények száma a legmagasabb, ezért a jövőben erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk – jegyezte meg Tiborcz János. – Annál is inkább, mert a vagyon elleni bűncselekményekből tavaly mintegy 1,7 milliárd forintos kár keletkezett, igaz, az eljárások során ebből 540 millió forintnyi kár megtérült.

Mindezek ellenére Zala megye továbbra is az országos átlag alatt van a bűnözési gyakoriságot tekintve, sőt, olyan település is volt a megyében, ahol egyáltalán nem történt bűncselekmény.

– A bűnelkövetők közül a fiatalkorúak egyre többen vannak, a tavalyi adatokhoz képest 4,7 százalékos növekedés tapasztalható e téren – folytatta a megyei rendőrkapitány, aki hozzátette: az elkövetésben az alkohol szerepe ugyan csökkent, ugyanakkor a kábítószeré emelkedett.

Végül a közúti balesetekről is szólt a főkapitány. Mint megjegyezte: a balesetek zöme a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt következett be, s még mindig sokan vezetnek figyelmetlenül, mobiltelefonnal a kezükben. Ez utóbbi miatt is történtek olyan balesetek, amelyek elkerülhetők lettek volna.

A főkapitányi évértékelőt követően Marton István Nagykanizsa, és Halmi Béla Letenye polgármestere kért szót. Utóbbi a nagyobb rendőri jelenlétet hiányolta a határ menti városból, míg Kanizsa esetében a kiemelt rendőrkapitányság kialakítását szorgalmazta a polgármester.

Zarándok Tamás, a Tettrekész rendőrszakszervezet megyei szervezetének titkára a munkakörülmények javítására, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kifizetésére hívta fel a rendőri vezetők figyelmét.

Végül Samu István országos rendőrfőkapitány-helyettes, az ORFK rendészeti főigazgatója kitért arra, hogy a 2010-es esztendő a lakossági bizalom erősítésének éve lesz, ezért a tulajdon elleni szabálysértések, illetve az idősek védelme kiemelt szerepet játszik majd a rendőrség munkájában. Egyúttal bejelentette: rövidesen új sebességmérő berendezéseket helyeznek el az autópályákon, s a vidéki állomány fővárosba vezénylése sem lesz olyan gyakori, mint az elmúlt egy-két évben.

 

 

 

Forrás: Zalai Hírlap