Nagylaki tortúra és TMRSZ lépés

Tisztségviselőink tudomására jutott, hogy Nagylakon az állományt   megalázó módon kezelik. A Nagylaki HRK vezetőjének intézkedése alapján a kollégáktól elveszik mobiltelefonjukat, készpénzüket, személygépkocsi indítókulcsaikat, minden indok nélkül átvizsgálják az állomány zsebeit és saját tulajdonú gépkocsijait is.

A jelzések alapján a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez fordultunk és kértük azonnal vizsgálja ki az ügyet, valamint a kirendeltség vezetői intézkedést azonnal helyezze hatályon kívül. A jelzések alapján véleményünk szerint felmerült a Btk. 358. §. szerinti alárendelt megsértése elkövetése bűntett minősített esetének (több alárendelt sérelmére), továbbá a Btk. 359. §. szerinti elöljárói hatalommal visszaélés vétsége elkövetésének gyanúja is.Szám: Kü-387/2009.

Csongrád megyei

Rendőrfőkapitányság

Vezetője

 

Szeged

 


Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Tisztségviselőink országjárása során olyan aggályos munkáltatói intézkedés került tudomásunkra, amely a rendőrségi munkavállalók személyiségi jogait indokolatlanul korlátozza.

A Nagylaki Hrk kirendeltségvezető 1/2008-as utasítása alapján, álláspontunk szerint nyilvánvalóan jogsértő és törvénytelen módon elveszik a kollégától a náluk lévő telefont, készpénzt, valamint a gépkocsijuk indítókulcsait.  Azt a szolgálatuk végéig nem vehetik magukhoz. Zsebeiket rendszerességgel átkutatják.

Több esetben ellenőrizték a kollégák zsebeit, személygépkocsiját ismeretlen céllal, és okból.

Az intézkedést a kollégák sérelmesnek tartják, teljes joggal. Egyénileg nem kívánnak panaszt emelni, félve a retorzióktól, viszont kérik azt, hogy a szakszervezetünk tegye meg a megfelelő lépéseket a jogsértő parancs megszüntetéséért.

Az ügyben felmerül a Btk. 358.§ szerinti alárendelt megsértése elkövetése bűntett minősített esetének (több alárendelt sérelmére), továbbá a Btk. 359.§ szerinti elöljárói hatalommal visszaélés vétsége elkövetésének gyanúja is.

A fenti parancsnoki magatartás álláspontunk szerint büntetőjogi tényállások fennforgását is felveti, továbbá olyan alapvető emberi szabadságjogokat is korlátoz, amelyet a hatályos Rtv., Hszt. nyilvánvalóan nem tesz lehetővé!

1. A TMRSZ haladéktalanul kéri főkapitány Urat a Nagylaki Hrk. kirendeltségvezető 1/2008-as számú utasításának hatályon kívüli helyezésére, a vezető ellen az eljárás megindítására.

2. Kérjük Főkapitány Urat, hogy a fenti jogsértéssel kapcsolatban haladéktalanul vizsgálatot szíveskedjen elrendelni, a sérelmezett magatartás fellelhetősége esetén annak megszüntetésére azonnal szíveskedjen utasítani a megye területén lévő valamennyi Határrendészeti Kirendeltség vezetőt! Javaslatunkat a Hszt. 29.§ és 30.§-ában meglévő jogosultságunk alapján tesszük.

A vizsgálat eredményétől függően indokoltnak látszik az ügyben a vétkes vezető(k) ellen különböző szankciós jellegű eljárásokat kezdeményezni (büntető, fegyelmi).

Tett intézkedéseiről, annak eredményeiről szervezetünket szíveskedjen tájékoztatni.

Tájékoztatjuk Főkapitány Urat, hogy válaszának és intézkedésének függvénye alapján döntünk arról, hogy az ügyben milyen esetleges további jogi lépéseket teszünk.

Szekszárd, 2009. október 7.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár