Sajtóközlemény

A Rendőrség-Határőrség 2007. december 31-i integrációját követően az elmúlt két év sem volt elegendő a rendészeti minisztérium és a rendőrség felelős vezetői számára annak a tarthatatlan helyzetnek az orvoslására, hogy a Határőrség „piros” (ideiglenes) státuszokon elhelyezett több száz dolgozójának a kormányzat a tisztességes továbbfoglalkoztatás lehetőségét biztosíta.A két év során a felelős rendőrségi vezetők e kérdést egyáltalán nem kívánták kezelni, illetve a két év letelte után  sokaságát kívánják a teljes kilátástalanságba taszítani akkor, amikor állami cégek vezetői horribilis juttatásokat markolnak fel törvénytelenül, vagy éppen származása okán több száz iskolázatlan személyt kívánnak a közigazgatásba beszervezni.

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen az a helyzet, hogy a személyenként több millió forintért kiképzett, szakképzett, munkájukhoz értő, és azt becsülettel végző rendőrök számára megszűnik a továbbfoglalkoztatás lehetősége. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a közigazgatásban már bizonyított szakemberek elüldözésének szándékát akkor, amikor a kormányzat nyíltan, csupán faji diszkriminációs alapon több száz új munkahelyet teremtett és kíván teremteni a jövőben.

A kormányzat meghosszabbított kezeként funkcionáló rendészeti vezetés – teljes alkalmatlanságát immár sokadszor bizonyítva -, álságos módon, vállalhatatlan körülményeket felkínálva kívánt – a továbbfoglalkoztatás látszatát is alig fenntartva – elüldözni a pályáról sok száz rendészeti dolgozót. A Nagykanizsán dolgozó közel 100 fő ellehetetlenítése, a rendészet szisztematikus szétverésének, leépítésének leplezetlen szándéka ma már olyan állomás, amely ellen minden szervezetnek – amely magát a munkavállalók érdekvédelmével foglalkozó szervezetnek tartja -, a leghatározottabban fel kell lépnie. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének tiltakozó demonstrációját az első és figyelmeztető lépésnek tartjuk a kormányzat és a rendészeti vezetés felé címezve. Ennek esetleges eredménytelensége esetén minden további lépést, amelyet a leépítési szándékok ellen kívánunk megtenni, törvényes és arányos érdekérvényesítési törekvésként értékelünk.

Országos szervezettségünket, elismertségünket, szakszervezetünk mozgósító erejét, és a rendelkezésünkre álló további lehetőségeket minden körülmények között kollégáink érdekeinek érvényre juttatása érdekében kívánjuk felhasználni. Ezen elsődleges célunk elérése mellett minden esetleges nemkívánatos következményt és ennek felelősségét a gyalázatos munkajogi helyzetet kialakító kormányzat és rendészeti vezetés felelősségeként határozzuk meg.

Céljaink elérése érdekében az alábbi követelést terjesztjük a magyar kormányzat elé, kérve annak azonnali teljesítését:

1. Követeljük, hogy a kormányzat részéről azonnal történjenek az érintettek számára is elfogadható intézkedések a piros státuszon lévő munkavállalók továbbfoglalkoztatása tárgyában. Ennek érdekében a kormányzat azonnali hatállyal jelöljön ki az ügyben egy felelős és felhatalmazott személyt (kormánybiztost), akivel érdemben tárgyalásokat folytathat a TMRSZ, illetve a tiltakozó akcióhoz csatlakozott érdekvédelmi oldal a kialakult helyzet azonnali rendezése tárgyában!

2. Követeljük, hogy a rendészet felelős vezetőivel szemben a szükséges vizsgálatokat azonnal rendelje el a kormányzat, ennek tényéről tájékoztassa a munkavállalói oldal képviselőit és a teljes alkalmatlanságról tanúbizonyságot tevő személyekkel szemben a szükséges intézkedéseket tegye meg!

3. Követeljük, hogy a kormányzat adjon magyarázatot arra, hogy 2 év miért nem volt elegendő a rendészeti vezetés számára ahhoz, hogy a helyzet minden fél számára megnyugtató módon rendeződjön, akkor amikor nyilvánvalóan vannak olyan anyagi tartalékok, amelyek adott esetben több száz fő rendszerbe állítását is lehetővé teszik faji diszkriminációs alapon!

Követeléseink nem teljesítése esetén további lépések megtételét helyezzük kilátásba! 

Szekszárd, 2009. szeptember 22.

TMRSZ Demonstrációs Bizottság