HRK megszüntetés – Tájékoztató

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a 181/2009. (IX.4.) Kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatásra és egyeztetésre hívta meg a szakszervezeteket. Részletek a tájékoztató további részében olvashatóak.

 

2009. szeptember  16. – án 9 órára a TMRSZ képviselője a Baranya megyei Főkapitány meghívására szakszervezeti egyeztetésen jelent meg, melynek témája  a határrendészeti kirendeltségek megszüntetésével kapcsolatosan szervezési és személyzeti intézkedések témamegjelölése volt.

Az értekezletet a Főkapitány Úr nyitotta meg. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idő rövidsége miatt volt szükséges összehívni a szakszervezeteket, hiszen a  181/2009 (IX.4.) Kormányrendelet, mely az egyes Határrendészeti Kirendeltségek megszüntetéséről intézkedik feladatokat ró a Baranya Megyei Rendőr Főkapitányságra is. A kormányrendelet szerint 2009. október 1.-i hatállyal felszámolásra kerülnek a Határrendészeti Kirendeltségek és beolvadnak Rendőrkapitányságokba. A TMRSZ képviselője megjegyezte, hogy jogilag rendkívül aggályos az, hogy az elbeszélgetéseket 30 nappal előtte kell kezdeményezni, viszont a kormányrendelet hatályba lépése október 1.-ével hatályosul, tehát nincs meg a 30 nap a munkavállalók előzetes értesítésére sem.

A Főkapitány Úr biztosította a szakszervezeteket, hogy a lehető leghumánusabban fogja végrehajtani a megszabott feladatokat, közölte hogy Baranya megyében az átszervezetés 500 főt érint, illetve arról is tájékoztatást adott, hogy az elbeszélgetéseket ő fogja végezni hétfői napon. 2009. szeptember 21. -én Mohácsi Hrk.-n történik a kezdés. Főkapitány Úr közölte, hogy ez átszervezésnek minősül, ezért ha valaki nem fogadja el az új helyét, akkor rendelkezési állományba teszik, felmentési idő alatt munkavégzési kötelezettség alól  mentesítve lesznek, és a munka megszüntetésnek időpontja 2009. november 1. lesz. Amennyiben nem fogadja el a dolgozó az új munkahelyét azt is közölte, hogy a bent maradt szabadságot is kifizetik, ha pedig elfogadja október 1.-től kinevezésre kerül. Amennyiben elfogadja az új munkahelyét akkor az elbeszélgetésen  már a munkaköri leírását is megkapja, de legalábbis a lényeges tartalmi elemeiről tájékoztatást kapnak, mely jegyzőkönyvben lesz rögzítve. Főkapitány  Úr arra is felhívta a kollégái figyelmét, hogy akik az átszervezés hatálya alá tartoznak  és a FÜV eljárás hatálya alatt állnak, azok szakítsák meg hiszen átszervezés címén nyugdíjba mehetnek.

A tájékoztatón elhangzott, hogy az ORFK Baranya megyének kötelezően írta elő hogy a humán szférában jelenleg 42 főből 10 fő csökkenést kell végrehajtaniuk, ami azért rendkívül aggályos, mivel Baranya megyében az egészségügyi ellátás rendkívül magas színvonalú, más megyékből is oda járnak, és ez a döntés nehéz helyzetbe hozza a Főkapitányságot.

 

 

 

A TMRSZ felhívja tagjai figyelmét, hogy kérjék a tisztségviselő jelenlétét az elbeszélgetésen.

Mellékeljük a Kormányrendeletet, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság összehasonlító táblázatát.

TMRSZ