Jár az akciószolgálati pótlék

Pernyerés másodfokon is!

 

A keresettel érintett időszakban a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon szolgálatot teljesítő tagunk nevében a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2008. augusztus 22-én szolgálati panaszt nyújtott be, amelyben kértük kollégánk számára a 2005. augusztus 19-től 2008. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elmaradt akciószolgálati pótlék megállapítását és megfizetését.

Tagunk a fenti időszakban a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztály állományában járőr beosztást töltött be. Járőrként rendszeresen vett részt bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési akciókban, melyekre vonatkozóan részére akció-szolgálati pótlékot nem folyósítottak.

Tagunk szolgálati panaszát mind I. fokon (Szeghalmi Rk.), mind II. fokon (Békés MRFK) elutasították, azzal az indokkal, hogy tagunk nem akciókban, hanem fokozott ellenőrzésekben vett részt, ezért számára az akció-szolgálati pótlék nem jár. A Békés MRFK érvelésével szakszervezetünk nem értett egyet ezért a Gyulai Munkaügyi Bíróságon a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ellen kereseti kérelmet terjesztettünk elő.

A Gyulai Munkaügyi Bíróság a per harmadik (2009. április 28-i) tárgyalási napján ítéletet hozott, amelyben a szakszervezetünk által képviselt tagunk számára – az elszámolható órák tekintetében ugyan korrekciót alkalmazva – helyt adott a kereseti kérelmünkben foglaltaknak. A 3.M.490/13. számú ítéletében arra a következtetésre jutott, hogy a perben szereplő fokozott ellenőrzésként elrendelt szolgálati feladat nem volt más, mint akció szolgálat.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. május 14-én fellebbezéssel élt a fenti ítélettel szemben.

A Békés Megyei Bíróság 2009. szeptember 01-én megtartott tárgyalásán meghozott 3.Mf.25.286/2009. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét a megítélt pénzösszeg tekintetében módosította, egyébként a jogalap tekintetében helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.  AZ ÍTÉLET JOGERŐS!