Levelünk a Hszt módosítás tervezetéhez

 Továbbra sem veszik figyelembe javaslatainkat a Hszt módosítás tervezetében.

 

Szám: Kü-52-5/2009.
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit asszonynak,
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendészeti Kodifikációs Főosztály
B U D A P E S T

 

Tárgy: Hszt. módosítás tervezetének véleményezése
2009.március 30-án az IRM/RKFO/28/2009.

 
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
 
 

Tanulmányoztuk a Hszt. véglegesített tervezetét. Álláspontunk, hogy a Hszt. módosításának jelen tervezete alkalmatlan a koncepcióban megfogalmazott célok elérésére, sőt azzal ellentétesen éppen a foglalkoztatás biztonságát fogja csökkenteni (bár van olyan elem is benne, amely a foglalkoztatás biztonságát is javítja), illetve a további jogviták megelőzését nem fogják eredményezni.

A múlt hét végén “villámértékelésre” megküldött felvetésekkel ellentétben továbbra sem tartalmazza a tervezet az értelmező rendelkezések keretében a “terrorelhárító” fogalmi meghatározását, a Hszt. 329.§-ának tervezetben szereplő megfogalmazása pedig érdemben semmit nem javított a rendelkezés szabatosságán és pontosságán.

Nem értjük, hogy a legutóbbi egyeztetésen felvetettek – amely szerint terrorelhárítást nem csupán a tényleges terrorelhárító feladatok teljesítésére létrehozott szervezeti egységeknél folytatnak, hanem a TESZ-en kívül a rendőrség más szervezeti egységeinél, sőt a rendőrségen kívül más szerveknél is – miért nem szerepelnek a tervezetben. Az NNI speciális egysége is tényleges terrorelhárítói és terror-felszámolói feladatokat végez, a tervezet alapján viszont továbbra sem lesz egyértelmű, hogy kik kaphatnak és ez perek sokaságát fogja továbbra is eredményezni.
 
Nem tudjuk elfogadni a munkáltató szakmaiatlan és jogszerűség tekintetében is megkérdőjelezhető állásfoglalását a terrorelhárító munkát végző azon személyek vonatkozásában akik hiába végeznek terrorelhárító tevékenységet, a jogszabályi rendelkezés ki akarja zárni őket a kedvezménye szolgálati idő számításából. Természetesen a Legfelsőbb Bíróság BH.2002. 496. sz. eseti döntésében foglaltak alapján a munkavállalók továbbra is pereskedni lesznek kénytelenek éppen a munkáltató és az előterjesztő indokolatlan és téves álláspontjának köszönhetően.
 
Az értelmező rendelkezések keretében a terrorelhárító beosztás TMRSZ által tett szövegszerű javaslata alapján valóban el lehetne érni a pereskedések számának csökkenését, bár igaz, ez esetben a végzett munka ellentételezését valóban állnia kellene a munkáltatónak, amely szemmel láthatóan az ORFK törekvéseivel és álláspontjával ellentétes “állapotot” idézne elő.

A kormányválságra figyelemmel sem javasoljuk a tervezet beterjesztését, illetve továbbra is úgy gondoljuk, hogy az IRM vezetőjének 2008. januárjában megfogalmazott koncepciója alapján a Hszt. teljes körű felülvizsgálata lenne indokolt, nem pedig 13 év alatt a sokadik toldozás-foltozás, amelyek mindegyike után elmondható, hogy egy kicsit mindig elvesznek szerzett jogból a jogalkotók.

 

Szekszárd, 2009. március 30.
 

Tisztelettel:

 
 

Szima Judit
 
 
Kapcsolódó dokumentum: Norma_0328.pdf