Meghátrálásra kényszerült a munkáltató

Zala megyében a TMRSZ következetesen képviselte tagjait, a munkáltató meghátrálásra kényszerült!

 A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban TMRSZ) munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat, mely munkát tagjai alkotmányos és munkavállalói jogaik érvényre juttatása céljából fejti ki.

Szervezetünk érdekvédelmi tevékenysége során egyre több olyan esettel találkozik, melynek egy része bűncselekmény elkövetésének a megalapozottságát, azok gyanúját veti fel.

Így történt ez Zala megyében is, ahol 15 kollega panaszjogát korlátozták Nagykanizsán a rendőrkapitányságon, majd ezt a gyakorlatot folytatták a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon is.

A nagykanizsai ügynél a Munkaügyi Bíróság egyértelműen a TMRSZ álláspontját osztotta és végzésében kötelezte a Zala megyei főkapitányt, hogy az eddig el nem bírált panaszokat bírálja el.
A nagykanizsai kollegák ügyében a főkapitányság jelezte, hogy egyezkedni szeretne szervezetünkkel a peren kívüli megegyezésről.

    A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon 5 kollega adott meghatalmazást a TMRSZ-nek 2008. év elején az elmaradt gépjárművezetői pótlék kifizetése tárgyában.

A beadott szolgálati panaszokat követően a dolgozóknak rekordgyorsasággal elkezdték folyósítani a gépjárművezetői pótlékokat, majd ezzel egyidejűleg a munkáltató egyik vezetője, a kapitányság személyzetise kérelmeket itattatott alá a TMRSZ-t meghatalmazó dolgozókkal.

A kérelem a következőket tartalmazta: „beadott szolgálati panaszomat, mely a visszamenőleges gépjárművezetői pótlék megállapításáról és folyósításáról szólt, tárgytalannak tekinteni szíveskedjék. Tekintettel arra, hogy a gépjárművezetői pótlékomat megkaptam, úgy gondolom, hogy a visszamenőleges pótlék megállapítása nem bír jelentőséggel… Kérelmemet én saját elhatározásomból, mindenféle befolyástól mentesen a fentiekre alapozva adom be és kérem kapitányságvezető urat, hogy azt fogadja el

Nos, e kérelmeket a kapitányságvezető megküldte a TMRSZ-nek, a panaszokat nem bírálta el, illetve nem a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazta.

Szakszervezetünkhöz a Zalaegerszegi rendőrkapitányságon dolgozó öt dolgozó újra eljuttatta meghatalmazását, kérve továbbra is az elmaradt gépjárművezetői pótlékot.

Ekkora már a munkáltató Zalaegerszegi rendőrkapitány is a TMRSZ határozott fellépésének köszönhetően a Hszt. 194.§-t alkalmazta és az elutasításakor azt haladéktalanul felterjesztette a Zala megyei Főkapitányhoz II. fokra.

A Zala megyei Rendőr-főkapitány határozatában e kollégáknak visszamenőlegesen megítélte az elmaradt gépjárművezetői pótlékok kifizetését.
  

Szekszárd, 2008. 09. 11.
 
                                   

Tisztelettel:

 

TMRSZ