IRM szakállamtitkári levélváltás

Az IRM Szakállmatitkára válaszolt a Budapesten szolgálatot teljesítő végrehajtói állomány lakáskérdésével kapcsolatosan, hogy a tervezet előkészítése során messzemenően figyelembe veszik a TMRSZ álláspontját.

A tervezetet továbbra sem küldte meg, ezért a TMRSZ azt újra megkérte.

 

A szakállamtitkári levél leirata:

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Rendészeti Szakállamtitkár

Szima Judit asszony részére
főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Szekszárd
Tanya u. 4
7100

Szám: IRM-Kü95/2008.
Tárgy: Tájékoztatás a budapesti rendőri szerveknél kialakult létszámhiány kezelése tárgyában készülő jogszabállyal kapcsolatban.

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A budapesti rendőri szerveknél a végrehajtási állományban kialakult kritikus mértékű létszámhiány kezelése tárgyában készülő jogszabály tervezetével kapcsolatos megkeresésére a következőkről tájékoztatom.

Ahogyan egy munkatársával telefonon már közöltem, a jogszabály kibocsátása valóban várható. A tervezet minisztériumi egyeztetése folyamatban van.

A koncepció kialakítása során a Budapesten szolgálatot teljesítő végrehajtói állományban kialakult létszámhiány kezelése érdekében a leginkább kritikus helyzetben lévő rétegre koncentrálunk. Ennek megfelelően a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományú tagja (továbbiakban: támogatott) részesülne támogatásban. Ha a támogatott megfelel a meghatározott feltételeknek és vállalja a megállapított kötelezettségek teljesítését, a támogatást – a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig – biztosítani kell számára. A támogatás nyújtása során tehát kizárólag az objektív feltételek fennállását kell vizsgálni, továbbá a támogatottnak nyilatkoznia kell a kötelezettség-vállalásról, mérlegelésre azonban nincs lehetőség.

A tervezet előkészítése során messzemenően figyelembe vettük a tárgyban 2008. augusztus 4-én kelt, ORFK-33/2008. számon az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási és Ügyviteli Osztály vezetőjének írt, a Miniszter úr részére továbbított levelében foglaltakat.

Segítő szándékú észrevételeire, javaslataira és további szíves együttműködésére a jövőben is számítok.

Budapest, 2008. szeptember 8.

Üdvözlettel:

dr. Turi András

 

 

 

Eddig a levél, melyre elküldtük válaszunkat:

 

 

Szám:IRM-Kü95/2/2008.

Dr. Turi András Szakállamtitkár Úr részére!
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

B U D A P E S T

 

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

 

A 2008.09.11-én átvett IRM/RKFO/749-2/2008.(1) számú válaszlevelét megkaptuk, viszont a kért tervezetet továbbra sem küldte meg részünkre.

2008.08.26-i levelünkben nyomatékosan kértük Szakállamtitkár Urat, hogy a jogszabály-tervezet koordinációját még a jogszabály kihirdetése előtt szakszervezetünkkel, és a többi szakszervezettel – a megfelelő határidő biztosításával – véleményeztetni szíveskedjen!

Felhívtuk a figyelmét, hogy ennek elmaradása esetén a jogszabály kihirdetésének napjával a munkáltató Rendőrség illetékes vezetői, illetve személy szerint Ön, mint a rendészeti szakirányításért felelős szakállamtitkár mulasztásos jogsértést tart fenn, a „magunk között megvitattuk” elv alapján történő „jogalkotási mentalitás” megvalósításával.

Vélelmezzük, hogy kérésünk bizonyára elkerülte a figyelmét, ezért jelen levelünkkel továbbra is kérjük a tervezet haladéktalan megküldését.

 

Szekszárd, 2008. 09. 11.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
főtitkár

IRM szakállamtitkári levél PDF formátumban