TMRSZ küzdelme a határszakaszon szolgálatot teljesítők tisztességes munkafeltételeinek biztosításáért is

SzállásA TMRSZ Dr Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult intézkedését kérve, mivel a főtitkár és munkatársai 2016. március 23-án a déli határszakasz migrációval érintett területén történt szemle során az ott felmerült problémákkal kapcsolatban összegző megállapításokat tettek, melyek megoldása és megszűntetése érdekében tudomásunk szerint semmi nem történt.

Ismeretes, hogy ez ügyben 2016. április 1-jén a szemlén készült jegyzőkönyv megküldése mellett azonnali intézkedést kértünk a Készenléti Rendőrség parancsnokától és az Országos Rendőrfőkapitánytól, kérve, hogy az ott felmerült problémák ügyében haladéktalanul szíveskedjen megtenni a szükséges lépéseket, valamint tett intézkedéseiről szakszervezetünket tájékoztassa, tekintettel arra, hogy – álláspontunk szerint – a munkavállalók ilyen mértékű kiszolgáltatottsága a Rendőrségen belül nem egyedi esetnek minősül, ebből következően országos szinten is vizsgálatok mielőbbi lefolytatása-, illetve a munkavédelem előírásait tartalmazó hatályos jogszabályoknak megfelelő körülmények kialakítása és folyamatos biztosítása szükséges.

A TMRSZ ezzel párhuzamosan a törvény által létrehozott Magyar Rendvédelmi Kar elnökének is megküldte a megállapításait törvényi kötelezettsége okán fennálló további intézkedése megtétele végett.

A jelzett problémákra azonban a mai napig nem érkezett válasz  egyik nevezett szervtől sem, pedig az általunk felvetett és jogszabályokkal alátámasztott súlyos problémák véleményünk szerint azonnali beavatkozást igényelnek a munkavállalók védelme érdekében.

Fentiekre tekintettel az ellenőrzés során keletkezett jegyzőkönyv másolatot megküldtük Belügyminiszter úrnak , kérve azt, hogy haladéktalanul intézkedni szíveskedjen, egyben kértük a tájékoztatását is.

Egyben kértük azt is a megkötött együttműködési megállapodásra figyelemmel, hogy tegyék lehetővé , hogy szakszervezetünk a teljes határ menti szakaszon akadálymentes szemlét tarthasson, melyek időpontjainak egyeztetéséhez az Országos Rendőr-főkapitányságot utasítani szíveskedjen.

A tájékoztatásunkat azonnal megtesszük, ha érdemben az arra illetékesek választ adnak, illetve a tarthatatlan állapotok megszüntetésével kapcsolatban bármilyen érdemi dolog történik.

Bízunk benne, hogy a szakszervezet főtitkárát további retorzió nem éri, mivel a 2016.03.23-i határon lévő ellenőrzéskor éppen az MRK alelnöke , Asztalos László r. alezredes lépett fel oly módon véleményünk szerint, hogy a  munkavállalók érdekével ellentétesen a tényleges további vizsgálódástól elzárta a jelenlévő TMRSZ képviselőit, etikai vétséget is elkövetve ezáltal meglátásunk szerint.  Erről az incidensről is rövidesen beszámolunk.

TMRSZ

Itt letölthető a teljes munkavédelmi szemle TMRSZ által tett megállapításai (31 oldal)

Kapcsolódó anyagok:

http://www.tmrsz.hu/2016/04/28/megkezdodott-a-per-a-migracios-tulmunka-visszafizetesben/

http://www.tmrsz.hu/2016/04/08/migracios-tulszolgalat-szolgalati-panasz/

http://www.tmrsz.hu/2016/04/04/munkavedelmi-szemle/

http://www.tmrsz.hu/2016/04/05/2016-marcius-07-ei-soros-rendori-erdekegyezteto-tanacs-ulese/

http://www.tmrsz.hu/2015/12/21/migracios-tulmunka-visszafizetes-tmrsz-sajtonyilatkozatok/

http://www.tmrsz.hu/2015/12/10/migracios-teruleten-szolgalatot-teljesitok-helyzete/