I.fokon elítélték Szima Juditot, mint szakszervezeti vezetőt………! 6. rész

Judit15.06.26A vádhatóság munkatársai – akik, mint „őrzők”, tudjuk, hogy ügyelnek a rendre dr. Csapó Gábor ügyész vádbeszédbeli szerény önminősítése és öndicsérete alapján – a TMRSZ által megnyert európai uniós pályázat lebonyolításának ellenőrzése kapcsán  vért izzadva kocsikázták be Magyarországot több héten át Nagylaktól Sopronig, Zalaegerszegtől Nyíregyházáig , hogy tanúként hallgassák ki a pályázat keretében képzésen részt vett tagjainkat, hátha valahol-valami rendellenességre bukkannak a képzésre történt utazásokkal kapcsolatban.

Tudni kell, hogy semmiféle feljelentés nem volt e vádpont kapcsán, csupán a szokásos ügyészi gereblyézés ide is kiterjedt, mondván az nem lehet, hogy Szima nem sikkaszt el 27 millió forintból egyet sem.

A megnyert pályázat 27 millió forint volt , és a lebonyolításában külsős cégek vettek részt. A  pályázat úgynevezett utófinanszírozású volt, azaz a TMRSZ kifizette a 27 millió forintot a bonyolításban részt vevőknek, azt ledokumentálta, amelyet az arra hivatott ESZA nevű állami ellenőrző szervezet mind utólag, mind folyamatában ellenőrzött, s csak amikor szabályszerűnek talált mindent a szigorú uniós szabályok szerint, akkor fizetett. Ennek a pályázatnak a lebonyolítása során 149 fő TMRSZ tag oktatása valósult meg, akik az ország különböző részeiből vettek részt az Egerben tartott képzésen alkalmanként 1-2 nap időtartamban. Az oktatás a TMRSZ demonstrációi közepette indult el , és miközben a TMRSZ főtitkára és munkatársai ellen megindult az ügyészség koncepciós eljárása ők úgy gondolták, hogy illik e vádpont kapcsán is, már a nyomozás közben keresztbe tenni a TMRSZ-nek, ezért fontoskodva jelezték az ESZA részére, nehogy kifizessék a TMRSZ-nek a pályázati pénzt, mert ők bizony olyan szabálytalanságokat találtak, amelyek bűncselekmény elkövetését jelentik egyes TMRSZ tisztségviselők terhére. Tette ezt az ügyészség akkor, amikor az ESZA már megállapította a lebonyolítás szabályszerűségét, és azt, hogy a TMRSZ részére kifizethető – a befogadott számlákkal hitelesen bizonyított – az általa addig állt költség, azaz a pályázati kifizetés előtt nem volt akadály. Az ügyészség jelzése ezt a kifizetést késleltette, amelynek hatására a TMRSZ egy megnyert pályázat 27 millió forintjához – amelyet már elköltött saját forrásait felhasználva, az összeget megelőlegezve – nem jutott hozzá időben az ügyészség törvénysértése miatt. Ugyanis az eljárás során bebizonyosodott, hogy egyedül az ESZA az a szervezet, amely egy ilyen pályázat lebonyolítása kapcsán jogosult vizsgálódni. Az ügyészség azonban úgy gondolta, hogy rá nem vonatkoznak az uniós pályázatok kizárólagos hatásköri előírásai, ezért az ESZA megállapításaival – és a vonatkozó jogszabályokkal is – ellentétesen  úgy gondolta, hogy mégsem volt szabályszerű a lebonyolítás, ezért kvázi megtiltani igyekeztek ennek a pályázatnak a végleges lezárását. AZ ESZA azonban minden ügyészi akadékoskodás ellenére végül a főtitkár börtönben tartása idején kifizette a pályázati pénzt a TMRSZ-nek úgy, hogy a végleges „simításokat” a TMRSZ részéről nem is Szima Judit, hanem az akadályoztatása idején őt helyettesítő TMRSZ tisztségviselők végezték el.

De mi is volt az a vádpont, amely kapcsán a kaposvári őrzők benzint, túlórát nem kímélve úgy gondolták, hogy kihallgatnak jegyzőkönyvileg mintegy 149 TMRSZ tagot szerte az országban? Ennek a költségét milliós nagyságrendűként becsüljük meg, hiszen a nyári kánikulában embert próbáló erőfeszítéssel , egy kocsiban összezsúfolódva jegyzőkönyvvezető és ügyész igyekezett felderíteni a felderítendőt. Sőt volt olyan , hogy egy kocsiban három ügyészségi dolgozó próbált kitartó szívóssággal az ország széltében-hosszában autózgatni, s közben felderíteni és vádolni.

A 149 fő kihallgatása megtörtént, de ezután következett az igazán aprólékos ügyészségi munka. Összevetették, hogy a 149 ember – aki kivétel nélkül részt vett az egri továbbképzésen – milyen autókban utazva jutott el lakóhelyéről Egerbe. Nem vicc. Tényleg ezt vizsgálták, és ez képezte a későbbi vádpont alapját. Feltehetőleg mást is akartak találni, de más nem volt, maradt az, hogy Gipsz Jakab őrmester zalaegerszegi lakos tényleg az ABC-123 rendszámú autóval jutott-e el Egerbe, vagy másik autóban. És lőn. Horogra akadt a TMRSZ főtitkára, mert kb 15 ember esetében a szívós őrzői munka eredményre vezetett és kiderült, hogy nem is az ABC-123 autóban, hanem az XYZ-456 forgalmi rendszámú autóban jutott el Egerbe.

Az aprólékos ügyészi mozaik-összerakó munka eredményeként 500,-Ft-os tételektől egészen 2500,-Ft-os tételekig összeadódott mintegy 160.000,-Ft-os – azaz nem elírás százhatvanezer forintos – téves tételkimutatás.

Hangsúlyozzuk, hogy egy 27 millió forintos projekt lebonyolítása során a 160 ezer forintos össztétel téves kimutatás a pályázati összeg mintegy 0,59%-a, azaz a „hibahatár” 1% alatti volt a pályázat könyvelése kapcsán. Amikor ezt az ügyészség észlelte, a TMRSZ főtitkára utasítást adott a soron kívüli önrevízióra (hiszen a pályázat ekkor még nem volt lezárva), amelyet a TMRSZ alkalmazottak megtettek és az ESZA sem emelt ez ellen kifogást.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy Szima Judit a pályázat adminisztrációjában, a résztvevők adatainak rögzítésében részt sem vett, még csak nem is járt egyszer sem Egerben egyik oktatáson sem, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt végig TMRSZ alkalmazottak végezték, akik közül egy akkor terhes kismamát vádolt meg IV.r. vádlottként az ügyészség, hallgatott ki gyanúsítottként , és ő volt az a kismama, akit a vádlók egyik vezetője kigúnyolt a bírósági meghallgatását követően, amikor is a bíró szünetet rendelt el , és a kismamát kolléganői bátorítólag támogatták, mondván, hogy ügyesen nyilatkozott a bíróságnak. Ezt hallva – bár hozzá senki nem szólt, de éppen „arra ment” – az említett nyomozást vezető, de ekkor már a közvádló ügyészi talárjában tetszelgő ügyésznő gúnyosan mosolyogva odavetette a IV. r. vádlottnak, miszerint: „nem is volt ügyes, mert a bíró nem hitte el”.

Aki hallotta, mindenki megdöbbent, hogy ennyire rosszindulatú, személyes túlfűtöttségről árulkodó  megnyilvánulást hogy engedhet meg magának egy hivatalos eljárásban eljáró , az állam büntetőhatalmát képviselő ügyész. Amikor ezt – a szünetet követően – a II. r terhelt szóvá tette a bíróságnak , és kérte jegyzőkönyvezni ezt a nyilvánvalóan elfogultságról tanúskodó „őrzői” megnyilvánulást, akkor a bíró nyilatkoztatta az ügyészt, aki mindezeket egyszerűen letagadta. Hazudott , és azt mondta, hogy ilyet ő nem is mondott, csak annyit mondott, hogy … és itt megint valótlant állított. 10 perc sem telt el és szemrebbenés nélkül letagadta a nyilvánvaló ügyészi visszaélését, amelyet többen is hallottak a jelenlévők közül, sőt maga a IV. r. vádlott jegyzőkönyvbe is mondta, hogy min gúnyolódott az ügyész asszony. Sajnos az ügyben pervezető bíró az ügyészek által vádlottak padjára ültetett kismamát nem tartotta annyira szavahihetőnek, mint a TMRSZ-től bizonyítottan sorozatos lopásokat elkövető T. Enikő feljelentőt. IV. r. terhelt nem volt szavahihető – bár ezt a bíró így nem mondta ki, de végül is nem úgy járt el az ügyésszel, ahogy eljárnia kellett volna – ezért aztán a T. Enikő tolvajt „szavahihető” tanúként kezelő bíró ki sem zárta az eljárás további menetéből a közvádló talárjában kismamát sértegető ügyészt.

Visszatérve a vádpontra. Tehát 160 ezer forint jogosulatlan lekönyvelést rótt úgy Szima Judit terhére a vádhatóság, hogy az eljárásban a vádhatóság sem vitatta, hogy semmiféle adminisztrációba nem folyt bele a főtitkár. Senki sem vitatta, hogy nem volt feljelentés, csupán „önszorgalomból” kezdett el kocsikázni az ügyészek sora gereblyézés céljával , és ennek során botlottak bele 500-2.500 forintos tételek kapcsán abba, hogy egyes TMRSZ tagok részére utazási költségtérítés kapcsán fejenként maximum 2.500,-Ft értékben került kifizetésre – mert ennyi volt elszámolható a pályázat szerint – saját gépjármű igénybevétel ellentételezése.

A pályázati szerződés szerint ugyanis lehetőség volt arra, hogy egy gépkocsiban többen is utazzanak , és az utasok mindegyike jogosult volt utanként 2.500,-Ft költségtérítésre, amelyet aztán az utasok – mivel nem az ő autójuk volt igénybe véve – az autó tulajdonosának feltehetőleg odaadtak a későbbiek során.

Tény, hogy mindenki ott volt az egri oktatáson. Tény, hogy ezek az emberek jogosultak voltak a pályázatban meghatározott összeg erejéig az utazási költség megtérítésére , és ennek az elszámolásával kapcsolatos adminisztrációt felváltva hol egyik, hol másik TMRSZ alkalmazott végezte.

Ennek az adminisztrálása során volt az, hogy Gipsz Jakab és másik kb 15 társa esetében tévesen került   felvezetésre, hogy ki melyik autóval ért Egerbe. Az eljárás során kétséget kizáró módon bebizonyosodott, hogy sem IV. r. terhelt, sem más nem követett el semmiféle bűncselekményt.

Az a közvádló, aki a vádat végig fenntartotta, még csak kísérletet sem tett arra, hogy az általa vélelmezett bűncselekmény sértettjét – magyar állam? Európai Unió? ESZA? vagy esetleg más ? – az eljárás során meghallgassa, vagy ugyanúgy „sértetti” minőségben bevonja az eljárásba, mint tette ezt a TMRSZ „sértett” esetében. Ha esetleg más nem is (de igen más is, de ez különösen), de ez ékesen bizonyítja az eljárás koncepciós jellegét, hiszen maga az ügyészség mint vádhatóság is úgy végezte el ennek a vádpontnak a nyomozását, hogy sem jegyzőkönyvileg, sem a bírósági eljárásban nem kezdeményezte az általa sértettként megjelölt személy képviselőjének a kihallgatását, vagy az eljárásban szerepeltetését.

Ez a vádpont is csupán a gereblyézésről szólt, amikor is az „őrzők” találni véltek valami terhelőt Szimára, és e körben is meghurcolták, és a sajtónyilatkozatok során milyen jól is hangzott, hogy az EU-s pénzek kapcsán is sikkasztás bizonyítékai állnak a rendelkezésére.

Az I. fokú bíróság pedig – nyilván az ügyészség védelem által már eléggé megtépázott helyzetét látva – nem azt állapította meg, hogy az ügyészség eltékozolt az adófizetők pénzéből pár milliót, amikor is hetekig járta ügyészek sora az országot , és  teljesen feleslegesen kihallgattak száznál is több „tanút”, megszégyenítettek a vádpont kapcsán tisztességesen a munkáját végző TMRSZ alkalmazottat… á, dehogy. Felmentette a IV. r. terhelt TMRSZ munkatársat az ellene emelt vád alól, de a TMRSZ főtitkára kapcsán nem azt mondta ki, hogy nem bűnös a főtitkár – mert ez esetben az ügyészi adóforintok eltapsolása kapcsán fel lehetne lépni a gúnyolódó ügyész asszony ellen hűtlen kezelés nyilvánvaló fennforgása miatt –, hanem „mellőzte” a marasztalását a főtitkárnak e vádpont kapcsán.

Namármost adott ugye egy olyan „bűncselekmény,” amelynek nincs sértettje és az a vádlott, aki más vádpontban nem volt érintett, nem is bűnös. Ebből akár az a következtetés is levonható lenne, hogy ez a cselekmény nem volt veszélyes a társadalomra (azt már csak zárójelben merjük megjegyezni, hogy a társadalomra veszélyesség alapvető, minimális feltétele a bűncselekmény megállapíthatóságának…) Azonban a Szekszárdi Járásbíróság jogalkalmazása szerint viszont akit más bűncselekmény miatt is elítélnek, az viszont bűnösnek találtatik ebben a vádpontban is.

Azaz nem azt mondta ki, hogy nem bűnös, hanem mellőzte az e kérdésben való bírói állásfoglalást. Igaz, semmilyen formában nem volt köze a téves adatrögzítés hez a főtitkárnak, azt mások végezték, téves adatrögzítésre senkinek utasítást nem adott. Egy ilyen adminisztrációs hiba egy 27 milliós projektben, amelynek 149 résztvevője több héten át, több alkalommal vesz részt egy tréningen nyilván előfordulhat,   s korrigálható.

A kaposvári „őrzők” rámozdultak erre is . 500 – 2.500 forintos tételekből összegereblyéztek 160 ezer forint összértékű elírást , és ez is oka volt a TMRSZ főtitkára letartóztatásának és 8 hónapon át börtönben tartásának, sőt második őrizetbe vételekor ez kiemelt ügynek számított, akkor kétszer 5 évi büntetési tétellel fenyegették meg , és 5 napra vették őrizetbe.

Az ügyészek, mint „őrzők” szemét és figyelmét semmi nem kerülheti el ebben az országban. Csak szét kell nézni, hogy mások milyen példamutató módon használják fel az EU-s pénzeket. Még 0,5%-os hibahatár sincs. Nyilván. Ja, mégsem.

A Somogy Megyei Főügyészség szerint ők így őrzik a rendet 2011 óta.

folytatjuk………………

Az ezzel kapcsolatos utolsó szó jogán elmondottak: (VI. rész itt letölthető)

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2015/06/19/i-fokon-eliteltek-szima-juditot-mint-szakszervezeti-vezetot-5-resz/

http://www.tmrsz.hu/2015/06/18/i-fokon-eliteltek-szima-juditot-mint-szakszervezeti-vezetot-4-resz/

http://www.tmrsz.hu/2015/06/17/i-fokon-eliteltek-szima-juditot-mint-szakszervezeti-vezetot-3-resz/

http://www.tmrsz.hu/2015/06/16/i-fokon-eliteltek-szima-juditot-mint-szakszervezeti-vezetot-2-resz/

http://www.tmrsz.hu/2015/06/15/i-fokon-eliteltek-szima-juditot-mint-szakszervezeti-vezetot/

http://www.tmrsz.hu/2015/06/17/igazsagot-a-tmrsznek-igazsagot-szima-juditnak/

http://www.tmrsz.hu/2015/06/18/a-jelenlegi-politikai-hatalom-szemeben-szalkak-vagyunk/