Amit a Ruhapénzről tudni kell

Amit a Ruhapénzről tudni kell

 

rendőruhaAz úgynevezett ruhapénz – jogszabály szerinti elnevezése: ruházati utánpótlási ellátmány – két részletből tevődik össze: természetbeni juttatás ( ez az egyenruha és tartozékai ) és a pénzbeli juttatás, azaz ruházati utánpótlási ellátmány 50%-át természetben, 50%-ban pedig átutalással, pénz formájában kell biztosítani. A 2013-ban érvényes pénzbeli összeg 48 313 Ft. (2014-es még nincs szabályozva, mert a miniszternek június 30-ig kell meghatároznia a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét. ) Tehát bár ruhapénznek nevezik a köztudatban, viszont az összeg a szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó egyenruházat biztosítására szolgáló normatíva, ellátmány.

A ruházati utánpótlási ellátmány a jogszabály szerint nemcsak az elhasználódott egyenruházati termékek és felszerelési cikkek utánpótlására szolgál, hanem újonnan rendszeresített egyenruha, felszerelés megvásárlása is beletartozik.

Belügyminiszteri rendelet szabályozza azt, hogy a leszerelőtől a sapkák, ingek, blúzok, lábbelik, téli ing, téli alsó, lábbeli és zoknik kivételével be kell vonni az egyenruházatot és felszerelési cikkeket. Aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni, a cikkek tárgyévi forintértékének 50%-át kell visszafizetnie.

Megrongálódott, megsemmisült, elveszett egyenruházat és felszerelés esetén a rongálódást, megsemmisülést, eltűnést azonnal jelenteni kell, megtérítésre az általános felelősségi szabályok az irányadók. Ha a munkavállaló felelőssége megállapítható, a kár bekövetkezése előtti használhatósági foknak megfelelő érték alapján kell megállapítani a kártérítést.

A ruházati alapellátásról és a ruházati utánpótlási ellátmányról egyénenkénti ruházati elszámolási könyvet kell vezetni, amelyet minden év december 31-ig le kell zárni, ezt kérheti a munkavállaló megtekintésre, ebből látható az előző évek ellátmányának felhasználása esetleges túlellátás, jóváírás (ezt a könyvet leszereléskor le kell zárni).

A szolgálati elöljáró gondoskodik arról, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje – ez alapján a szabályozás alapján az elöljárótól a témával kapcsolatban információ kérhető.

A tárgyra vonatkozó jogi szabályozó eszközök:

71/2011. (XII. 31.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről

2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

9/2013. (III. 29.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről.

TMRSZ