A családi adókedvezmény érvényesítéséről

A szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a szolgálati járandóság összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével, azaz 16 százalékkal. Ez a 16 százalékos összeg azonban nem a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerinti személyi jövedelemadó.


A családi adókedvezmény igénybevételéről

A szolgálati járandóság ugyanis az Szja tv. 3. § 23/b. alpontja értelmében nyugdíjnak minősül, ami a törvény 1. számú mellékletének 1.2. alpontja szerint adómentes bevétel. Így azt a jövedelem kiszámításánál nem lehet figyelembe venni, azaz nem része az összevont adóalapnak, így az adóbevallásban sem kell feltüntetni.

A családi adókedvezmény ugyanakkor az összevont adóalap csökkentésével érvényesíthető. Tehát amennyiben a szolgálati járandóságban részesülőnek 2012-ben keletkezik más olyan jövedelme, ami az összevont adóalap részét képezi, akkor az ilyen jövedelem vonatkozásában már 2012-ben, akár év közben is élhet a családi kedvezménnyel az összevont adóalap terhére, annak mértékéig.

Akik a szolgálati járandóság mellett a fent meghatározott más jövedelemmel nem rendelkeznek, azok 2012-ben év közben nem tudják érvényesíteni a családi kedvezményt, így számukra más eljárási feltételek mellett teszik lehetővé az őket megillető kedvezmény igénybevételét.

Ezt az eljárási rendet állapítja meg a 333/2011. (XII.29.) kormányrendelet. A rendelet szabályai biztosítják, hogy ellenőrizhető legyen az Szja tv. előírásaiból következő azon feltétel, hogy a családi kedvezményt egy kedvezményezettre tekintettel csak egyszeresen lehet figyelembe venni. Ez a körülmény csak akkor igazolható megalapozottan, ha az adóév elteltével a bevallási időszak is lezárul, vagyis a szolgálati járandóságban részesülők benyújtják adóbevallásukat. Tekintettel arra, hogy az adózás rendjéről szóló törvény alapján ez a folyamat az adóévet követő év június 20. napján zárul le, csak ezt követően, a kormányrendelet értelmében 2013. június 30. napja után van lehetőség a családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos igazolás kiállítására.

A törvény alapján igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által e célra rendszeresített, és az ONYF honlapján közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, amiről maga a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt. Az ellátásban részesülőnek az igényelt összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat végrehajthatóvá válásától számított 10 munkanapon belül folyósítja.

 

Budapest, 2012. március 8.

 

 

TMRSZ

 

Előzmény:

A családi adókedvezmény érvényesítésének szabályai