Illetménykülönbözet – elsőfokon odaítélve

Első fokon helyt adott a Fővárosi Munkaügyi Bíróság fogdaőr beosztásban dolgozó tagunk illetménykülönbözet iránti igényének

A BRFK Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztály állományában hivatásos szolgálati viszonyban álló tagunk képviseletében eljárva 2009. március 2-án kelt szolgálati panaszt nyújtottunk be a BRFK vezetőjéhez, amelyben a fogdaszintért felelős fogdaőri feladatok ellátására tekintettel 2006. február 1-jei hatállyal nevezett magasabb beosztásba helyezését valamint ezen többletfeladatok ellentételezéseként visszamenőlegesen a 2006. február 1-től 2009. február 28-ig terjedő időszakra járó illetménykülönbözet megfizetését, vagylagosan a Hszt. 50. § (4) bekezdése alapján 100 % megbízási díj megállapítását kértük.

A szolgálati panasz első-, majd másodfokon történt elutasítását követően keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon, amelyben a szolgálati panaszt elutasító határozat hatályon kívül helyezését, valamint alperes kötelezését kértük a Hszt. 12. § (1) bekezdése szerinti 3 éves elévülési időn belül 2006. március 1. napjáig visszamenőlegesen bruttó 3.160.390,- Ft illetménykülönbözet és annak késedelmi kamatai megfizetésére és perköltségünkben történő maraszalására.

A felperes pontosított tényelőadása alapján kereseti követelésünk összegét akként pontosítottuk, hogy 2006. március 1. napjáig visszamenőlegesen a II/III. besorolás szerinti beosztás valamint a felperes II/II. besorolású fogdaőr beosztása után járó illetménykülönbözet – 2006. március 1-től 2010. október 31-ig összesen bruttó 2.571.325,- Ft – és annak késedelmi kamata, valamint 2010. november 1. napjától a jogerős ítélet meghozataláig járó illetménykülönbözet késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetésére, továbbá az eljárás során felmerülő költségeinkben történő marasztalására kértük kötelezni az alperest.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a felperes előadása, a perben meghallgatott tanúk nyilatkozatai, valamint a felperesi oldal által csatolt okiratok (a felperes kollégái által azonos tartalommal benyújtott szolgálati panaszoknak helyt adó BRFK határozatok) alapján a felperes illetménykülönbözet iránti igényének helyt adott; kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek bruttó 2.571.325,- Ft-ot és annak középidő-arányos késedelmi kamatát, valamint a felperes jogi képviselőjének 100.000,- Ft perköltséget.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea