Újabb siker fegyelmi ügyben (tájékoztatás)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetője 2010. február 16. napján kelt határozatával fegyelmi eljárást rendelt el tagunkkal szemben, mert kollégája által készített nyomozást felfüggesztő, valamint személykörözést elrendelő határozatot feltehetőleg úgy írta alá, hogy a határozatokon szereplő dátum jóval korábbi volt az ügyirat rögzítésének dátumánál. A fegyelmi eljárás ugyanezen határozatban tagunk egyészségi állapota miatt felfüggesztésre került, majd a 2010. március 25. napján kelt határozatban a fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás kiterjesztését rendelte el, mivel tagunk a rá kiszignált ügyben a nyomozást – a határozat tartalma szerint – jogellenesen szüntette meg.

Ezt követően tagunk keresőképtelen állománya 2010. május 31. napjával történő lejárta után 2010. június 1. hatállyal a Budapest Rendőr-főkapitányság állományába került áthelyezésre, amellyel egyidejűleg keresőképtelenségének megszűnését is bejelentette.

A 2010. október 12. napjával tovább folytatott fegyelmi eljárás során egyértelműen megállapítást nyert, hogy nem sikerült beszerezni olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná, hogy az eljárás során tagunk a személykörözést elrendelő határozatot és a hozzá tartozó adatlapot, valamint a nyomozást felfüggesztő határozatot nem ellenőrizte, és azokat visszadátumozva írta alá, ezért nem állapítható meg, hogy tagunk a fegyelemsértést elkövette.

Megállapítást nyert továbbá, hogy tagunk a nyomozás szabálysértés miatt történő megszüntetésekor a kialakult bírói gyakorlatnak megfelelően járt el, cselekménye ezért nem fegyelemsértés.

A fentiek miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetője tagunkkal szemben a fegyelmi eljárást megszüntette.

 

 

Budapest, 2010. november 26.

 

 

Az ügy előadója: Dr. Pál Péter