Ellentételezés az egyenlő bánásmód követelménye alapján

Levélben fordultunk az ORFK Gazdasági Főigazgatójához, mert az árvízvédelemre berendelt állomány esetében a tudomásunkra jutott információk és véleményünk szerint eltérően, hibásan számolják a túlóra díjat, valamint szóvá tettük azt is, hogy az azonos munkáért mindenkinek egységes díjazás jár.

 

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy Úr!

Országos Rendőr-főkapitányság
Gazdasági Főigazgatónak

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főigazgató Úr!

 

 

A rendelékezésünkre álló adatok szerint az jutott nem hivatalosan tudomásunkra, miszerint az árvízvédelemben résztvevő állomány munkájának ellentételezését az ORFK úgy kívánja megoldani, hogy aki a pénteki, hétfői, illetve a keddi napokon teljesített szolgálatot 100 %-os túlórára, aki pedig a szombati, vasárnapi napokon 200 %-os túlórára jogosult.

Jelezni szeretnénk, hogy a berendelés időpontjától az érintett állomány készültségi szolgálatban volt, tehát a munkaidejükön túl túlóradíjra jogosultak.

Többen jelezték szakszervezetünknek az ország több pontjáról, hogy nem a berendelés időpontjától kezdték el számolni a túlórákat.

Problémaként értékelendő az is, hogy a készültség elrendelése előtti szolgálatvezénylést veszik alapul, így álláspontunk szerint sérült a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben előírt egyenlő bánásmód, és rendeltetésszerű joggyakorlás elve. Ugyanis akinek pihenő napja volt (esetleg, mind a négy, vagy öt nap) annak 200 %-os túlórát, míg aki mondjuk minden napra szolgálatba volt osztva annak pedig csak 100 %-os túlórát számolnak majd el, annak ellenére, hogy mindegyikük ugyanazt a munkát végezte el.

Álláspontunk szerint az elvégzett munkáért egységesen kell az állományt díjazni.

Kérjük tájékoztatni szíveskedjen a leírt információk valóságtartalmáról, illetve az azt megalapozó jogszabályi hátteret ismertesse számunkra.

Figyelemmel a rendkívüli helyzetre, az ellátás, szállás nem megfelelőségére kérjük, hogy az egyenlő bánásmód követelményét alapul véve mindenki megelégedésére történjen a gátakon végzett munka ellentételezése.

 

 

Szekszárd, 2010. június 11.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár