Szuperbruttósítás – gondok

Levélben fordultunk az országos rendőrfőkapitányhoz a szuperbruttósítással kapcsolatban, mivel több tagunk is jelezte, hogy a januári illetménye – a külön juttatás összegét leszámítva – a rendszeres illetményelemekből álló havi illetménye a járulékok levonását követően a 2009. évi összeghez képest csökkent. Levelünket és a válasz levelet az alábbiakban olvashatjátok.

 

 

 

Szám: KÜ-43/2010.Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

 

Budapest

 


Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Az állomány köréből a tegnapi napon – a 2010. január havi illetmények kiutalását követően – többen fordultak szakszervezetünkhöz azzal a problémával, hogy a külön juttatás összegét leszámítva a rendszeres illetményelemekből álló havi illetményük a járulékok levonása által a 2009. évi összeghez képest csökkent.

Tekintettel arra, hogy a munkáltató korábban azzal hárította a fizetésemelés szükségességét és indokoltságát, hogy a 2010. évi szuperbruttósítás következtében az állomány reálbére a 2009. évihez képest változatlan marad vagy növekszik, kérjük szíves tájékoztatását azzal kapcsolatosan, hogyan fordulhat elő, hogy a bruttó 200 ezer Ft. alatti rendszeres havi illetményben részesülő kollegák rendszeres illetménye a levonások következtében mégis csökkent!?

Figyelemmel az állomány rendkívül nehéz és kilátástalan anyagi helyzetére kérem, hogy a fenti kérdésben a szükséges intézkedéseket mihamarabb megtenni és arról szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!

Együttműködésében és segítő közreműködésében bízva tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár

 

Szekszárd, 2010. február 3.

 

 

A válasz:

 

ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY
1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Szám:4044-1/2010.ált.                                        Hiv. szám: K0-43/2010

 

Szima Judit asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Hivatkozással fenti számú átiratra, a 2010. évi adóváltozásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az adójogszabályok változása következtében a 2010. évi kereset-kiegészítés figyelembe vétele nélkül a havi 84.000 Ft jövedelem alatt rendelkezők esetében valóban csökkentek a nettó bérek. A 84.000 -123.000 Ft jövedelem sávban kismértékű, 1.000 Ft alatti növekedés tapasztalható. A 123.000 -200.000 Ft közé eső jövedelmek esetében a nettó illetmények havonta 1.000-12.000 Ft-tal növekednek.

A nettó illetmények csökkenése, illetve a kismértékű növekedés ellensúlyozására a havi 340.000 Ft alatti jövedelemmel rendelkező munkatársak 2010. évben, január és március hónapokban 49.000 Ft, összesen 98.000 Ft összegű kereset-kiegészítésben részesülnek.

Az adójogszabályok változása, illetve változtatása nem tartozik a Rendőrség hatáskörébe, ezért a nettó illetmények alakulását nem tudjuk befolyásolni. Kereset növelést csak abban az esetben tudunk végrehajtani, ha a központi költségvetés erre fedezetet nyújt, ez azonban nem történt meg. A Rendőrség 2010. évi költségvetése még a juttatások jelenlegi szinten tartása mellett is csak rendkívül szigorú gazdálkodási feltételek mellett elegendő. Meg kell továbbá jegyezni, hogy valamennyi állománycsoportba, és valamennyi jövedelem-sávba tartozó munkatársat kedvezőtlenül érint, hogy az előző évi — a korábbi 13. havi illetmény kompenzálását célzó juttatások egy része megvonásra került.

Az illetmény-számfejtő rendszer az adójogszabályoknak megfelelően állapítja meg a levonások, illetve nettó illetmények mértékét, ezért a 84.000 Ft havi illetmény felett rendelkező munkatársak nettó illetménye nem csökkenhetett. Amennyiben valamely – 84. 000 Ft feletti jövedelemmel rendelkező – munkatárs a nettó illetménye csökkenését tapasztalta, annak okát egyénileg szükséges megvizsgálni. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a nettó illetmények összehasonlítása során a 2010. január havi illetményt 2009. év vonatkozásában olyan hónappal kell összehasonlítani, melyben a bruttó illetmény megegyezik a január havi bruttó illetménnyel.

 

Budapest, 2010. február. 16.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Bencze József
r. altábornagy