RÉT – 2009. 12. 07.

EMLÉKEZTETŐ

a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2009. 12. 07-i üléséről

A RÉT 2009. december 7. napján megtartott soros ülésén a tanácskozást az ORFK Közgazdasági Főosztályának vezetője, Kovács István r. ezredes úr vezette.
Az ülésen részt vett Dr. Gömbös Sándor r. alezredes úr, az ORFK Jogi Főosztály vezetője, valamint Ofella Antal r. alezredes, Zakor Sándor és Horpácsi Frerenc r. ezredes, a munkavállalói oldalt a TMRSZ, az FRSZ, a BRDSZ, és a RV tisztségviselői képviselték.

 

Horpácsi Ferenc úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendészeti szakközépiskolai tanulók tekintetében a próbaidő nincs napirenden, a minisztérium döntése alapján próbaidős kinevezésre nem kerül sor, hanem a hivatásos állományba vételt hozzák előbbre. 2010. március 30-tól megemelt óraszámban lezajlik a szakmai felkészítés, 2010. március 16. után kerül sor az írásbeli és szóbeli vizsgákra. Az egészségügyi szűrővizsgálatok és a felszereléssel történő ellátás 2010. március 10-ig lezajlik.

A fentieket követően Kovács István r. ezredes úr az FRSZ által írásban korábban benyújtott kérdésekre válaszokat elkészítették. Tájékoztatta a jelenlévőket a munkáltatói oldal részéről, hogy azokat a szakszervezetek képviselőinek átadták.

A Bács-Kiskun MRFK-hoz tartozó Tompa közúti átkelőhelyen történt érdek- és jogsérelemmel kapcsolatban az ORFK arról tájékoztatta a szakszervezetek képviselőit, hogy a válasz elkészítése folyamatban van.

Az IRM irányítása alá tartozó szervek állománya részére 2008. decemberében megkötött megállapodás alapján biztosított bérkompenzációs keretösszeg maradványának kiosztásával kapcsolatosan Bebes Tibor, a RV főtitkára észrevételezte, hogy az ORFK a maradványösszeget, a 20.181.000,- Ft-ot tévesen tüntette fel, számítási hiba történt, a helyes összeg: 24.181.000,- Ft.
Egyebekben szorgalmazta, hogy a munkáltató intézkedjen a maradvány kiosztására.

A BRDSZ részéről kérdésként hangzott el, hogy a táblázat 2. pontjában feltüntetett ruházati utalvány (30.000,- Ft értékű csekk – 2008. évi ellátás) hogyan és miként kerül kiosztásra. A fentieken túlmenően a BRDSZ sérelmezte, hogy a munkáltató részéről az országban mikulás-csomagok sehol nem kerültek kiosztásra.
Kovács István r. ezredes úr úgy nyilatkozott, hogy a globális krízis miatt nem került még sor erre, a tervek szerint a természetbeni ruházati ellátást még az idei évben biztosítani fogják.

Pongó Géza úr, az FRSZ főtitkára kérdésként vetette fel, hogy amennyiben külsős cég van megbízva a szolgálati egyenruha kiosztásával, miért mégis a saját állományt terhelik ezzel, illetőleg tájékoztatást kért arról, hogy szerződött cég milyen tevékenységet végez.
Kovács István r. alezredes úr arra hivatkozva, hogy a szerződés pontos részleteit nem ismeri, írásbeli választ ígért; megjegyezte, hogy tudomása szerint a szerződésben a cég a leszállítást vállalta.

A fentieket követően az „Egyebek” napirendi pontok megvitatására került sor.

Dr. Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára felszólalásában – annak kapcsán, hogy vita merült fel arra nézve, hogy melyik szakszervezetnek hány tagja van, illetőleg melyik szakszervezet tekinthető reprezentatívnak – szorgalmazta, hogy az ORFK igazolja le, hogy a munkáltató által levont tagdíjak alapján hány tagja van az egyes szakszervezeteknek.

Kovács István r. ezredes úr az alábbiak szerint tájékoztatta a szakszervezetek képviselőit.
A 2009.október 31-i adatok alapján a TMRSZ taglétszáma 6065 fő, ebből 5756 fő hivatásos állományú, ezzel a TMRSZ jelenleg a legmagasabb reprezentativitással (17%) rendelkező szakszervezet.
Both László TMRSZ elnök megjegyzi, ezek augusztusi adatok! Ennek kapcsán megemlítette, hogy Főtitkár Asszony írásban kérte az ORFK-tól a fenti létszámadat pontosítását, tekintettel arra, hogy az időközben 6600 főre emelkedett.
Kovács István r. ezredes úr ígéretet tett arra, hogy egyeztetni fognak a TMRSZ-el, és az újabb adatok alapján a módosításra sor kerül. Egyebekben megjegyezte, hogy a hivatásos állomány létszámát kell nézni a reprezentativitás szempontjából.
A továbbiakban elhangzott, hogy az FRSZ 5548 fős taglétszámából 4771 fő rendőr, ennek alapján az FRSZ reprezentativitása 16%; a BRDSZ-nek 4926 fő hivatásos állományú tagja van, az RV 4042 fős hivatásos állományú taglétszámmal, 13%-os reprezentativitással rendelkezik.
Az RKDSZ nem reprezentatív, taglétszáma az ORFK számára nem ismert, csak egyeztetés van folyamatban az ORFK-val.

Kérdésre Kovács István r. alezredes úr válaszában közölte, hogy a fenti kimutatás a Közgazdasági Osztály adatszolgáltatása alapján készült.

Papp Zoltán úr, a BRDSZ főtitkár-helyettese javasolta, hogy a 160 millió Ft maradványösszeget azok kapják meg, akiktől elvették a 15.000,- Ft-ot.

Kovács István r. ezredes úr a fentiekhez kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a második félévben nem jár kereset kiegészítés. A bérkompenzáció során figyelembe vették az adóváltozásokat, a 140.000,- Ft feletti jövedelműeknek már nem jár a kereset kiegészítés július 1-től. Ez 6.200-6.300,- Ft körüli jövedelemcsökkenést jelent. Ezt az összeget a 217.000,- Ft feletti összegű jövedelemmel rendelkezőknek tervezik megadni.

Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára elmondta, hogy értesülése szerint a Hszt. módosítási javaslat a cafeteriákra nem került benyújtásra. Kérdésként vetette fel, hogy mivel juttatások tartoznak ebbe a körbe, egyebekben szorgalmazta, hogy a 160 millió forintos cafeteria sorsát döntsék el a héten.
Észrevételezte, hogy a HJT jobb kondíciókat tartalmaz, mint a Hszt. e vonatkozásban.

Kovács István r. ezredes úr úgy nyilatkozott hogy a 160 millió forint sorsáról bármikor dönteni lehet, a Hszt.-ről  viszont csak azt követően, hogy a Parlament megszavazta, kihirdették és hatályba lépett.

Bebes Tibor úr, az RV főtitkára indítványozta, hogy a 160 millió forint szétosztása kerüljön napirendre. Kovács István r. ezredes úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ebben a kérdésben érdekazonosság van a szakszervezetekkel, azonban az összeg még nem áll rendelkezésre, azt az 500 millió forint részeként fogják utalni, ha megérkezik a Rendőrség számlájára. A 180 ezer forint és 217 ezer forint bruttó keresetűek között kell kompromisszumra jutni.

Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára felvetette, hogyan lehetne ezt az összeget adómentesen juttatásként odaadni a munkavállalóknak. Kovács István r. ezredes úr ígéretet tett arra, hogy ezt megvizsgálják.

Pongó Géza úr, az FRSZ főtitkára sérelmezte, hogy nincs betartva a kormányzat, minisztérium részéről az, amit vállaltak, nincs életpályamodell, nincs kiszámíthatóság.

Papp Zoltán úr, a BRDSZ főtitkár-helyettese felszólalásában észrevételezte, hogy a 2008. év végi adatokkal lett számolva a 160 millió forint, a kereset kiegészítést a 180.000,-  Ft feletti jövedelemmel rendelkezőktől vették el.
Kovács r. ezredes úr a fentiekre reagálva kifejtette, hogy ténylegesen azok kerültek hátrányba, akiknek a jövedelme 217.000,- Ft feletti, javasolta, hogy ez legyen a kiindulási alap.

Bárdos Judit a BRDSZ főtitkára felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kormányzat és a sztrájkbizottság között létrejött megállapodásban szereplő összeget kell kiindulási alapnak tekinteni.

Both László, TMRSZ elnöke úgy nyilatkozott, hogy magánvéleménye szerint igazat kell adnia Draskovics Tibor miniszter Úrnak, miszerint nyelje le a békát, keserű pirulát az a két szakszervezet aki ezt a helyzetet előidézte. Ezt a pénzt nem lehet igazságosan szétosztani, inkább rendes fizetés emelést kellene adni a rendőröknek.  A TMRSZ a fentiekkel kapcsolatos hivatalos álláspontját a vezetőséggel történő egyeztetést követően írásban fejti ki.

Papp Zoltán, a BRDSZ főtitkár-helyettese a MÁK feladatátadás, az üdülők, a túlóra kifizetések és a közalkalmazottak jubileumi jutalma ügyében kért tájékoztatást az ORFK-tól.
Kovács István r. ezredes úr úgy nyilatkozott, hogy a MÁK 96 emberhez kért dologi kiadásokra 1.200.000,- Ft-ot.
Az utolsó ajánlat az ORFK-tól 2009. évre 650.000,- Ft/fő volt, a november 1-jén létrejött megállapodással  900.000,- Ft/fő szerepel. A BV illetményszámfejtés esetében az átadás megtörtént.

A rendőrség által felhasznált dologi kiadás a 2006. évben 360.000,- Ft/fő, 2007. évben 718.000,- Ft/fő, 2008. évben 720.000,- Ft/fő volt. Akikkel elbeszélgetés volt, azokat ismételten tájékoztatni kell, hogy nem most jön létre a megállapodás, 1-2 hónapos késés lesz. 2010. január 1-et ír elő a kormányrendelet.

A korábban a BM kezelésében volt üdülők ügyében Kovács István r. ezredes úr úgy nyilatkozott, hogy Turi úr kimutatása valósabb, mint ami Bárdos Juditnál volt; nem kettőt, hanem 8-at kell megszüntetni. A dobogókői és balatonlellei üdülők nem kerülnek megszüntetésre, rekreációs célokra kerülnek felhasználásra.
Dobogókő éves működési költsége 302 millió forint, a balatonlellei üdülőé 137 millió forint. A túlóra kifizetések ügyében Kovács r. ezredes úr úgy nyilatkozott, hogy az ORFK-nak nincs tudomása számfejtésre került, de ki nem fizetett túlórákról, ilyen jelzés nem érkezett az ORFK-hoz. E tekintetben konkrét adatokat kért Papp Zoltán úrtól.

A fentiekre reagálva Papp Zoltán úr említést tett arról, hogy a BRDSZ tudomására jutott, hogy az alapszolgálatból kiesők  helyére szabadidejükben berendelt kollégák esetében átírják a napokat.

A közalkalmazottak 35 éves jubileumi jutalma kapcsán Kovács r. ezredes úr arra hivatkozott, hogy az nem szerepel a kollektív szerződésben, ehhez a kollektív szerződés módosítására lenne szükség.

Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára úgy nyilatkozott, hogy ez összesen 100 embert érinthet, akik átmentek a GEI-hez, a megyék kollektív szerződésében benne van.

Kovács r. ezredes úr azt ígérte, hogy az ORFK 1 napon belül választ ad a kérdésre.

Bebes Tibor, a RV főtitkára az üdülők kapcsán kifejtette, hogy a rekreációs üdültetéshez olyan átképzést kell kialakítani, hogy az az állomány részére megfizethető legyen.

Dávid Tibor (FRSZ) felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy a minisztérium még mindig nem adott egyértelmű választ arra, hogy lesz-e csoportos létszámcsökkentés.

Pongó Géza (FRSZ) a túlórák ügyében az ORFK válaszára reagálva megemlítette, hogy az FRSZ-nek tudomása van olyan estről, hogy nincs kifizetve a túlóra. Vizsgálatot kérnek az LRI-nél, hogy hány embert érint a túlóra ki nem fizetés.

Kovács r. ezredes úr hangsúlyozta, hogy ilyen esetről nincs tudomása a munkáltatónak, egyebekben tájékoztatta a jelenlévőket, hogy pénzügyi fedezet 271.571.000,- Ft rendelkezésre áll. Papp Zoltán úr (BRDSZ) észrevételezte, hogy ilyen esetekre valószínűleg azért kerülhetett sor, mert van egy túlóra keret, amit nem léphetnek túl. Példaként hozta fel a NNI-t, és kérte a szakszervezeteket, hogy gyűjtsék össze a kifizetetlen túlórákat.

Both László, a TMRSZ elnöke felszólalásában felvetette a kérdést, hogy a munkáltató akkor, amikor a TMRSZ munkaügyi ellenőrzés során kompenzálatlan túlórát talált, megtiltatta a rendkívüli ellenőrzéseket, csak előzetes bejelentés alapján lehet munkahelyi ellenőrzést tartani, addigra eltüntetnek mindent és rendbe raknak mindent. Az Elnök Úr felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgálattervezetben gyakran ceruzás bejegyzések vannak, ezeket is gyorsan átírják tollal. Hogyan szedje össze a szakszervezet a kifizetetlen túlórákat, amikor a munkáltató ebben megakadályozza őket?!

Kovács István r. ezredes válaszában kifejtette, hogy az ellenőrzések idejére és mikéntjére jogerős bírósági ítélet van. Olyan pedig, hogy ceruzával írják a szolgálattervezést nem létezik.
(Általános derültség a teremben)

Szakszervezeti oldalról megjegyzik: Látszik, hogy ezredes Úr katona volt.

A szakszervezetek tájékoztatást kértek a kollektív szerződés ügyében.

Dr. Gömbös Sándor r. alezredes úr válaszával úgy nyilatkozott, hogy a tervezetet az FRSZ-től megkapták, a koordináció megtörtént, 2010 január elejéig egységes javaslat várható a szervezeti egységektől.

A közigazgatási bírságolási rendszer kapcsán a szakszervezet nonszensz állapotnak nevezte, hogy a rendőrség dologi kiadásainak jelentős részét (20 milliárd) a bírságok fedezik, ami imázsromboló a társadalom szemében.
A szolgálati gépjárművek szervizelésére kötött megállapodás kapcsán felvetették, hogy a javítási költségek lényegesen alacsonyabbak lennének, ha a sérült járműveket nem szakszervizbe vinnék. Sérelmezte, hogy túl magas kárösszegek kerülnek megállapításra, vizsgálat lefolytatását kérte az ORFK-tól.

Kovács r. ezredes úr válaszával arról tájékoztatta a szakszervezetek képviselőit, hogy az új, garanciális gépjárművek esetében a kárösszeg 50.000,- Ft feletti részét a szervezet viszi, csak a máshonnan meg nem térülő kárt terhelik rá a dolgozóra. Az esetek jelentős részében gondatlan károkozásról van szó.

Pongó úr felszólalásában jelezte, hogy a 2009. utolsó negyedévre járó összeget a munkaidő kedvezmény után még nem fizette meg az ORFK Részükre.

Kovács r. ezredes úr ígéretet tett arra, hogy amennyiben marad erre fedezet, még az idei évben kifizetésre kerül.

Bebes Tibor úr (RV) problémaként vette fel, hogy a kárszámlákat összesítve küldik ki, azokból nem állapítható meg, hogy az egyes baleseteknél mennyi volt a javítási költség.

Kovács r. ezredes úr tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 2010. március 30-al felállításra kerül a Készenléti Rendőrség 4. Bevetési Főosztály 10. Bevetési Osztálya Miskolcon, legalább 100 fővel induló létszámmal. Ebből 50 fő a rendészeti szakközépiskola állományából kerül ki, 50 pedig a Miskolc térségében élő, Készenléti Rendőrség állományában Budapesten szolgáló hivatásosokból, akiknek a helyébe 50 fő szakközépiskolás kerül.

A közigazgatási bírságok kapcsán Kovács r. ezredes úr úgy nyilatkozott, hogy 2009. január 1. óta több mint 10 milliárd forint folyt be, a napi átlagos befizetés 45 millió forint. Leszögezte, hogy nem az a cél, hogy a Rendőrség bírságoljon, hanem a közlekedési balesetek megelőzése. Sok kritika éri a szervezetet emiatt. Hangsúlyozta, hogy a tartozásokat nem a Rendőrség, hanem az APEH illetve a jegyző hajtja be.

Dr. Gömbös Sándor úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Rendőrségen 180 fő határozott idejű munkaszerződéssel fogja végezni ezt a tevékenységet. Vas megyében lesz az első fok, a BRFK lesz a másodfokú hatóság 2010. március 1-től.

Kovács r. ezredes úr tájékoztatta a szakszervezetek képviselőit arról, hogy 2010. január 1-től adóköteles lesz az albérleti hozzájárulás. Ez vonatkozik a rendőrszállón elhelyezettek részére adott munkáltatói támogatásra is. Amennyiben ezt kifizetik a dolgozóknak, adóköteles jövedelemként jelenik meg, jelentős jövedelemcsökkenést eredményezne az érintetteknél. Jogszabályi formában kellene meghatározni a térítési díjat.

Pósa Zoltán (RV) tájékoztatást kért arról, hogy az állománytábla jóváhagyása megtörtént-e.
Az ORFK úgy nyilatkozott, hogy még nem került jóváhagyásra a miniszter által.

Both László elnök:
A múltkori Rét ülésen kérdést tett fel Szima Judit főtitkár Asszony, erre a mai napig nem kaptunk választ, ezért a kérdést újra felteszem.
Mikor fejezi be a munkáltató a diszkriminációt, a TMRSZ hátrányos megkülönböztetését.
Pontosítva:

 

-mikor vehetjük újra igénybe a futárszolgálatot,
-mikor kapunk mi is gépkocsikat a munkáltatótól,
-függetlenítéskor miért csökkentik a rendelkezési állományba kerülők pénzét,
-főtitkárunk fizetését mikor emelik a többi szakszervezet főtitkári fizetési szintjére, (folyamatosan csökkentik)
-a TMRSZ elnökét mikortól tervezik visszafoglalkoztatni a társ szakszervezetek elnökeihez hasonlóan?

Kérjük a kérdésekre írásban szíveskedjenek válaszolni.

Kovács ezredes Úr:
A főtitkárok fizetése közötti eltérést az okozza, hogy nem egyforma beosztásból kerültek függetlenítésre.
A választ írásban megkűldik.

Gömbös alezredes Úr:
A diszkriminációról maga a TMRSZ tehet, mert nincs együttműködési megállapodása az ORFK-val, ez alapján jár a futárszolgálat és a gépkocsik biztosítása.
A függetlenítésre kerülők illetménye azért csökken, mert ezt írja elő a Hszt.

Both László elnök:
Szima Judit főtitkár beszélt Bogár Tamás Úrral az ORFK-ról, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a jogi Osztállyal konzultált, akik megoldásként a pozitív illetményeltérítést javasolták ilyen esetekben.
Gömbös úr: ez nem lehetséges, mert ezzel bűncselekményt valósítanának meg.
Both László:  ezt beszéljék meg Bogár Úrral, mi kérjük az írásbeli választ.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő RÉT ülés 2010. január 11-én lesz.

TMRSZ