Közlekedésrendészeti átszervezés a Jászságban

Levélben fordultunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez a tagjaink által jelzett, a közlekedésrendészeti vonalon történő átszervezéssel kapcsolatosan. Levelünkre megérkezett Dr. Simon Tamás rendőrfőkapitány válasza. Az alábbiakban olvasható levélváltásunk.

 Szám: Kü- 436/2009.

Dr. Simon Tamás r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos

Jász – Nagykun –Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Szolnok
Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 39.
Postacím: 5002 Szolnok Pf.: 97
Telefon: 56/501-600
Telefax: 56/501-645

Tisztelt Főkapitány Úr!

Ezúton az alábbi, az állomány nagy részét érintő probléma megoldása tekintetében fordulunk Önhöz, melyben kérjük szíves közreműködését!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagjainktól olyan információk birtokába jutottunk, mely szerint átszervezés alá kerülnek a megye területén jelenleg működő közlekedésrendészeti osztályok.

Az átszervezés során a jelenleg működő hét helyi, valamint egy megyei szintű közlekedésrendészeti osztály átalakulna oly módon, hogy a megyei illetékességű feladatokat összesen négy helyi rendőrkapitányság (Jászberény, Kisújszállás, Kunszentmárton, Szolnok) közlekedésrendészeti osztálya látja majd el.

Tekintettel a megye nagy földrajzi területére az átszervezés rendkívül hátrányosan fogja érinteni azokat a kollegákat, akiknek a munkavégzési helye ezáltal az eredeti szolgálati helyüktől, valamint lakóhelyüktől 40-60 km-re, vagy akár ennél nagyobb távolságra kerül áthelyezésre.

Miután az állomány így is komoly megélhetési gondokkal küzd, a fenti munkába járással kapcsolatos többletköltség – az utazási nehézségek mellett – gyakorlatilag a saját valamint családjuk megélhetésének megszűnéséhez vezet.

Fenti emberi tényezőkön felül az átszervezés komoly szakmai, munkaszervezési problémákat is okoz, ami szintén hátrányosan befolyásolja az állomány érdekeit.

A kollegák kilátástalan anyagi és szociális helyzetének megoldása valamint az ő megnyugtatásuk érdekében ezúton tisztelettel kérem a Főkapitány Urat, hogy az átszervezés indokairól, valamint a személyi állomány érdekeit érintő pontos körülményeiről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!

Fentieken kívül kérem, hogy az átszervezés során az állomány személyi, családi körülményeit figyelembe venni szíveskedjen!

Segítő közreműködését az állomány nevében is hálásan köszönöm.

Tisztelettel:

Szima Judit
Főtitkár

Szekszárd, 2009. november 2.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének válaszlevele:

Szám: 16000/4299-4/2009. ált

Hiv.szám: Kü -436/2009.
Tárgy: balesethelyszínelői centrumok
Ea: dr. Somodi Levente
Tel: 32/14-09
E-levél: somodil@jasz.police.hu

Szima Judit Főtitkár Asszony!

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkárának!

S z e k s z á r d

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Hivatkozva a Kü – 436/2009. számon a közlekedési szakterületet érintő átszervezésről, az alábbiakról tájékoztatom:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya komplex értékelő-elemző vizsgálatot végzett a megye közlekedésrendészeti – ezen belül kiemelten a balesethelyszínelői – állománynak a helyzete és tevékenysége tekintetében.  A feladat egy olyan koncepció kidolgozása volt, amely javítana a balesethelyszínelők és az egyes rendőrkapitányságok közlekedésrendészeti szerveinek egyenetlen leterheltségén, valamint emelné a szakmai munka hatékonyságát.
Az említett átalakítással egy profiltiszta közlekedésrendészeti szolgálatot hoztunk létre a főkapitányság illetékességi területén, amely mindamellett, hogy a közlekedési balesetek megelőzése és az esetlegesen bekövetkezett közlekedési események gyors szakszerű kivizsgálását irányozza elő, kísérletet tesz a balesethelyszínelők és az egyes rendőrkapitányságok közlekedésrendészeti szerveinek egyenetlen leterheltségének a kiegyenlítésére is, továbbá növeli a szakmai munka hatékonyságát.
Ennek folyományaként került a javaslatban rögzítésre a közlekedési centrumok területi kialakítása az irányítási szint szolnoki centralizálásával, a végrehajtói alapegységek szakmai indoklása alapján megjelölt kihelyezett alegységekkel. A balesethelyszínelői feladatokat az átszervezést követően a megyében négy Helyszínelői Centrum (Szolnok, Kunszentmárton, Kisújszállás valamint Jászberény központtal), illetve egy törökszentmiklósi székhelyű Forgalomellenőrző Alosztály látja el. Ugyanakkor minden helyi szervnél marad Közlekedésrendészeti Alosztály is.

A szakmai előterjesztés végrehajtását az ORFK vezetője 2009. október 01-jei hatállyal visszaigazolta, és 2009. november 01-jei hatállyal engedélyezte a személyzeti intézkedések megtételét. A visszaigazolást követően az érintettek személyzeti elbeszélgetésen vettek részt, ahol a munkatársak részére biztosítva volt az érdekképviseleti szerv képviselőjének jelenlétét kérni.

A beosztásokat minden esetben a dolgozó egyéni érdekeinek szem előtt tartásával ajánlottuk fel, ahol a választás lehetősége is adott volt. A kollégák dönthettek, hogy maradnak a kapitányági Közlekedésrendészeti Alosztály állományában, esetleg más szakterületen próbálják meg kamatoztatni tudásukat, vagy választják a nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsüléssel járó balesethelyszínelői beosztást. Mindezeken túl – a jogszabályi garanciáknak megfelelően – az átszervezéssel érintett munkatársak beosztási illetménye nem csökkent.

A bevezetést megelőzően részletes előkészületi munka folyt. A témában két előterjesztés készült, amik részletesen foglakoztak az állomány személyi körülményeivel is. Az említett átszervezés lényegét tekintve olyan átalakítással nem jár, ami a kollégák munkába járását jelentősen nehezítené. Korábbi időszakban is fennállt az a probléma, hogy a kis településekről a kapitánysági székhelyre saját gépkocsi használatával jártak be a kollégák. Ilyen esetben a kollégák a gépkocsi-használattal kapcsolatos költségét eddig is, és ezt követően is megtérítjük, így e hátrány e tekintetben sem éri az érintett állományt. A munkába járást könnyíti továbbá az, hogy a menetrendszerinti buszjáratok igénybevétele a megye állományának térítésmentesen biztosított.      

Az átszervezés nem lehetetleníti el az érintett beosztotti állomány többségét a nagy távolságokra történő bejárás vonatkozásában sem, hiszen a helyszínelő centrumok alosztályai kihelyezett alosztályként működnek. Az említett centrumok állománya jelentős részben a korábban azon a kapitánysági székhelyen dolgozó személyi állomány köréből kerül ki.

A kunszentmártoni Helyszínelő Centrum esetében merült fel az Ön által is írt probléma, mert több túrkevei kolléga is utazásra kényszerül új szolgálati helyére. Azonban sem akkor, sem most nincs akadálya annak, hogy az említett kollégák Mezőtúr Rendőrkapitányságon a lakóhelyükhöz közel, korábbi beosztási helyükön vegyék fel a munkát. A gördülékeny munkavégzés érdekében azt tervezzük, hogy a Helyszínelő Centrum egyik szolgálati gépkocsija ott állomásozzon. A szolgálattervezés során így az említett probléma orvosolható. 

Összességében megállapítható, hogy az átszervezéssel kapcsolatos szakmai célok és munkavállalói jogok figyelembe vételével a reprezentatív érdekképviseleti szervek bevonásával került előkészítésre az átszervezés végrehajtása. Az elkészített személyzeti okmányok minden esetben biztosítják a munkavállaló részére a jogorvoslati lehetőségek igénybevételét.

Szolnok, 2009. november 15.

Tisztelettel:

Dr. Simon Tamás r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Nytsz: 2030/2125