Bontóperben is segítünk!

Ha a házasság megromlott

 

A mondás szerint kétféle rendőr létezik. Az egyik csoportba az elvált rendőrök tartoznak, míg a másik csoportba azok akik el fognak válni.

Sajnos a rendőri munka jellege – kiszámíthatatlanság, ünnep és pihenőnapok munkával eltöltése, létszámhiány, túlhajszoltság – sok esetben a családi kapcsolatok rovására megy és a megromlott kapcsolat fenntartása sokszor több kárt okozhat a házasságból született gyermekek életében, mint egy kulturált felek közötti bontóper során a további részletek tisztázása.

Tagunk is az elvált férjek táborát gyarapítja, de rendhagyó módon évek óta ő neveli egyedül két kiskorú gyermekét, míg a gyermekek édesanyja külföldre ment dolgozni és évente 2-3 alkalommal tud személyesen találkozni gyermekeivel.

Az egész történet anyagi megfontolás alapján akként vette kezdetét, hogy a rendőri és egészségügyi dolgozói fizetésből élő szülők mindennapos anyagi gondjaik orvoslására akként döntöttek, hogy az édesanya külföldön kezd el dolgozni, míg az apa, itthon maradva a két gyermekkel igyekszik megoldani egy személyben a két szülőre háruló feladatokat. Az édesanya kiköltözését követően az addig is vitákkal terhelt házasság az anya döntése folytán tagunk számára váratlanul egyik napról a másikra egy emailben történt közléssel ért véget. Ezt követően az addig az anya által küldött tartásdíj mértéke is vészesen lecsökkent így tagunk másodállást vállalva túlzás nélkül mondható, hogy pihenőnap nélkül dolgozta végig az elmúlt 2 évet.

Ha letelt a rendőri munkaidő, jött a hétvége, beült a kormány mögé és háta mögött emberéletek tucatjaiért felelősséget vállalva végezte nap nap után a munkáját. Tagunk a válókereset benyújtását követően tisztességes mértékű tartásdíjat követelt volt nejétől, aki sem a bírói gyakorlat szerinti kéthetenkénti láthatás jogára, sem a páros ünnepek felezésére nem tartott igényt, figyelemmel külföldi munkavállalására és ottani munkaleterheltségére. Ez alapjában véve érthető is, csak éppen tagunk a teljesítőképessége határára érkezve szerette volna, ha gyermekei édesanyja a folyósított csekély mértékű tartásdíj helyett olyan mértékben tesz eleget szülői tartásdíj fizetése iránti kötelezettségének, amely lehetővé tenné tagunk számára, hogy hetente legalább két pihenőnapja legyen.

A per tagunk önhibáján kívül majd 2 évig folyt, figyelemmel arra, hogy a kitűzött tárgyalásokon a másik peres fél nem tudott személyesen megjelenni. Szeptember első napjaiban került sor az első olyan tárgyalásra, ahol az édesanya is személyesen megjelent. A peres felek számára a bíróság rövid szünetet rendelt el, hogy a tartásdíj kérdésében próbáljanak ésszerű kompromisszumot kötni. A szünetben ez nem sikerült, azonban a tárgyalóteremben mindkét fél engedett korábbi álláspontjából így mindkét fél számára elfogadható tartalmú perbeli egyezség született, amelyet a pervezető bíró is jóváhagyott.

Ennek köszönhetően reális esély mutatkozik arra, hogy tagunk másodállásból eredő eddigi leterheltsége jelentős mértékben enyhüljön, gyermekei tartásának költségeiből pedig édesanyjuk is arányos mértékben vállaljon részt.

A felek jogorvoslati jogukról egybehangzóan lemondtak, tehát a bíróság döntése jogerős, így tagunk végre fellélegezhet és remélhetőleg az összeomlás helyett immár látja a fényt is az alagút végén. Kitartást és jó eredményeket kívánunk neki ezúton is az előtte álló gyermeknevelési kihívások teljesítésében!

Amennyiben hasonló jellegű problémával találjátok magatokat szemben, nem feltétlenül kell ügyvédhez fordulni, keressetek minket bizalommal ilyen ügyekben is!