Jusztíciának szemét bekötötték, vagy tán be is falazták

Zalaegerszegi Törvényszéken is!
avagy a tisztességes eljáráshoz való jog és a pártatlanság látszata

“Morvai:
“…… – ami most folyik, az már elviselhetetlen” Amikor 1986. március 15-én kimondtam életem legfontosabb mondatát – „A mai nappal magamat az igazság szolgálatába állítom” -, nem gondoltam volna, hogy majd lesz egy „rendszerváltás”, és azt követően olyan gyalázatos dolgokat fogok megtapasztalni „igazságszolgáltatás” címén, amihez hasonlót a kommunizmus ideje alatt jogászként nem láttam.”

A TMRSZ  is hasonló véleményen van, hasonló, lélekölő, elképesztő tapasztalatokat szerezvén, ezúttal, a Zalaegerszegi Törvényszéken, Zalaegerszegi Törvényszék munkálkodása révén.

Most már  a látszat sem számít!

Nézzük csak:
preparadores-de-oposicionespara-la-justicia1Május 25-i híradásunkban írtunk arról, hogy „megtörtént a csoda” , azaz a pártatlanság látszatának érdekében Főtitkár Asszony és társai ellen folyó büntetőeljárásban a koncepciós I. fokú ítélet elbírálásából kizárásra került a Pécsi Ítélőtábla által az az elfogult Szekszárdi Törvényszék, mely a fellebbezést lett volna hivatott vizsgálni. Az ítélőtábla – melyről álláspontunk szerint szintén nem beszélhetünk szuperlatívuszokban a tisztességes eljárás biztosítása terén – a Zalaegerszegi Törvényszékre tette át az eljárást.

Bíztunk… reménykedtünk… hittük, hogy most már minden rendben lesz, a jogsértések megszűnnek…

Az idő, sajnos nem az igazságszolgáltatás pártatlanságába, vagy legalább a jogszolgáltatás megvalósulásába vetett hitünket igazolja eddig.

A napi történések, kérelmeink teljesítése – pontosabban nem teljesítése – arra engednek következtetni, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék sem folytat aggálytalan, szabályszerű eljárást.

Miért is gondolhatjuk ezt?

Főtitkár Asszony és szakszervezetünk is iratok kiadása érdekében fordult a Zalaegerszegi Törvényszék dr. Mesterházy István tanácselnök vezette tanácsához, melyre az ügy szignálásra került.

Kértük a védekezésre való felkészülés érdekében az átvett bűnjelek jegyzékét, a Szekszárd által átadott iratok jegyzékét, Zalaegerszegen az ügyben az áttétel óta keletkezett iratok másolatát, néhány ítélőtáblai döntéshez kapcsolódó teljes dokumentációt, s kértünk néhány konkrétan megjelölt pénztárbizonylatot a hozzájuk kapcsolódó háttérdokumentumokkal, melyek a szakszervezet tulajdonát képezik, csak azt annó a törvénytelen lefoglaláskor a Kaposvári Nyomozóügyészség vitte mint az árvíz ( ez nem csak képi megfogalmazás, mivel zsákolva, mit sem törődve a törvényi előírás által rendelt egyedileg azonosítható módon történő lefoglalás, jegyzőkönyvezés követelményével végezte a „bizonyítékgyűjtést” tisztességtelen módon az ügyészség ).

S milyen választ kaptunk?

Azt inkább nem minősítjük, 7 kérelemből 3-ra küldtek valamit, de nem mindent, amit kértünk.

S tegnap megérkezett a 4. kérelemre a válasz ( persze a törvény által írt határidő után ), megküldték a bűnjeljegyzéket, a bűnjelek átadásának és átvételének dokumentumát.

Kiderült, Jusztíciának szemét bekötötték, vagy tán be is falazták az iratok átadása során, a nyilvános tárgyalás kitűzése idején. Megdöbbentő dolog derült ki az átadás-átvételről!

A Pécsi Ítélőtábla Bkk.I.86/2016/3.sz. elfogultságot megállapító, a Szekszárdi Törvényszéket kizáró,és a II. fokú eljárást a Zalaegerszegi Törvényszékre áttevő végzését 2016. május 23. napján hozta, az hozzánk május 30. napján megérkezett, így vélhetően május végén azt mindkét érintett törvényszék is megkapta.

Mit csináltak ezután? Szabályszerűen átadták az iratokat, melyek megismerése szükségszerű az I. fokú ítélet megalapozottságának, jogszerűségének, a bűnösség kétséget kizáróan való bizonyítottsága vizsgálata szempontjából?

Hát nem. Szépen kitűzte a nyilvános ülés időpontját a II. fokú bíróság augusztus 23-án. Ki is küldte az érintetteknek az idézést. Aztán folyt az idő, mint az árvíz. De a rengeteg bűnjelnek titulált papírt nem hozta. Aztán szeptember 12-én gondolt egyet a Szekszárdi Törvényszék és 3 és fél hónappal az áttétel után megküldte Zalaegerszegnek az iratokat, alig két héttel az ülés előtt. S hogy miért csak most jutott eszükbe, hogy egy II. fokú eljáráshoz tán kellenének a bűnjelnek nevezett papírfecnik is ( mondjuk 2 kamionnyi mennyiségben ) ? Hát valószínű azért, mert az a vádlott, meg a szakszervezet nem bír magával, s mindenféle iratmásolatokat akar attól a szegény Zalaegerszegi Törvényszéktől, dr Mesterházy Tanácsától. Egyébként, ha nem kérnek mindenféle iratot, átvételről szóló dokumentációt, lehet, nem is jutottak volna át a papírok, hanem szépen pihengettek volna Szekszárdon, miközben a zalaegerszegi bíróság életekről döntött volna a letagadhatatlanul koncepciós eljárásban.

Az meg tán nem is fontos, hogy a törvény 3 féle lehetőséget ad a II. fokon való eljárásra, azaz lehet tanácsülésen, lehet nyilvános ülésen, lehet tárgyaláson a fellebbezést elbírálni, azaz a forma kiválasztása szükséges ahhoz, hogy ki lehessen küldeni az idézést. A 3 lehetőség közüli választáshoz pedig véleményünk szerint szükséges az ügy ismerete, amihez ugye hozzá tartoznak az iratok is. Hogy is volt? Augusztusban megküldésre került az idézés a forma megjelölésével, s 1 hónappal később megérkeztek a bűnjelek is. Nem fordítva kellett volna?

S még egy kérdés: 117 tételként felsorolt bűnjelet ( ahol számos esetben 1 tétel többszáz oldal ) 2 hét alatt át lehet vizsgálni érdemben az egyes cselekményekhez és az I. fokú ítélet bizonyítottságához kötötten?

Egyébként már korábban is kértünk számlamásolatot a hozzá tartozó dokumentumokkal, akkor az volt a válasz, a sok iratból nehezen lehet kiválogatni, menjen Zalaegerszegre a képviselő, s válassza ki, mire van szüksége. Ez még augusztusban volt. Akkor hol is voltak még a bűnjelek? Ha csak szeptemberben érkeztek Zalába, hogy is választhatta volna ki a képviselő, amiről másolatot szeretett volna augusztusban? Ja, hogy a válaszában azt nem közölte a bíróság, hogy a bűnjelek még nem kerültek át hozzá hanem inkább valamiféle kifogást keresett? Mit számít ez egy jogállamban!

Ugye, nem elfogult a zalai bíróság sem? Ugye, ez nem egy koncepciós eljárás?

Természetesen a jogsérelmek kapcsán bejelentésre került a Zalaegerszegi Törvényszék ellen is, és a II. fokú eljárásra kijelölt tanács ellen is az elfogultság, s kértük a Zalaegerszegi Törvényszék kizárását az ügy elbírálásából. ( Beadványaink innen és innen letölthetők.)

S hogy milyen érdekesség van még a bűnjeljegyzék kapcsán? Arról jövő héten adunk hírt.

TMRSZ

Előzmény:

http://tmrsz.hu/2016/05/27/szekszardi-torvenyszeket-kizartak-jogallami-fordulat-avagy-pikans-svedcsavar/