Tea délután BM szakértői ülésként

„Ha hiányoznak a gondolatok, kéznél vannak a szavak.” ( Goethe )

imagesAmint megérkezett a TMRSZ megkeresése nyomán a válasz a Belügyminisztériumba az alapvető jogok biztosától , a Belügyminisztérium azonnal egy látszat egyeztetést hívott össze, hogy bizonyítsa a demokratikus működését. http://www.tmrsz.hu/2016/07/04/alapveto-jogok-biztosa-latokoreben-a-belugyminiszterium/

Szakszervezetünk 2016. június 24-én meghívót kapott a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárától, Zsinka András úrtól szakértői ülésre, melynek napirendi pontjai közt az életpályamodell eddigi eredményeiről szóló tájékoztató szerepelt, valamint egyeztetés a további tervezett lépésekről. Álláspontunk szerint ez ilyen formában nem szakértői egyeztetést, hanem a Belügyi Érdekegyeztető Tanács előtti belügyminisztériumi beszámolót jelentette volna.

Tekintettel arra, hogy 29-én még mindig nem állt rendelkezésünkre az „egyeztetés” alapját képező, életpályamodell eddigi eredményeiről szóló BM tájékoztató, háttéranyag, megkerestük Zsinka urat és kértük azt haladéktalanul juttassa el hozzánk.

Háttéranyag hiányában nem lehetséges felkészülni, sem érdemben hozzászólni, a szakszervezet törvényileg és a BÉT-megállapodásban ( 1. és 2. pont ; a megállapodás innen letölthető ) is biztosított javaslattételi, véleményezési joga nem gyakorolható.

A dokumentum megkérésével egyidejűleg kértük az Államtitkárt, Zsinka urat, hogy az ülést halassza későbbi időpontra, hogy a munkavállalók érdekében érdemi munkavégzés valósuljon meg, és a szakszervezetek képviselői ne csak díszletként, bábként legyenek jelen, hanem törvényben biztosított jogosítványaikat gyakorolhassák, azaz tényleges érdemi tevékenységet folytathassanak tagságuk jogai védelme érdekében.

Július 29-én délután kaptunk egy anyagot a Belügyminisztériumtól a felkészüléshez ( ellentétben a BÉT- megállapodás 2. melléklet 6. pontjában írt 5 munkanappal vagy sürgős esetben 3 munkanappal korábbi kiküldéssel ) , illetve másnap délelőtt egy elektronikus levelet is, melyben közölték velünk, hogy az ülés elhalasztására csak a mi szakszervezetünk részéről merült fel igény, ezért annak elhalasztására nincs mód.

A TMRSZ írásban tájékoztatta Zsinka urat, hogy az ülés előtt alig 24 órával megérkezett iratukra, álláspontunk szerint nem lehet szakértői bizottsági ülést összehívni, mivel annak tartalma még tárgyalási alapot sem képezhet. Érdemi előterjesztés megtételét kértük, aminek megismerését követően élni tudunk a törvényben biztosított jogosultságainkkal.

Természetesen írásban megkerestük a többi rendvédelmi társszakszervezetet is, hogy e méltatlan helyzet okán ők is kezdeményezzék az érdemi tárgyaláshoz szükséges idő biztosítását, eljuttattuk hozzájuk  a BM-be írt levelünket. Válasz azonban egyik szakszervezeti vezetőtől sem érkezett, ők elmentek a „szakmai egyezetésre”.

A BÉT „szakértői ülés” megtartásra került, ezért arra kértük a BM illetékesét, hogy az ülés emlékeztetőjét, vagy jegyzőkönyvét szíveskedjen megküldeni részünkre. Azonban arról kaptunk tájékoztatást dr. Szebeni Andrea BÉT titkártól, hogy sem emlékeztető, sem jegyzőkönyv nem készült, ezért az elhangzottakról más forrásból (BÉT munkavállaló oldalának elnökétől) tájékozódjunk.  

A Belügyminisztérium válasza is mindent elmond, de a regnáló szakszervezetek magatartása is.

Tájékozódásunkkor pedig annyit tudtunk meg, hogy nem történt semmi a „szakértői ülésen”. A jelen lévő szakszervezetekkel az államtitkár Zsinka Úr, az alapvető biztosnak előkészített 16 oldalas anyag szerkesztője Magyariné dr. Nagy Edit és a BÉT titkára dr. Szebeni Andrea  beszélgetett. Munkáltatói részről senkit meg nem hívtak.

Szóval – véleményünk szerint – még csak szakértői megbeszélés sem volt, csak úgy ahogy egy szórakozóhelyen szoktak, beszélgettek, de pipa lett, azaz kipipálhatták. Aláíratták a jelenléti ívet, és azt már lobogtathatják, hogy na, ez is megvolt. Igaz, hogy – véleményünk szerint – a semmiről tárgyaltak, amit alátámaszt a megküldött „előterjesztés” minősége és tartalma is, de ott vannak az aláírások, hogy szakértettek a szakszervezetekkel. Az még jó lesz a demokratikus működésüket bizonyítva, és amihez természetesen mint mindig asszisztáltak a regnáló szakszervezetek.

Álláspontunk az, hogy még a Belügyminisztérium sem teheti meg, hogy semmibe vegye a rájuk is vonatkozó jogszabályokat, az Alaptörvényt, azaz azt, hogy a munkavállalókat érintő kérdéseket nem kell megvitatni, hiszen csak egy szakszervezet tiltakozott, a többi meg, no coment………………  

Mindenesetre a TMRSZ továbbra is várja az érdemi egyeztetést a Belügyminisztertől, mivel a munkavállalók és Magyarország érdeke ezt kívánja, továbbá a jogbiztonság és jogállamiság elveinek sérelmét jelentő állapotot sem tarthatja fenn szerintünk.

TMRSZ