Nem kell visszafizetni a migrációs túlszolgálati díjat tagjainknak

Pernyerés : fizetési felszólítás hatálytalanítva

Vélhetően még mindenki jól emlékszik arra a 2015. december végi gyalázatos esetre, mely a migrációs helyzetben határon szolgálatot teljesítők túlszolgálati díjának visszafizetésével kapcsolatban országos visszhangot keltett, hiszen a TMRSZ és Főtitkár Asszony a médiában mindenütt felemelte szavát az érintettek védelmében.

A hozzánk fordulók esetében – mint eddig is és ezután is tesszük – minden esetben felvállaltuk a képviseletet.

  1. február 1. napján két tagunk ügyében megszületett az első érdemi I. fokú ítélet.

Tagjainkat a megyei kapitányság – mint több megyében jellemző volt – felszólította 2015. december 30-án ( „újévi jókívánságként” ) , hogy a 2015. szeptember és október hónapra kifizetett túlszolgálati díjuk egy részét fizessék vissza, mert az ORFK felszólítására végzett ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy pihenőidejükre is túlszolgálati díj lett elszámolva, holott csak készenléti díjat kellett volna kapniuk az ORFK állásfoglalása szerint. Ezt a felszólítást annak ellenére kapták tagjaink, hogy az volt a tájékoztatás a határra  indulás előtt és a határon tartózkodás esetén is, hogy a migrációs átrendelésnél folyamatosan szolgálatban vannak, s a túlszolgálatok kifizetésre is kerültek.

Az ORFK okoskodása után pedig visszamenőlegesen bizonyos túlszolgálatokat készenlétre minősítettek, s az álláspontunk szerint jogosan megfizetett túlóra díjak egy részét visszakövetelte a megyei kapitányság december utolsó napjaiban. Tette ezt úgy, hogy állításuk szerint szolgálati panasznak helye nincs a fizetési felszólítás ellen. Tagjaink képviseletében észrevételt tettünk a fizetési felszólításra, kifogásolva a visszakövetelés jogalapját, valamint közlésre került, hogy a fizetési felszólításban szereplő összeget tagjaink nem fizetik meg. Közben szolgálati panaszt is előterjesztettünk, de arra is az volt a válasz, hogy nem lehet szolgálati panasszal élni.

Tagjaink jogos juttatásának védelme érdekében bírósághoz fordultunk 2016. februárjában.

Számos érvelés hangzott el a per során, több dokumentum becsatolásra és elemzésre került, valamint tanúmeghallgatásokat is foganatosított a bíróság.

A bíróság érvelésünket, bizonyításunkat helytállónak találva, jogi álláspontunkat értékelve helyt adott keresetünknek, hatálytalanította a fizetési felszólításokat, így tagjainknak nem kell visszafizetniük a túlóradíjazást.

Ilyen tárgyban több perben képviseljük érintett tagjainkat, sőt olyan próbaper is folyik, melyben túlóradíjra nyújtottuk be a keresetet, mivel tagjaink csak készenléti díjat kaptak a migrációs szolgálatban ugyanezen időszakban.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ