A cafetéria új szabályozásáról

Hová tűnt a lakáscélú támogatás?

Nem a Belügyminiszter szabályozása a felelős a lakáscélú támogatás ( és több korábban választható juttatás ) cafetériakénti adhatóságának megszűnése miatt.

A kormányzat ugyanis nem fogadta el a Belügyminisztérium kezdeményezését és egységes szabályozásra tett javaslatot cafetéria terén, így az Országgyűlés módosította a szolgálati törvény 176. §-át . Ez a módosítás elrejtve került a rendvédelmi egészségkárosodási járadék és a  2017. évi illetményemelkedéssel kapcsolatos törvénymódosító szabályok közé , annak szinte közepébe egy rövid „saláta” rendelkezéssel, mely szerint A Hszt. 176. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A hivatásos állomány tagja természetbeni juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult.” ( A személyi jövedelemadóról szóló törvény 71. § ( 1 ) bekezdése szerint adható juttatás a max. 100 000 forint készpénz és a Széchenyi Pihenő Kártyára adható juttatások.)

Azaz a Hszt-ben került szabályozásra a választható cafetéria elemek lecsökkentése.

Korábban lehetőséget adott a Belügyminiszternek arra a Hszt. 176. §-a, hogy a „ miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben további választható juttatásokat is meghatározhat, valamint az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja”. Ez alapján volt jogosult a miniszter a korábbi években szabályozni azt, hogy választható juttatás volt a lakáscélú támogatás.

Ezt a lehetőséget nemes egyszerűséggel javasolta megszüntetni kormányunk, s ehhez az igen gomb nyomogatásával hozzájárultak honatyáink is , amikor a Hszt-t és a Hjt-t módosító „saláta-törvény” elfogadásával ( 2016. évi CXVII.törvény ) leszűkítették a cafetéria juttatások körét.

Azaz a törvényi rendelkezés változásából következik mind a 2/2017. BM utasítás, valamint az annak végrehajtását szabályozó 5/2017. ORFK utasítás is, azaz az, hogy

„9. A jogosult az alábbi cafetéria-juttatások közül választhat:

  1. a) készpénz (egy összegben, legfeljebb 100 000 forint + 34,22% adó/fő/év mértékig);
  2. b) Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla (egy összegben, legfeljebb 149 009 forint + 34,22% adó/fő/év mértékig);
  3. c) Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla (egy összegben, legfeljebb 75 000 forint + 34,22% adó/fő/év mértékig);
  4. d) Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla (egy összegben, legfeljebb 149 009 forint + 34,22% adó/fő/év mértékig).”

Ennyi és semmi több választási lehetősége nincs a rendőri szerv állományába tartozóknak a hatályos törvény szerint.

Ha nem választ semmit a munkavállaló, azaz az igénylőlapot nem tölti ki, akkor még ez a kevés választási lehetősége is eltűnik, sőt a teljes 200 000 forintos összegtől is elesik, ugyanis a nyilatkozatot 2017. október 15-ig ki nem töltő jogosult részére a munkáltató a vendéglátás alszámlára utalással ( 149 000 forint ) teljesíti a juttatást, azaz 51 000 forintot elveszít a munkavállaló a 200 ezres keretéből.

Mivel törvényi a szabályozás, s annak változtatásához az országgyűlési képviselők kellenek, így a hatályos rendelkezés változtatása bizonytalan.

Ez a helyzet méltánytalan álláspontunk szerint, mivel a korábban választható juttatások körét szűkíti, mit sem törődve a korábban vezetőink által hangoztatott és fennhangon hirdetett Életpálya-modell elveivel.

Sőt az egyenlőség , a munkavállalókra vonatkozó egységes szabályozás is sántít, mivel jelen pillanatban pl. a Nemzetgazdasági Minisztériumban a hatályos NGM utasítás szerint a lakáscélú munkáltatói támogatás ( több más mellett ) választható cafetéria elem, sőt mi több a Belügyminisztériumban is a hatályos 2/2013. BM KÁT utasítás szerint választható. A minisztériumi dolgozókra vajon nem vonatkozik a kormány egységes szabályozási elve? Ők úgy tűnik egyenlőbbek?!

A probléma megoldása miatt szakszervezetünk a kormány tagjaihoz, a miniszterelnökhöz, a parlamenti pártok frakcióvezetőihez, elnökeihez fordul kérve a Hszt. régi szabályozásának visszaállítását, azaz azt , hogy a Belügyminiszternek lehetősége legyen a korábbi évek szerint a választható elemek szélesebb körének meghatározására. Megkeresésünket , illetve a válaszokat itt a honlapunkon közzé fogjuk tenni.

Annyit tájékoztatásként még közlünk, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatás továbbra is adómentes juttatás csak nem cafetériaként. Bár érdekes költői kérdés, hogy a rendőrség költségvetésében erre rendelkezésre álló nagyon nevetséges 106 millió forintból vajon ki kaphat majd ténylegesen.

 

TMRSZ