- TMRSZ – Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete - https://tmrsz.hu -

visszakövetelt – ki nem fizetett túlórák, illetményalap emelés, cafetéria, IUCS és más

Avagy: a RÉT ülésen történt

A veszélyhelyzet okán június 25-én került megtartásra a májusra tervezett RÉT ülés. Még áprilisban egy 21 pontból álló kérdéssort küldtünk az ORFK felé a titeket leginkább foglalkoztató problémákkal, viszont eddig, ígéret ellenére, semmilyen írásos válasz nem érkezett a pandémiás helyzetből adódott leterheltségre hivatkozva, és kérdéseink többségére – a RÉT ülésen – szóban sem kaptunk választ…

Ehelyett személyzeti kérdésekben a Személyügyi Főigazgatóság főigazgatója, illetve gazdasági, pénzügyi kérdésekben a Gazdasági Főigazgatóság főigazgatója az alábbi témakörökben adtak tájékoztatást:

A TMRSZ képviselője jelezte, hogy az EU Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásban kifejtette – közel 5 évnyi pereskedést követően -, hogy a határra levezényelt rendőrök teljes időtartama munkaidőnek minősül. Ezt évek óta következetesen képviseljük is a hazai bíróságok előtt, amelyet munkavállalóknak helyt adó jogerős ítéletek is igazolnak. Határozott véleményünk, hogy az EUB döntése alapján mégiscsak akként kellene a határszolgálati munkaidőket számolni, mint azt tette jogilag helyesen pl. Komárom-Esztergom megye rendőri vezetése, de az ORFK-t képviselőktől érkezett válasz az volt, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a családjuktól hosszú időtartamra elszakított rendőri munkavállalók részére 0-24 órás munkaidő elszámolást alkalmazzanak, noha vitathatatlan tény, hogy az ORFK Csapatszolgálati Szabályzata is az EU Bíróság állásfoglalásának megfelelően szabályozza a kérdést.

Az ORFK RÉT ülésen elhangzott álláspontja szerint mindenkinek egyénileg kell megpróbálni a saját igazát bizonyítani, központilag erre nem születik rendelkezés.

Vagyis, ha el is vesztik a folyamatban lévő pereket, a kollektív rendezés nincs az ORFK szándékai között.

Arra a felvetésünkre, hogy ennek tükrében az ORFK jogi állásfoglalása kárt okozott a munkavállalóknak és a kárt a károkozó nem tarthatja meg a polgári jog szabályai értelmében, az volt a reagálás, hogy a Hszt. 3 éves elévülési időt tartalmaz, és ha esetleg kárt is okozott a munkavállalóknak az ORFK jogértelmezése, akkor sem követelhető már a munkavállalók rovására „megtakarított” ezen összeg.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk az állomány figyelmét, hogy a most már kiforrott jogi álláspontunkat az EU Bíróságának döntése is alátámasztja, azaz ténykérdés, hogy azon határra átirányított dolgozók, akik nem heti 168 órára eső munkabért kaptak (azaz hetente nem 128 óra túlórát fizetett ki nekik a munkáltatójuk) az egyhetes határszolgálatért, azoknak a munkáltatójuk bizonyíthatóan kárt okozott.

Valóban 3 év a Hszt. elévülési időtartama, azonban a rosszhiszemű, szándékos károkozás esetén a polgári jog szabályai szerint a munkáltató nem tarthatja meg a károkozással szerzett vagyoni előnyét.

Így a károkozás esetén kvázi nincs elévülési idő, hiszen a jogsértő állapot fennáll (állapotsérelmet okozva mindaddig, míg a kár „meg nem térül”), mert az elvont összeget a munkáltató „magánál tartja” , márpedig a jogalkotói szándék szerint a káron szerzett előnnyel szembeni követelhetőség „elévülhetetlen”.

 Kérdésünkre, hogy a (fent) kifejtettek alapján az ORFK gondolkodik-e azon – elkerülendő a tömeges perindításokat – hogy a károkozással szerzett vagyoni előnyt esetleg kifizeti, az volt a válasz, hogy nem, nem fizetik ki, csak jogerős bírósági ítélet alapján, de ehhez mindenkinek egyénileg kell perelni a munkáltatóját.

Mindenki fontolja meg, hogy megteszi-e jogi lépéseket – adott esetben több százezer forint kamatos visszakövetelése tárgyában -, hiszen álláspontunk szerint mára már világosan látszik, az ORFK jogi állásfoglalása egy jogsértő, károkozó állapotot tart fenn az érintettek terhére a mai napig.

 Természetesen segítséget nyújtunk mindenkinek, aki vállalja a bírósági peres eljárást. Ehhez szükséges lesz kigyűjteni, hogy ezen időszakra a munkáltató

  1. hány óra rendes munkaidőt (A=heti 40 óra), és
  2. hány óra elismert (készenléti díjjal ellentételezett) túlórát (B=egyénileg változó) fizetett meg.
  3. így kiszámítható, hogy milyen különbözet jár még a dolgozónak (168-A+B)

 

 *Eddig is nagyon sokan voltak, akik NKE végzettséggel nem kerültek tiszti helyre, a számuk pedig egyre csak nő, viszont sok-sok év várakozás után sem kaphatnak tiszti besorolást, de még csak kompenzációt sem a felsőfokú végzettségre, sőt sok esetben az „utcáról” vesznek fel civil diplomásokat az üres helyek betöltésére. Az is előfordul, hogy diplomával rendelkező tiszthelyettes végzi az üres tiszti hely munkáját, kinevezésére azonban nem kerül sor.

Elmondásuk szerint a megbízási díj minimum mértékét (50%-ot), mintegy havi bruttó 19.000 Ft-ot fizetnek az IUCS tagjainak az ellátott munkájukért.

 Amennyiben bármilyen problémád adódik az IUCS kapcsán, fordulj hozzánk bizalommal, megvizsgáljuk történt-e jogsérelem (akár pénzügyi, akár egyéb) és tájékoztatunk a lehetőségeidről.

 

Az ORFK álláspontja szerint a dolgozók korábban „visszaélés-szerűen” vonták vissza a szolgálati jogviszony fenntartásának azon feltételét, hogy őt, vagy közvetlen hozzátartozójukat az arra jogosított szerv leplezetten megfigyelheti (kifogástalan életvitel ellenőrzés). Persze arra a kérdésre, hogy egy törvényben biztosított joggal élés, miért „visszaélés-szerű”, nem kaptunk választ.

 

Bármely elhangzott kérdéssel, vagy eddig fel nem merült problémával kapcsolatban is vetődik fel személyes érintettséged, fordulj hozzánk bizalommal, megtaláljuk a megoldást!