…több jogszabályra tekintettel az ORFK ellen, mivel mint foglalkoztató megsértette az írásbeli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az egyenlő bánásmód követelményét is.