Mintha lenne – avagy a heti 2 óra sportfoglalkozás

Módosult a heti 2 óra sportfoglalkozásra vonatkozó 43/2010. ORFK utasítás, és úgy tűnik, mint ha megmaradt volna a fizikai alkalmassági felmérésre való felkészülés elengedhetetlen lehetősége.

DE

Az állomány körében elterjedt a hír, hogy megszűnnek a sportcélú munkaidő-kedvezmények. Jogos az aggodalom?

A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló korábban hatályos ORFK utasítás a munkáltató kötelezettségévé tette a heti kettő óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezését az állomány fizikai állapotának javítása, fenntartása érdekében, annak megtagadása kapcsán szolgálati érdekre nem hivatkozhatott.

A 2018 közepén történt módosítást követően az utasítás már kissé másként fogalmazott: a munkáltató köteles (volt) biztosítani heti két óra időtartamban a sportórát, viszont kifejezetten nem tiltotta a kiadás szolgálati érdekből történő megtagadását.

És most?

A módosított szöveg szerint: „41…..A szolgálati érdekeire figyelemmel az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet a sportcélú szolgálatmentesség igénybe vétele lehetősége biztosításának felfüggesztéséről. A döntést írásban kell meghozni.

Nos, tény, hogy a parancsnokot a rendelkezés külön felhatalmazza, hogy felfüggessze a sportcélú szolgálatmentességet szolgálati érdekből, és (csak) annyi kitételt állít fel, hogy azt írásban kell meghozni.

Aki egy kicsit is érzékeli, hogy milyen mértékű létszámhiánnyal küszködik a rendőrség, elsősorban az utcán szolgálatot teljesítő végrehajtói állomány vonatkozásában, a megfogyatkozott állomány leterheltsége pedig mindennapos, annak nincs kétsége afelől, hogy az érintett parancsnokoknak nem lesz gond írásban megindokolni a felfüggesztést.

Ennek gyakoriságára nézve persze biztosat nem lehet mondani, de véleményünk szerint az aggodalom jogos lehet, nem beszélve arról, hogy a felfüggesztés időtartama sincsen maximalizálva.

A jelenlegi szabályozással már arra sincs lehetőség, hogy különösen indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok engedélyével sor kerülhessen a kedvezmény összevonására.

….összevonására kizárólag a szolgálat érdekére figyelemmel, legfeljebb 6 óra sportcélú szolgálatmentesség mértékéig a munkáltatói jogkör gyakorlója által szervezett sporttevékenység esetén kerülhet sor.”

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmeteket a következőkre is:  ha a sporttevékenységet nem a rendőrség által előírt helyen végzi a hivatásos állomány tagja, annak helyét és idejét köteles bejelenteni, mivel a munkáltatót ellenőrzési jog illeti meg, hogy a bejelentés szerinti helyen, a felkészülést szolgáló tevékenységgel tölti- e az idejét. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy nem, a sportcélú szolgálatmentesség igénybevételének jogát első alkalommal két hónapra, ezt követő alkalommal hat hónapra meg kell vonnia a munkáltatónak, tehát mérlegelési jogköre sincs, ez a kötelező eljárás.

Utólagos kiadásra szintén nincs lehetőség, vagyis elveszik az adott héten igénybe nem vett 2 óra, illetve a munkáltatói felfüggesztés esetén igénybe nem vett kettő órák. A rendelkezés szerint: „A tárgyhéten igénybe nem vett sportcélú szolgálatmentesség, valamint a 41. pontban foglaltak alapján a szolgálat érdekére figyelemmel a munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján az igénybevétel lehetősége felfüggesztésének időtartamára eső sportcélú szolgálatmentesség utólag nem vehető igénybe.”.

Minden lehetőség maradt a régiben?

Nem, nem maradt. Álláspontunk szerint a fizikai felmérőre való felkészülés lehetősége kiüresedett, gyakorlatilag elvonásra került úgy, mintha lenne.

Öröm az ürömben, hogy – ha valaki mégis kiválóra tudja teljesíteni a felmérőt – továbbra is jár a 2 nap szolgálatmentesség jutalma, melyet a tárgyévben kell igénybe venni, és erre jogosulttá vált – a 2020. évben végzett felmérés alapján – a vezetői állomány, valamint az orvosok és pszichológusok is.

Szomorúan konstatáljuk, hogy lényegében egy újabb kedvezmény lehetősége veszett oda, és gyanítjuk, hogy ez sem az állomány megtartását fogja eredményezni, ezért is véltük úgy, hogy a módosításról nem lehet akként tájékoztatást adni, hogy semmi gond, mert a körülmények alapvetően változatlanok maradtak…