Rendeződött a 40.000 Ft-os lakáscélú támogatás jogi háttere

Érthetően ijedséget és felháborodást keltett az év elején a lakáscélú támogatások iránti kérelmek elbírálásának és a támogatások folyósításának felfüggesztése, és sok-sok kérdés merült fel az érintettekben.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény változásával megszűnt a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége, ezzel együtt pedig a 21/2008. (IX.23.) IRM rendeletben biztosított 40.000 Ft-os vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, valamint a 44/2012. ((VIII.29.) BM rendeletben foglalt munkáltatói kölcsönök, kedvezmények adómentessége is. Az ORFK érzékelte – szakszervezeti közbenjárásra – hogy a probléma kiemelt jelentőségű, így a fenti intézkedés elrendelése mellett kezdeményezte a jogszabályok azonnali módosítását is.

A jogszabályok megszülettek, és a Magyar Közlöny 60. számában kihirdetésre kerültek (a belügyminiszter 11/2019. (IV.8.) BM rendelete az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról)

Fontos, hogy:

A 21/2008. (IX.23.) IRM rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A támogatást legfeljebb 120 hónapig, havonta kell folyósítani. A támogatás havi nettó összege a pénzügyi intézmény által a lakás vásárlására folyósított hitel mindenkori havi törlesztő részlete, de legfeljebb negyvenezer forint.

És talán fontosabb:

A rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

E rendeletnek az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2019. (IV.8.) BM rendelettel megállapított 1. § (3) bekezdését a 2019. január 1-jét követően folyósított lakáscélú támogatásokra is alkalmazni kell.

Tehát a támogatás nettó értékben garantált, ami maximum 40.000 Ft lehet havonta, és – immár az új – rendelet 2019. január 01-ig visszamenő hatályú, vagyis az ez előtt kötött megállapodásokat nem érinti, azokat az eredeti feltételekkel kell kifuttatni.

Természetesen készséggel állunk rendelkezésre, ha kérdés merül fel, vagy probléma adódik a fentiekkel (is) kapcsolatban.