A munkáltató kártérítési kötelessége – miskolci pernyerés

Nem csak a hivatásos állomány tagja kötelezhető a rendvédelmi szervnek fizetendő kártérítés teljesítésére, hanem a rendvédelmi szerv is köteles a hivatásos állomány tagjának, a szolgálattal összefüggésben keletkezett kárát megtéríteni, bár a vonatkozó szabályokra a munkáltató kevesebb lelkesedéssel fordít figyelmet.

Tagunk szolgálati feladata ellátása során sérült meg úgy, hogy több hónapig volt kénytelen betegállományban maradni, munkát végezni nem tudott.

A Hszt. rendelkezései értelmében a rendvédelmi szerv a vétkességére tekintet nélkül felel a kárért, ha az olyan baleset következménye, amely a szolgálat teljesítésével összefüggésben keletkezett. Ennek körében köteles megtéríteni az elmaradt jövedelmet.

Tagunk távolléti díját a munkáltató meg is fizette, azonban nem volt arra figyelemmel, hogy az elmaradt jövedelem megállapításánál az olyan rendszeres illetményeket is számításba kell vennie, amikre a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony alapján jogosult, azokat a károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen kapta. Ez esetben a rendszeresen megkeresett túlszolgálati díjakat, délutáni, éjszaki és készenléti pótlékot is meg kellett volna térítenie a rendvédelmi szervnek.

A benyújtott szolgálati panasz elutasítását követően a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntött a kérdésben. Keresetünknek helyt adva, a balesetet megelőző négy hónap átlagával számolt túlszolgálati órák és pótlékra jogosító órák után járó elmaradt jövedelem, és ennek kamatai megfizetésére kötelezte a munkáltatót.

Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy egy szolgálattal összefüggő baleset vagy betegség esetén a munkáltató ténylegesen megtéríti-e a teljes kárt, és nem maradnak-e ki jogosan követelhető összegek a kártérítés köréből.

Bizalommal keress minket, ha problémád adódott, segítünk!

Kérjük azonban, vedd figyelembe, hogy minden eset egyedi, ezért a problémádhoz kapcsolódó dokumentációt küldd meg, hogy ne csak általános tájékoztatást tudjunk nyújtani.

 

 

Emlékeztetőül:

https://tmrsz.hu/2018/10/31/a-biro-szemevel/