Gépjárművezetői pótlék – pernyerés elsőfokon!

A Dunai Vízirendészeti Rk Bajai KMB csoport állományában szolgálatot teljesítő tagjaink nevében 2018 nyarán adtuk be a szolgálati panaszt, mivel a munkáltató az új Hszt. szerinti korábbi rendszeres illetményükbe a gépjárművezetői pótlékot – a törvényi rendelkezés ellenére – nem számolta bele és így 2015. július 01-től illetményüket hibásan állapította meg.

A szolgálati panasz elutasítását követően kereseti kérelemmel fordultunk a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amelyben kértük, hogy kötelezze a munkáltatót az elmaradt illetménykülönbözetek megfizetésére. A munkáltató természetesen vitatta tagjaink igényét azon a jogalapon, hogy a gépjárművezetői pótlékra való jogosultságot megállapító parancsban az „eseti” megjelölés szerepel.

A bíróság azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a munkáltató a pótlék „eseti” jellegére nem hivatkozhat, ha a pótlékot rendszeresen megfizette és a vezetés rendszerességét sem vitatja, hiszen nyilvánvaló, hogy az ilyen megjelölés nem áll összhangban a valóssággal. Tagjaink ennek megfelelően 100%-ban pernyertesek lettek.

Az ítélet nem jogerős.

Amennyiben problémád adódott, akár a gépjárművezetői pótlék kapcsán, akár egyéb vonatkozásban, keress minket, hogy segíthessünk, de tartsd szem előtt, hogy általánoson felüli, konkrét véleményezést csak vonatkozó dokumentumok ismeretében tudunk készíteni!