Készenlét vagy túlszolgálat?

Luxemburgi előzetes döntéshozatali eljárás

2015-ben kezdődtek a migrációs határmenti szolgálatok, és saját bőrötökön tapasztalhattátok meg ezeknek az átrendeléseknek / kihelyezett szolgálatoknak a „gyakorlatát” (leginkább 2015. második felében, és sokak 2016-ban is).

A kerítés melletti szolgálatellátás után a szálláshely nem volt elhagyható, 5-15 percen belül indulásra készen kellett állni, a fegyvert általában mindenki magánál kellett tartsa, s az egyenruhán is esetleg csak könnyíthetett.

Voltak megyék, ahol a csapatszolgálati század tagjainak kifizették a pihentetés idejére a túlszolgálati díjat, majd 2015. karácsonyán – „karácsonyi ajándékként” – visszakövetelték egy ORFK iránymutatás alapján.

Más megyékben, illetve a Készenléti Rendőrségnél erre az időre a 90 forintos KÜSZ-t fizették.

Akár a túlszolgálati díjak visszakövetelése miatt, akár a készenléti pótlék fizetése miatt, de sok tagunk ügyében indult per és indul még most is.

Voltak már 1. és 2. fokú pernyeréseink, de a Kúria jelenlegi ítéletei szerint csak készenléti díj jár a pihenőidőre.

Ezzel az indokolással nem tudunk egyetérteni, továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy az az idő, amikor a munkavállaló a munkáltató rendelkezésére kell, hogy álljon a szinte azonnali bevethetőség érdekében, s a munkáltató jelöli ki a várakozás/pihenés helyét, az nem számíthat munkaidőn kívüli időnek, így arra túlszolgálati díj jár.

Így tehát valamennyi ilyen jellegű – általunk képviselt – perben indítványoztuk, hogy a bíróság kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Bíróságnál az ún. munkaidő irányelv alkalmazhatóságának kérdésében.

Mintaperünkben, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon eljáró bíró megfontolta indítványunkat, s az EB-hoz fordult előzetes döntésért.

Uniós jogi norma alkalmazhatóságának, értelmezésének kérdésében egyébként csak a bíróság jogosult „Luxemburghoz” fordulni, és nagyon ritkán teszik meg, ezért igen jelentős dolgot értünk el ez ügyben.

Természetesen a miskolci perek felfüggesztésre kerültek a luxemburgi döntésig, és más bíróságokon is függesztettek fel eljárásokat indítványunknak helyt adva.

Meg kell jegyeznünk, egy kedvező luxemburgi döntés nem csak az adott perekre lesz kihatással, hanem (az irányelv alapján) a készenlét, kiemelt készenlét értelmezésére is, így ezirányú harcunk túlmutat az egyéni ügyeken még akkor is, ha tárgyalóteremben zajlik.

A luxemburgi eljárás – természetesen – hosszabb időt vesz igénybe, de folyamatában tájékoztatni fogunk titeket.

Amennyiben érintett vagy és lépéseket fontolgatsz, felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az ilyen jellegű követelések elévülési ideje 3 év, ezért mielőbb keress  minket, hogy segíthessünk!