Bérleti, albérleti hozzájárulás

Tagunk megkeresett minket, mert : “Olvastam, hogy idén az állami albérlet támogatást megváltoztatták és beletartoznak azok is akik munkahelyükre minimum 3 órát utaznak,vagy 60 km-nél messzebb laknak munkahelyüktől, illetve legalább 36 órát dolgoznak egy héten. (további feltételek is vannak, pl. : Nem lehet a nevemen olyan ingatlan ami a munkahelyemhez közelebb van mint 3 óra út, vagy 60 km… stb)”

Az albérleti hozzájárulás szabályait a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII.12.) BM rendelet jogszabályi szinten szabályozza.

Ennek alapján a belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy bérleti, albérleti, illetve operatív lízing díj hozzájárulásban részesíthető.

A hozzájárulás nyújtható magán- vagy önkormányzati tulajdonú lakás egészének vagy egy részének bérletéhez, albérletéhez, szállodai jellegű szobabérlethez, valamint lakásnak operatív lízingbe vételéhez, és kivételes szolgálati érdek fennállása esetén a BM rendelkezésű lakás bérleti jogviszonyának megszűnését követő, a lakás kiürítésére megállapított – legfeljebb 60 nap – lakáshasználatához.

A hozzájárulás feltételeinek fennállását a helyi lakásügyi szerv igazolja, a kifizetést pedig az állományilletékes parancsnok engedélyezi.

A hozzájárulás alapja a szerződéssel és számlával vagy számviteli bizonylattal igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti díj, vagy lízing díj.

A hozzájárulás összege nem lehet magasabb a szerződéssel és számlával igazolt bérleti, albérleti díjnál, vagy lízing díjnál, de legfeljebb a mindenkori köztisztviselői illetményalap száz százaléka. (jelenleg 38.650 Ft)

A hozzájárulás egy évig folyósítható, ennek lejárát követően a támogatás iránti kérelem – a feltételek fennállásának igazolásával – ismételten benyújtható.

 Kivételes szolgálati érdek, illetőleg rendkívüli egyéni körülmények fennállása esetén – a dolgozó írásbeli kérelmére – a havi bérleti díj és a dolgozó által bérelt lakás alapterületével azonos belügyi vagyonkezelésű lakás havi lakbérének különbözeti összegének mértékéig, de havonta legfeljebb:

a) egyszázezer forint összegig a közigazgatási államtitkár, illetőleg

b) kettőszázezer forint összegig a belügyminiszter

előzetes engedélyével kiegészítheti. A kiegészítés összegét a kérelmező egyéni és családi körülményeinek vizsgálata alapján az állományilletékes parancsnok vagy a hivatali szervezet vezetője állapítja meg. (Ennek részletes szabályait a 15-17.§ –ok tartalmazzák)

A hozzájárulás kiegészítés iránti kérelem elbírálása szempontjából kivételes szolgálati érdeknek minősül különösen, ha a dolgozó jelenlegi szolgálati- vagy munkahelyére történő áthelyezése nem saját kérelmére történt, és szolgálati- vagy munkahelyének vonzáskörzetén kívüli településen önálló lakással rendelkezik.

A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha az abban részesített személy a részére időközben felajánlott szállóférőhelyet vagy a méltányolható lakásigény mértékének megfelelő BM rendelkezésű lakást legalább két esetben, alapos indok nélkül nem fogadja el.

 Fentieken túl a munkáltatók további részletszabályokat is megállapíthatnak az erre fordítható anyagi teherviselésük és költségvetésük figyelembe vételével, de azok nem lehetnek jogszabállyal ellentétesek.

A BM rendelet szabályain túlmenően a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV.24.) ORFK utasítás tartalmaz további részletszabályokat, amelynek 1. számú melléklete a támogatás iránti kérelem formanyomtatványa, amelyet a helyi lakásügyi szervnek kell benyújtani az állományilletékes parancsnoknak címzetten.

 A BM szabályoktól meg kell különböztetni az adószabályokat, melyek valóban változtak, és ezek szabályozzák a munkáltató által adható adómentes támogatásokat és a folyósíthatóság feltételeit.

Eszerint jelenleg a minimálbér 60%-ának megfelelő mértékű (azaz 82.800 Ft) albérleti támogatásban részesítheti a munkáltató a munkavállalót, ha 60 km-nél messzebb lakik a munkahelyétől, illetve az oda-visszautazás hossza meghaladja a 3 órát.

Ez azonban csak potenciális lehetőség, a Rendőrség csupán a fenti BM rendeletben és ORFK utasításban foglaltak szerint tud albérleti hozzájárulást nyújtani.

A 82.800 Ft támogatási mértéket nem éri el a BM rendeletben szabályozott „általános eset”, de speciális esetben államtitkári illetve belügyminiszteri jóváhagyással magasabb összegű albérleti támogatásban is részesíthető a munkavállaló, feltételezhető azonban, hogy ez a lehetőség csak kevesek számára elérhető, viszont „egy próbát mindenképp megér”.

 

 Ha nem találtál választ a kérdésedre, vagy további kérdéseid merültek fel, keress minket bizalommal!