Már megint a tűzszerészpótlék!

Úgy tűnik, hogy a tűzszerész pótlék körül megint – helyesen inkább még mindig – adódnak problémák…

Korábban sokat foglalkoztunk a témával – az új Hszt megjelenése előtt – igyekeztünk mindent megtenni, hogy a helyzet rendeződjön (ITT és ITT is olvashatsz az akkori eseményekről) és végül sikerült elérni, hogy a tűzszerész pótlékot beszámítsák a korábbi rendszeres díjazásba.

A gondok persze nem szűntek meg, sőt pont ebből adódnak …

Sokan fordultok hozzánk az illetmény meghatározásából eredő kérdésekkel, ezért szeretnénk egy kis segítséget nyújtani ahhoz, hogy tisztábban láthassátok hogyan is történik.

A „számolás” nem egyszerű, tekintve, hogy 2015-től kell nyomon követni az illetményeket.

A Hszt. 353/C. § (1) bekezdése értelmében a hivatásos állomány azon tagjainak, akik 2015. június 30-án a régi Hszt. szerinti tűzszerészpótlékra voltak jogosultak (és továbbra is ilyen szolgálati beosztást töltenek be), azoknak a 2017-es bérmegállapítás során úgy kell kiszámítani az illetményét, hogy a korábbi rendszeres díjazás összegébe bele kell számítani a tagnak a 2015. első hat hónapjában teljesített tűzszerészpótlékra jogosító tevékenység alapján részére megállapított tűzszerészpótlék egy hónapra kiszámított (százalékos mértékben meghatározott) átlagát.

A Hszt. 352.§ a) pontja szerint illetményemelkedés a korábbi rendszeres díjazás és a hatályos rendszeres díjazás különbözete.

Elsőként azt kell megnézni, hogy mennyi lett a hatályos rendszeres díjazás mértéke, azaz, hogy a korábbi rendszeres díjazás – amelybe értelemszerűen benne foglaltatik a folyósított tűzszerész pótlék is – bruttó összege milyen mértékben emelkedett az új Hszt hatályba lépésére figyelemmel elvégzett besoroláskor és új illetmény megállapításával.

Ezt követően lehet figyelembe venni az új Hszt 353. § rendelkezéseit, amely garantált mértékű illetményemelkedést ír elő attól függően, hogy az adott beosztás a rendőrség alapfeladatába (30%-os mérték), vagy nem alapfeladatába (25%-os mérték) tartozik-e.

Tehát, a korábbi rendszeres díjazásba beletartozott a tűzszerész pótlék, és függetlenül attól, hogy ez a pótlék az új Hszt hatályba lépésekor már „nem jár”, kvázi továbbra is benne foglaltatik az új besorolás szerinti összilletménybe, tekintve, hogy ez volt a bázis alapbér, amelyet 30%-al meg kellett emelni.

A vélt vagy valós jogsérelem így nem attól függ, hogy „nincs benne” az új illetményben a tűzszerészpótlék, hanem, hogy az illetményemelkedés mértéke mekkora. Ha az nem éri el a 30%-os illetményemelkedést a 2015. július 01-je és 2015. december 31-e közötti időtartamra, akkor még be lehet nyújtani a szolgálati panaszt.

A 353.§ (6) bekezdésének rendelkezése bevezette az ún. kompenzációs eszközt, mely alapján ha az illetményemelkedés nem éri el a 30%-os mértéket, akkor ebben a 6 hónapban ki kell egészíteni a hatályos rendszeres díjazást, viszont a (8) bekezdés rendelkezése ennek a fordítottja, vagyis le kell szállítani annyira, hogy 30%-os legyen csak az illetményemelkedés mértéke. A törvény értelmében az alapfeladatot ellátó beosztásban lévő rendőrök illetménye minden esetben 30%-kal kellett, hogy növekedjen a 2015. júniusi díjazáshoz képest.

Elérkeztünk 2016. januárhoz:

Az emelést – legyen az illetmény akár besorolás, akár kompenzáció révén 30%-al magasabb –  a törvény 353/A §-a rendezi, de a koreográfia már más:

Az alapfeladatot ellátók esetében felső határt határoz meg, eszerint az emelkedés mértéke (a 2015. decemberében hatályos illetményhez mérten) nem haladhatja meg a 35%-ot., és alsó határ csak annyi, hogy a 2015. második félévi összeget kell folyósítani, ha az illetményemelkedés mértéke nem éri el legalább azt az összeget.

Így tehát az illetményemelkedés lehet akár 0% is, a folyósított kiegészítés pedig továbbra is a korrekciós díj.

És persze az ellenkompenzációról se feledkezzünk meg: a 35%-ot meghaladó mértékű besorolás szerinti emelést vissza kell nyesni maximum 35%-ra….

Így alakul tehát a dolgozó 2016. évre járó rendszeres díjazása.

A 2017. január 1-jét követő bérrendezést a 353/B szakasz tartalmazza:

Az alapfeladatot ellátó beosztást betöltők részére most egy 40%-os illetményemelkedési plafont (felső határt) határoz meg a jogszabály, alsó határ nélkül.

Akinek a bére még most sem éri el a 2015. második félévit, ott továbbra is kompenzációként szolgál a kiegészítés. Akinek eléri, vagy meghaladja az akkori mértéket, de nem éri el a 40%-os határt, ott az lesz a 2017. évi illetmény, akinek pedig meghaladja, azét visszaveszik úgy, hogy a 2016. évi rendszeres díjazást ne haladja meg 40%-nál többel az illetmény.

Ez – általános szabályként –a dolgozó 2017. évre járó rendszeres díjazása.

Ebből adódnak az egyéni eltérések a 2017-es év vonatkozásában, de az kijelenthető, hogy a 353/C § (1) bekezdése szerinti illetménykorrekciót (átlagolt tűzszerészpótlék) figyelembe kell venni a 2017-es illetmény megállapítás során, illetve éppen ezért kell egyénenként megvizsgálni, hogy adott tag jogosult-e és milyen mértékig a korrekcióra.

Speciális szabályként – 2017. január 1-jei hatállyal, a tűzszerész tevékenységet tartalmazó beosztásokban dolgozók részére – került megalkotásra a 353/C §, mintegy kiegészítve a 352. § b) pontjában felsoroltakat, vagyis:

2015. első félévében még járt a tűzszerész pótlék, a második félévben így benne foglaltatott az illetményben, ezzel beépült a 2016 évi illetménybe is, majd átlagolva lett a 2017-es évre járó illetménybe. Ennek megfelelően a 2017-es emeléskor mintegy ismételten (megduplázva) beleszámít az átlagolt mérték. Elvileg.

2017-ben a jogalkotó ismételten foganatosította a tűzszerészpótlék figyelembe vételét, megfelelő eszköznek tartava ezt arra, hogy az érintett állomány illetményének emelése során annak mértéke ne csökkenjen.

Ez lesz tehát speciális szabályként a korábban tűzszerész pótlékban részesülő (és jelenleg is ugyanilyen beosztást betöltő) állomány 2017. évre járó rendszeres díjazása.

Ezek után nyilvánvaló, hogy azok, akik ilyen pótlékban nem részesültek korábban (beosztásuk miatt, vagy későbbi felszerelés okán), ez a duplikált pótlék beszámítás nem funkcionál.

Az idei évre előírt illetményemelkedés ugyanazon elvek mentén határozza meg a tűzszerészpótlékos beosztások esetében az illetményemelkedés rendszerét, mint a 2017. évre vonatkozó, csak a plafon 45%-os.

Ez azt jelenti, hogy itt is funkcionál egyrészről a 2015. második félévbe beépített pótlék, és duplázódik az ismételten figyelembe vett átlagolt pótlékmérték.

Megjegyezzük, hogy az illetményemelési plafonok látszólag irreálisak csak, mert akkor relevánsak csupán, ha egy dolgozó alacsonyabb beosztásból magasabba került. Az ugyanazon beosztást betöltők esetében az illetményemelkedés mértékét a hivatkozott jogszabályi rendelkezések és a beosztáshoz tartozó szorzók, illetve illetményelemek figyelembe vételével határozza meg a munkáltató.

Ha úgy érzed, hogy besorolásod és/vagy illetményed meghatározását a munkáltató tévesen végezte el, keress meg minket és segítséget nyújtunk az igényérvényesítésben!

Tájékoztatónk csak általános jellegű, alátámasztott véleményezést (felülvizsgálatot) kizárólag a vonatkozó dokumentumok ismeretében tudunk készíteni!