Újabb precedens értékkel bíró pernyerés a Kúrián a TMRSZ segítségével!

Rendkívül fontos és a jövőre nézve is előremutató, a munkavállaló jogát és igazságát kimondó  jogvita végére tett pontot a Kúria Dr. Stark Marianna vezette tanácsa.

A tanulságos perben mind az I. fokon, mind pedig a II. fokon eljárt bíróságok a felperes munkavállaló részleges pernyertességét mondták ki és ítéltek meg tagunknak mintegy 394.224,-Ft illetménykülönbözetet. A TMRSZ képviseletében eljáró felperes viszont a teljes illetménykülönbözet iránti keresetet terjesztett elő, amely mintegy 208.716,-Ft-tal több volt, mint amelyet az I. és II. fokon eljárt bíróságok megítéltek tagunknak. A különbözet az alperes munkáltató által előterjesztett beszámítási kifogásból állt, amelynek lényege az alábbiakban foglalható össze.

Tagunk járőri kinevezés mellett a munkáltató döntése alapján vizsgálói feladatok ellátására lett megbízva 2010. október 1-jétől és 2011. február 1-jétől kapott megbízások alapján. Ennek során kizárólag vizsgálói feladatokat látott el úgy, hogy a járőri kinevezése szerinti illetményt fizette meg részére a munkáltató. A járőri alapilletmény része a közterületi pótlék is, amely a perben kifejtett alperesi álláspont szerint nem illette meg a tagunkat, ezért az illetménykülönbözet iránti kereseti kérelem elbírálásakor kérte figyelembe venni azt, hogy a közterületi pótlék jogosulatlanul lett tagunknak megfizetve a perbeli időszakban mintegy 208.716,-Ft mértékben.

Az I. és a II. fokon eljárt bíróságok elfogadták ezt az alperesi álláspontot és ezen összeggel csökkentve ítélték meg tagunknak az illetménykülönbözetet. A TMRSZ tagunk képviseltében eljárva a Kúriához fordult, amely pontról pontra megvizsgálva a felülvizsgálati kérelmünket a TMRSZ álláspontjának helyességét megállapítva további 208.716,-Ft –ot ítélt meg elmaradt illetménykülönbözetként.

A Kúria kimondta, hogy az alperes döntése volt az, hogy a járőrként kinevezett dolgozó részére közterületi pótlékot fizet, hiszen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből következik az, hogy a közterületi pótlék a járőr beosztáshoz kapcsolódó, attól el nem választható illetményelem. Tehát ez a pótlék a beosztáshoz kapcsolódik, és nem függ attól, hogy a munkavállaló milyen feladatokat lát el. A Kúria kimondta továbbá, hogy a munkavállaló nem volt abban a helyzetben, hogy a közterületi pótlék kifizetésének a jogtalanságát felismerje, azaz a Hszt. értelmében ez a beosztáshoz kapcsolódó pótlék a munkavállalótól jogszerűen csak a kifizetéstől számított 60 napon belül lenne visszakövetelhető. Azzal, hogy alperes munkáltató döntése szerint a felperesnek más munkakör (vizsgáló) feladatait kellett ellátnia, kizárólag az alperesi döntés folyománya, így a munkavállalónak a járőri beosztás alapilletmény részként folyósított közterületi pótlék se vissza nem követelhető, se beszámításként nem jöhet szóba.

A tagunk érdekében előterjesztett felülvizsgálati kérelem bizonyítja, hogy a TMRSZ nem állt meg a részleges pernyeréseket eredményező I. és II. fokú ítéleteknél, hanem tovább képviselve tagunk érdekét, a Kúriához fordulva további több mint kétszázezer forint illetménykülönbözet iránti igény jogosságát harcolta ki a Kúria jogszerű és igazságos döntésének köszönhetően.

Az ítélet előremutató a több más hasonló helyzetben lévő munkavállaló számára is. Igaz, hogy 7 évvel később, 2017. október 30-án szolgáltatott teljes igazságot és teljes illetménykülönbözetet a Kúria, de egyrészt jó munkához idő kell, másrészt az igazságszolgáltatás malmai lassan, de biztosan őrölnek, harmadrészt pedig az olyan közhelyes igazságnak itt is helye van, hogy jobb későn, mint soha.

Forduljatok bátran a TMRSZ-hez, ha igazatok van, megalkuvás nélkül, jog- és szakszerűen képviseljük az érdekeiteket!

TMRSZ